Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Savon ELY-keskukselta 150 000 euroa valtionavustusta oppilaitoksille työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hankkeisiin

Lehdistötiedote   •   Kesä 16, 2011 19:05 EEST

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on myöntänyt  valtionavustusta kolmeen hankkeeseen, joiden tavoitteena on luoda uusia yhteistyömalleja ja kehittämiskumppanuuksia koulutuksen järjestäjien ja työelämän välille sekä kehittää koulutuksen järjestäjien asiakaslähtöistä työelämäosaamista.

Avustusta voivat hakea koulutuksen järjestäjät, joiden järjestämislupaan on sisällytetty työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Pohjois-Savossa tämä tehtävä on Savon koulutuskuntayhtymällä ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymällä.

Savon ammatti- ja aikuisopiston Verkostoituminen työllistymisen tukena - hanke sai 98.400 €. Hankkeessa verkostoitumisen avulla tuetaan yritysten toimintaa ja kehitetään toimintamallia työkyvyn aktiiviseen seuraamiseen.

Ylä-Savon ammattiopisto, aikuiskoulutuksen Osaava Itä-Suomi Ylä-Savossa – hanke sai 32 600 €.  Hankkeessa kehitetään uusia palvelutuotteita ja tuotteistamisosaamista sekä oman henkilöstön työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään liittyvää osaamista. Lisäksi jatketaan työhyvinvointipalvelujen edelleen kehittämistä.

Ylä-Savon ammattiopisto, aikuiskoulutuksen toinen hanke Mikro- ja pk-yritysten HR-ja työnantajaosaamisen kehittäminen sai 19.000 €. Hankkeessa on tavoitteena lisätä oman henkilöstön osaamista HR-palvelujen tuottajana ja tarjoajana sekä kehittää asiakkuuksien hallintaa.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävällä tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen kehittämispalveluja. Hankkeita rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtionavustukset myöntää ELY-keskus.

 

Lisätietoja:
erikoissuunnittelija Leena Kukkonen, puh. 040 717 9383, leena.kukkonen(at)ely-keskus.fi