Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Raahen Jokelan ja Ylipään välisen alueen tuulipuistohankkeessa sovellettava YVA-menettelyä

Lehdistötiedote   •   Marras 02, 2010 22:28 EET

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 29.10.2010 päättänyt, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (ns. YVA-menettelyä) on sovellettava PVO-Innopower Oy:n Raahen tuulipuistohankkeessa.

 Hankkeessa on tarkoitus rakentaa 30 tuulivoimalaitosyksikköä Raahen kaupunkiin. Voimalat sijoittuisivat 9,9 km2 suuruiselle alueelle Jokelan ja Ylipään välille. Yksittäisen tuulivoimalan nimellisteho olisi 2–3,5 MW ja yhteenlaskettu kokonaisteho noin 60–105 MW. Kukin tuulivoimalaitosyksikkö koostuisi enintään 120 metriä korkeasta tornista ja roottorista, jonka halkaisija olisi noin 120 metriä. Hankkeeseen kuuluvat tuulivoimapuisto sekä sen liitäntävoimajohdot alueelliseen sähköverkkoon.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tunnistetaan ja arvioidaan hankkeiden vaikutuksia muun muassa ihmisiin, luontoon, rakennettuun ympäristöön ja luonnonvaroihin.

YVA-päätös on luettavissa ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/yva > YVA-päätökset > Energiantuotanto

Lisätietoja

ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
ylitarkastaja Tuukka Pahtamaa, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 724 4385

hankkeesta
Ari Soininen, PVO-Innopower Oy, puh. 050 386 2523
Jakob Kjellman, YVA-konsultti,  puh. 050 337 5095