Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus lokakuu 2011

Lehdistötiedote   •   Marras 22, 2011 11:40 EET

Trendit:

- Työttömyys nousi syyskuusta, vähennystä kuitenkin viime vuoden lokakuusta edelleen -750

- Nuorten työttömien määrä nousi vuoden takaisesta, +60

- Pitkäaikaistyöttömyydessä oli pientä laskua, -35

- Aktiivitoimenpiteissä 10 200 työtöntä, mikä oli 320 hakijaa enemmän kuin vuosi sitten

- Uusien avoimien työpaikkojen määrä laski viime vuoden lokakuuhun verrattuna 44:llä

Työnhakijat

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa 10,1 %. Vuosi sitten prosenttiosuus oli 10,4 eli laskua tapahtui 0,3 prosenttiyksikköä. Koko maassa osuus laski enemmän eli 0,6 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta 9,2 %:sta 8,6 %:iin (Kuvio 3).

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistoissa (TE-toimistoissa) oli lokakuun lopussa 18 118 työtöntä työn­hakijaa, mikä on 750 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Syyskuun lopusta työttömien työnhakijoiden määrä sen sijaan nousi 511 hakijalla (Taulukko 2).

Työttömistä lomautettuja (TE-toimistoihin henkilökohtaisesti ilmoittautuneita) oli lokakuun lopussa 869. Syys-kuuhun verrattuna määrä nousi 207:llä. Viime vuoden lokakuusta lo­mautettujen määrä edelleen laski 322:lla. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli 132 (Taulukko 2). Erillisen ryhmä­lomautusseurannan (väh.10 hengen lomautukset) perusteella lomautuksia oli lokakuun lopun laskentapäivänä voimassa 76. Yhteensä lomautukset vähenivät viime vuoden lokakuusta n. 446:lla.

Avoimet työpaikat

TE-toimistoissa oli lokakuussa avoinna kaikkiaan 3 857 työpaikkaa, joista uusia paikkoja oli 2 120. Uusien työ­paikkojen määrä väheni vuoden takaisesta 44:llä. Työpaikoista täyttyi lokakuun aikana 2 064 ja näistä TE- toi­miston hakijoilla 303 (Taulukko 1).                     

Lokakuun lopussa avoinna oli edelleen 1 843 työpaikkaa. Avoinna oli runsaasti mm. myynti- ja kauppa-edustus-, kiinteistönhoito- ja siivous-, majoitusliike- ja suurtalous-, konepaja- ja rakennusmetalli-, talonraken-nus- sekä terveyden- ja sairaanhoitotehtäviä. Työvoiman kysyntä kasvoi eniten palvelualan, teollisuuden se-kä kaupallisen alan töissä. (Taulukot 2 ja 4).

Työttömyyden rakenne

Työttömistä työnhakijoista oli naisia 7 837. Naisten työttömyys laski viime vuoden lokakuusta 234:llä, mutta nousi syys­kuusta hieman. Myös miesten työttömyys laski vuoden takaisesta tilanteesta, -516:lla, mutta nousi syyskuusta naisten työttömyyttä enemmän eli 485:llä.  Miehiä oli lokakuussa työttömänä 10 281. (Taulukko 2).

Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä työnhakijoita oli 2 718, mikä oli 60 enemmän kuin vuosi sitten. Syyskuusta nuorten työttömien määrä laski 37:llä. Pohjois-Pohjanmaalla nuorten osuus työttömistä työnhakijoista oli 15,0 %. Koko maassa nuorten työttömyys laski 2 122:lla ja prosenttiosuus oli Pohjois-Pohjanmaata mata-ampi eli 11,9 %. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa 5 993, joista 55–59 -vuotiaita oli 2 297 (Taulukko 2).

 Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 3 907, mikä on 21,6 % työttömistä työn­hakijoista. Koko maassa pitkäaikaistyöttömien vastaava osuus oli Pohjois-Pohjanmaata korkeampi eli 24,7 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysyi syyskuuhun verrattuna ennallaan. Vuoden 2010 lokakuusta pitkä-aikais­työttömyys laski Pohjois-Pohjanmaalla hieman eli 35:llä. Myös koko maan tasolla pitkäaikaistyöttömyys kääntyi lokakuussa laskuun, -320 hakijalla (Taulukko 2).

Ammattiryhmittäin työttömyys nousi ilman ammattia olevien ryhmässä, oli viime vuoden lokakuun tasolla kuljetus- ja liikennetyössä, mutta laski kaikissa muissa ammattiryhmissä. Eniten työttömyys laski vuoden takaiseen verrattuna teollisuuden ja varastoalan työssä (-396), terveydenhuollon ja sosiaalialan työssä (-116) sekä hallinto-, toimisto- ja it -alan työn ryhmässä (-88), (Taulukko 4).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta nousi syyskuusta 27:ssä Pohjois-Pohjanmaan kunnassa. Työttömyysaste oli lokakuun lopussa kuitenkin alle 10 prosenttia 24 kunnassa ja 10–15 prosenttien välillä muissa eli kymmenessä kunnassa.  Vähiten työttömiä työnhakijoita työvoimaan nähden oli Reisjärvellä (5,2 %) ja toiseksi vähiten Pyhäjoella (6,8 %) ja Sievissä (6,8 %). Korkeimmat työttömyysasteet olivat Pudas-järvellä (14,5 %) ja Taivalkoskella (14,3 %). Määrällisesti työttömiä oli eniten Oulussa (8 053), Haukiputaalla (922) ja Raahessa (918), (Taulukko 3).

Toimenpiteet

Työ- ja elinkeinohallinnon työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin osallistumisesta sovitaan työllistymis-suunnitelmassa TE-toimiston kanssa.  Näissä aktiivitoimenpiteissä oli lokakuun lopussa 10 206 työnhakijaa. Luvussa ovat mukana mm. työvoimakoulutuksessa (2 612), palkkatuella sijoitettuna (2 542), työharjoittelussa tai työelämä­valmennuksessa (1 011), omaehtoisen opiskelun tuella (2 029) ja kuntouttavassa työtoiminnas-sa (844) olevat työnhakijat. Naisia tuen piirissä oli 5 511 ja miehiä 4 695. Kaikkiaan hakijoita toimenpiteissä oli 5,7 % työvoimasta. Aktiivitoimenpiteissä olevien määrä nousi viime vuoden lokakuusta 323:lla.

Aktiiviohjelmissa olevien osuus lasketaan nk. laajasta työttömyydestä eli työttömien ja aktiiviohjelmissa olevien yhteismäärästä. Aktivointiaste oli lokakuussa 36,0 %. Vuosi sitten vastaava luku oli 34,3 % eli nousua tapahtui 1,7 prosentti­yksikköä.  Myös koko maassa aktivointiaste nousi viime vuodesta ollen lokakuun lopussa 34,0 % ja vuosi sitten 32,0 %.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

 ELY-keskus:

Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri vastuualue: johtaja Leila Helaakoski, puh. 044 436 8001

Osaaminen, työllisyys ja yrittäjyys yksikkö: yksikön päällikkö Maire Mäki, puh. 044 436 8200

Strategiayksikkö: yksikön päällikkö Riitta Ilola, puh. 044 436 82220

Strategiayksikkö: tutkimussihteeri Helena Suvanto (tilastot), puh. 050 390 2364

Työ- ja elinkeinotoimistot:

Koillismaa: TE-toimiston johtaja Jouni Korhonen, puh. 050 396 2470

Nivala-Haapajärven seutukunta: TE-toimiston johtaja Helena Marjamaa, puh. 010 604 4470

Oulun seutu: TE-toimiston johtaja Pasi Wallenberg, puh. 050 396 2300

Raahen seutukunta: TE-toimiston johtaja Anita Kenakkala, puh. 010 604 4672

Siikalatva: TE-toimiston johtaja Helena Marjamaa, puh. 010 604 4470

Ylivieskan seutukunta: TE-toimiston johtaja Risto Similä, puh. 010 604 4741

Katsaus kokonaisuudessaan  >>