Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi 4,6 miljoonaa euroa oppilaitosrakentamisen valtionavustuksina

Lehdistötiedote   •   Joulu 20, 2011 08:34 EET

Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus on myöntänyt oppilaitosten rakentamishankkeisiin valtionavustusta yhteensä             4 620 000       euroa. Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kunnat esittävät vuosittain rahoitettavaksi noin 20 hanketta ja avustusta myönnettiin kolmeen hankkeeseen: 

Kajaanin kaupungin Keskuskoulun peruskorjauksen 1-vaiheeseen 1,91 milj. euroa

Hyrynsalmen kunnan Nivan koulun peruskorjaukseen 1,19 milj. euroa

Kempeleen kunnan Ylikylän yläasteen uudisrakennukseen 1,52 milj. euroa

Avustusten myöntämisessä lähtökohtana on opetus- ja kulttuuriministeriön vuosille 2011-2014 hyväksymä rahoitussuunnitelma, jossa hankkeille on osoitettu valtionavustusta vuodelle 2011. Hankkeiden tukemisessa pyritään alueelliseen tasapuolisuuteen pitkällä aikavälillä. 

Valtionavustusten myöntämisen perusteena on hankkeiden avustamisen tarpeellisuus ja kiireellisyys. Arvioinnissa otetaan huomioon nykyisten tilojen määrä ja kunto sekä kunnan kouluverkkosuunnitelma ja oppilasennuste. Tavoitteena on tukea kuntia järjestämään oppilaille terveelliset, turvalliset ja esteettömät koulutilat lähipalveluna. Oppilaitoksia ja koulutuksenjärjestäjiä kannustetaan tilojen yhteiskäytön lisäämiseen sekä yhteishankkeiden toteuttamiseen muiden toimialojen kuten kirjasto- ja liikuntatoimen kanssa.

Lisätietoja: Asiantuntija Ulla Silventoinen,             040 775 3449      

Johtaja Leila Helaakoski, puh.             044 436 8001      

Yksikön päällikkö Maire Mäki,             044 436 8200