Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus tammikuu 2011

Lehdistötiedote   •   Helmi 22, 2011 09:53 EET

Trendit:
- Pohjois-Pohjanmaalla työttömiä työnhakijoita 2 600 vähemmän kuin vuosi sitten.
- Lomautusten (yksilö- ja ryhmälomautukset yht.) määrä laski 2000:teen.
- Nuorten työttömyys lievässä laskusuunnassa.
- Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi edelleen.
- Aktiivitoimenpiteissä 2 400 hakijaa enemmän kuin vuosi sitten.
- Uusia avoimia työpaikkoja tammikuussa n. 3 000, mikä oli 70 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työnhakijat      

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli tammikuun lopussa 11,8 % ja vuosi sitten 13,2 %.  Koko maassa osuus laski vuoden takaisesta 11,1 %:sta 10,1 %:iin. 

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistoissa (TE-toimistoissa) oli tammikuun lopussa 21 367 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 578 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Joulukuuhun 2010 verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä laski 224:llä.

Työttömistä lomautettuja (TE-toimistoihin henkilökohtaisesti ilmoittautuneita) oli tammikuun lopussa 1 946. Lomautettujen määrä laski vuoden takaisesta 621:llä ja joulukuun lopusta 88:llä. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli 127. Lisäksi erillisen ryhmä¬lomautusseurannan (väh.10 hengen lomautukset) perusteella lomautusten määrä laski joulukuun lopusta 262:llä koskien tammikuun lopussa 58 henkilöä. 

Avoimet työpaikat

TE-toimistoissa oli tammikuussa avoinna kaikkiaan 4 316 työpaikkaa, joista uusia paikkoja oli 2 981. Uusien työpaikkojen määrä laski vuoden takaisesta 72:lla. Työpaikoista täyttyi tammikuun aikana 2 113 ja näistä TE- toimiston hakijoilla 365.

Tammikuun lopussa avoinna oli edelleen 2 160 työpaikkaa. Viime vuoden tammikuusta avoimien työpaikkojen määrä kasvoi eniten palvelujen ja teollisuuden aloilla.

Työttömyyden rakenne

Työttömistä työnhakijoista oli naisia 8 313. Naisten työttömyys laski viime vuoden tammikuusta 922:lla ja  joulukuusta 455 henkilöllä. Miehiä oli tammikuussa työttömänä 13 054. Miestenkin työttömyys laski vuoden takaisesta tilanteesta 1 656:lla, mutta nousi joulukuusta vielä 231 työnhakijalla.

Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä työnhakijoita oli 3 245, mikä oli 637 vähemmän kuin vuosi sitten. Joulukuusta nuorten työttömien määrä laski 40:llä. Nuorten osuus työttömistä työnhakijoista oli 15,2 %, kun se puolestaan koko maassa oli 12,6 %. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 6 718, joista 55-59 -vuotiaita oli 2 740.

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 4 131 eli 19,3 % työttömistä työnhaki-joista. Koko maassa pitkäaikaistyöttömien vastaava osuus oli Pohjois-Pohjanmaata korkeampi eli 22,1 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi joulukuun lopusta edelleen 60 työnhakijalla. Vuoden 2010 tammikuusta pitkäaikaistyöttömyys nousi Pohjois-Pohjanmaalla 267:llä ja koko maassa 9 358 hakijalla.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys laski edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna kaikissa  ammattiryhmissä. Eniten työttömyys laski edellisestä vuodesta teollisessa työssä (-965), tieteellisen-, teknisen- ja taiteellisen työn ryhmässä (-357) sekä hallinto- ja toimistotyössä (-262).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta laski joulukuusta n. puolessa alueemme 34 kunnasta. Työttö-myysaste oli tammikuun lopussa alle 10 % kymmenessä kunnassa ja 10 - 15 prosenttien välillä 21 kunnassa. Vähiten työttömiä työnhakijoita työvoimaan nähden oli Reisjärvellä, 7,7 %. Korkeimmat, yli 15 %:n, työttömyysasteet olivat Taivalkoskella (19,7 %), Pudasjärvellä (16,7 %) ja Iissä (15,6 %). Työttömiä oli määrällisesti eniten Oulussa (9 091), Raahessa (1 093), Haukiputaalla (1 079) ja Kuusamossa (957).

Toimenpiteet

Työ- ja elinkeinohallinnon aktiivitoimenpiteissä oli tammikuun lopussa 9 429 työnhakijaa. Luvussa ovat mukana mm. työvoimakoulutuksessa (2 921), palkkatuella sijoitettuna (2 250) sekä uusina ryhminä omaehtoisen opiskelun tuella (1 416) ja kuntouttavassa työtoiminnassa (817) olevat työnhakijat.  Kaikkiaan   hakijoita näissä toimenpiteissä oli 5,2 % työvoimasta. Aktiivitoimenpiteissä olevien määrä nousi viime vuoden tammikuusta 2 398:lla.

Aktivointiaste oli tammikuussa 30,6 %. Vuosi sitten vastaava luku oli 22,7 %. Myös koko maassa aktivointi-aste nousi viime vuodesta ollen tammikuun lopussa 28,7 % ja vuosi sitten 22,9 %.

Katsaus kokonaisuudessaan  >>

 

ELY-keskus:
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri vastuualueen johtaja Leila Helaakoski, puh. 044 436 8001
Osaaminen, työllisyys ja yrittäjyys yksikön päällikkö Maire Mäki, puh. 044 436 8200
Strategiayksikkö, henkilöasiakkuuspäällikkö Helena Pajunen, puh. 044 436 8218
Strategiayksikkö, tutkimussihteeri Helena Suvanto (tilastot), puh. 050 390 2364

Työ- ja elinkeinotoimistot:
Koillismaan TE-toimiston johtaja Jouni Korhonen, puh. 050 396 2470
Nivala-Haapajärven seutukunnan TE-toimiston johtaja Helena Marjamaa, puh. 010 604 4470
Oulun seudun TE-toimiston johtaja Pasi Wallenberg, puh. 050 396 2300
Raahen seutukunnan TE-toimiston johtaja Anita Kenakkala, puh. 010 604 4672
Siikalatvan TE-toimiston apulaisjohtaja Tarja Jokimäki, puh. 010 604 4541
Ylivieskan seutukunnan TE-toimiston johtaja Risto Similä, puh. 010 604 4741

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat: