Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia

Lehdistötiedote   •   Marras 12, 2010 11:00 EET

Maahanmuutto on valtakunnallisesti ajankohtainen aihe. Kasvava maahanmuuttajien määrä ja väestön ikääntymisestä aiheutuva kasvava työvoimatarve tulevaisuudessa ovat nostaneet maahan-muuttoon liittyviä asioita esille myös Pohjois-Pohjanmaalla. Pohjois-Pohjanmaalta on tähän saakka puuttunut strategia, jossa alueen maahanmuuttokysymyksiä olisi mietitty kokonaisvaltaisesti. Tämän vuoksi alueelle on laadittu Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimesta maahanmuuttostrategia, joka julkaistaan perjantaina 12. marraskuuta.

Maahanmuuttajien määrä kasvaa tulevaisuudessa myös Pohjois-Pohjanmaalla. Väestön ikääntymisen myötä työmarkkinoilta poistuu tulevina vuosina aikaisempaa enemmän työvoimaa. Viime aikojen taloudellisesta tilanteesta huolimatta myös Pohjois-Pohjanmaalla on syytä valmistautua aikaan, jolloin täällä jo asuvat eivät välttämättä riitä varmistamaan alueen yritysten työvoiman saatavuutta. Uusien osaajien saaminen Pohjois-Pohjanmaalle töihin ja heidän sekä täällä jo elävien maahanmuuttajien onnistunut kotouttaminen vaativat pitkäjänteistä työtä kaikilta toimijoilta. Tämän vuoksi Pohjois-Pohjanmaalle on laadittu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimesta maahanmuutto-strategia, joka julkaistaan seminaaritilaisuudessa perjantaina 12. marraskuuta. Linkki seminaaritilaisuuteen >>

 

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuttostrategia on laadittu tiiviissä yhteistyössä maahanmuuttoasioiden parissa toimivien tahojen kesken. Strategiassa painotetaan kansainvälistymisen ja monimuotoisuuden sekä yrittäjyyden ja ulkomaalaisen työvoiman rekrytoinnin tukemista. Tärkeä painopiste on myös kotouttamispalveluiden kehittäminen sekä maakunnallisen yhteistyön lisääminen ja verkostojen kehittäminen.

 

Maahanmuuttajien osuus väestöstä on Pohjois-Pohjanmaalla selvästi pienempi kuin Etelä-Suomessa. Esimerkiksi Oulussa maahanmuuttajien osuus väestöstä oli vuonna 2009 2,2 prosenttia, kun se esimerkiksi Helsingissä oli 7,2 ja Turussa 4,7 prosenttia. Ulkomaalaisten määrä kasvaa kuitenkin myös Pohjois-Pohjanmaalla koko ajan. Strategia toimii maahanmuuttoasioita ohjaavana asiakirjana Pohjois-Pohjanmaalla. Strategia koordinoi maahanmuuttoasioiden parissa toimivia organisaatioita ja toimintoja sekä ohjaa tulevia maahanmuuttohankkeita ja -toimintoja. Strategiaprosessin vetovastuu on ollut Pohjois- Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Työperäisen maahanmuuton edistäminen ESR-hankkeella.

 

Strategia löytyy kokonaisuudessaan  Internetistä osoitteesta: www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa  (Tiedotteet ja Julkaisut) tai www.te-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/tpm/strategia.

Lisätietoja maahanmuuttostrategiasta antavat:

 

Johtaja Leila Helaakoski, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 044 436 8001, leila.helaakoski@ely-keskus.fi

Yksikön päällikkö, maahanmuuttopäällikkö Maire Mäki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 044 436 8200, maire.maki@ely-keskus.fi ja

Projektikoordinaattori Heikki Keränen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 050 390 2402, heikki.keranen@ely-keskus.fi