Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Pohjanmaan tyollisyyskatsaus syyskuu 2010

Lehdistötiedote   •   Loka 27, 2010 23:57 EEST

Työttömyyden lasku Pohjois-Pohjanmaalla jatkui syyskuussa 

 Työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla koheni syyskuussa, kun työ- ja elinkeinotoimistoissa (TE-toimistoissa) oli syyskuun lopussa yhteensä noin 18 680 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 330 vähem-män kuin elokuun lopussa. Työttömiä oli yhteensä reilut 2 700 vähemmän kuin vuosi sitten ja lomau-tettujen määrä laski vuoden takaisesta 1 070:llä. Elokuun lopusta alle 25-vuotiaiden työttömyys laski 560:llä ja yli vuoden työttömänä olleiden työttömyys 140:llä hakijalla. Pitkäaikaistyöttömiä oli kuitenkin edelleen 670 enemmän kuin vuosi sitten. Toimenpitein sijoitettujen määrä nousi viime vuodesta 580:llä. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys laski vuoden takaisesta kaikissa ryhmissä, eniten teollisuuden ja rakentamisen aloilla. Avoimia työpaikkoja oli viimevuotista enemmän muilla paitsi rakentamisen ja kaupan aloilla. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa Pohjois-Pohjanmaalla 10,0 % ja koko maassa 9,1 %.

Työttömistä lomautettuja (TE-toimistoihin henkilökohtaisesti ilmoittautuneita) oli syyskuun lopussa 947. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli 122. Lisäksi erillisen ryhmä­lomautusseurannan (väh.10 hengen lomautukset) perusteella Pohjois-Pohjanmaalla oli syyskuun lopussa lomautet­tuna 121 henkilöä.

TE-toimistoissa oli syyskuussa avoinna kaikkiaan 3 527 työpaikkaa, joista uusia paikkoja oli 2 217. Uusien työpaikkojen määrä laski elokuusta 458:lla. Työpaikoista täyttyi syyskuun aikana 2 097 ja näistä TE- toimiston hakijoilla 447. Syyskuun lopussa avoinna oli edelleen 1 414 työpaikkaa.

Työttömistä työnhakijoista oli naisia 8 156. Naisten työttömyys laski elokuusta 963:lla ja viime vuoden syyskuusta 776 henkilöllä. Miehiä oli syyskuussa työttömänä 10 526. Miesten työttömyys laski elokuusta 364:llä, ja vuoden takaisesta tilanteesta 1 935 työnhakijalla.

Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä työnhakijoita oli 2 727, mikä oli 492 vähemmän kuin vuosi sitten. Elokuusta nuorten työttömien määrä laski 558:lla. Nuorten osuus työttömistä työnhakijoista ilman lomautettuja oli 15,4 %, kun se puolestaan koko maassa oli 12,7 %. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli syyskuussa 5 524, joista 55-59 -vuotiaita oli 2 255.

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 4 000 eli 22,6 % työttömistä työnhakijoista ilman lomautettuja. Koko maassa pitkäaikaistyöttömien vastaava osuus oli Pohjois-Pohjanmaata korkeampi ollen 24,7 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä laski elokuun lopusta 141 työnhakijalla. Vuoden 2009 syyskuusta pitkäaikaistyöttömyys nousi Pohjois-Pohjanmaalla lähes 670 hakijalla ja koko maassa lähes 14 790 hakijalla.

Työ- ja elinkeinohallinnon aktiivitoimenpiteissä oli syyskuun lopussa 7 553 työnhakijaa, mikä on 4,1 % työvoimasta. Työvoimakoulutuksessa oli 3 050 ja palkkatuella sijoitettuna 2 340 hakijaa. Aktiivitoimenpiteissä olevien määrä nousi viime vuoden syyskuusta 1 303:lla. Aktivointiaste oli syyskuussa 28,8 %, joten se oli selvästi korkeampi kuin vuosi sitten, jolloin vastaava luku oli 22,6 %. Myös koko maassa aktivointiaste nousi viime vuodesta ollen syyskuun lopussa 27,0 % ja vuosi sitten 23,0 %.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta laski elokuusta 27:ssä alueem­me 34 kunnassa. Työttömiä oli syyskuun lopussa työvoimaan nähden vähiten Reisjärvellä (6,4 %), Pyhännällä (6,8 %), Limingassa (6,9 %) ja Tyrnävällä (7,2 %). Korkeimmat työttömyysasteet olivat Taivalkos-kella (17,8 %), Pudasjärvellä (12,7 %), Merijärvellä (12,2 %) ja Iissä (12,0 %). Työttömyysaste sijoittui alle 10 prosentin 20 kunnassa ja 10 - 15 pro-senttien välille 13 kunnassa. Työttömiä oli määrällisesti eniten Oulus-sa (8 242), Raahessa (1 063), Haukiputaalla (884) ja Kuusamossa (736).

Katsaus kokonaisuudessaan  >>

 

Pohjois-Pohjanmaan ELYn työllisyys- ja yrittäjyys yksikössä:
Yksikönpäällikkö Maire Mäki, vaihde 020 63 60020, gsm 044 436 8200
Pohjois-Pohjanmaan ELYn strategia yksikössä:
Henkilöasiakkuuspäällikkö Helena Pajunen, vaihde 020 63 60020, gsm 044 436 8218
Tutkimussihteeri Helena Suvanto (taulukot, tilastoluvut), vaihde 020 63 60020, gsm 050 390 2364

TE -toimistoissa:
Koillismaan TE-toimiston johtaja Liisa Riekki, puh. 010 60 44631
Nivala-Haapajärven seutukunnan TE-toimiston johtaja Helena Marjamaa, puh. 010 60 44470
Oulun seudun TE-toimiston johtaja Pasi Wallenberg, puh. 010 60 44232
Raahen seutukunnan TE-toimiston johtaja Anita Kenakkala, puh. 010 60 44672
Siikalatvan TE-toimiston johtaja Helmi Haarakangas, puh. 010 60 44531
Ylivieskan seutukunnan TE-toimiston johtaja Risto Similä, puh. 010 60 44741

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat: