Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Savon ELY-keskus kilpailuttaa kesällä 2012 päättyvien ostosopimusten liikenteet

Lehdistötiedote   •   Marras 17, 2011 21:50 EET

Pohjois-Savon ELY-keskus on käynnistänyt ostoliikenteen kilpailutuksen koskien 3.6.2012 alkavaa liikennöintikautta. Joukkoliikennemäärärahat ovat parhaillaan käsittelyssä eduskunnassa ja lopullinen ELY-kohtainen määrärahajako hyväksytään vastaa helmi-maaliskuussa 2012. Näin ollen ELY-keskus on käynnistänyt kilpailun alustavien määrärahakehystietojen perusteella.

Kesällä 2012 päättyvien sopimusten ajokilometrimäärä on yhteensä noin 2,0 miljoonaa ajokilometriä/vuosi sekä matkustajamäärä n. 410.000 matkustajaa/vuosi. ELY-keskus joutuu edelleen sopeuttamaan hankintojaan, joten hankinnassa on tällä hetkellä 1,1 miljoonaa ajokilometriä/vuosi. Karsittavia vuoroja on yhteensä 43 kappaletta, joista 14 vuoroa on kuntien sisäisiä liikenteitä ja 29 vuoroa on kuntakeskusten ja taajamien välisiä vuoroja. Karsintalistalta hankitaan liikenteitä keväällä 2012, mikäli lopullinen ELY-keskukselle myönnettävä joukkoliikennemääräraha sen mahdollistaa.

Keski-Savossa käynnistetyn kokonaisvaltaisen joukkoliikennesuunnittelun vuoksi osa kyseisen alueen kesällä 2012 päättyvistä ostosopimuksista tullaan jatkamaan optiojärjestelyin vuodella. Kilpailussa on myös kolme kohdetta, jotka hankitaan yhdessä kuntien kanssa. Näissä kohteissa on mukana kuntien sisäisiä kouluvuoroja, joiden osalta kunnat vastaavat kustannuksista.  

Lisäksi toimivaltamuutoksen myötä osa vuoroista jää pois ELY-keskuksen hankinnoista. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan muodostamalle uudelle toimivaltaiselle viranomaiselle siirtyy kolme vuoroa ja Joensuun kaupungin, Kontiolahden kunnan ja Liperin kunnan muodostamalle uudelle toimivaltaiselle viranomaiselle yhteensä kuusi vuoroa. Toimivaltamuutos mahdollistaa kuitenkin tarveharkintaisen valtionavustuksen myöntämisen sekä Kuopion että Joensuun toimivaltaisille viranomaisille.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen tavoitteena on käytettävissä olevilla määrärahoilla turvata joukkoliikenteen peruspalveluverkko kuntien välillä, mistä syystä ostojen painopisteenä on kuntarajat ylittävä työ- ja opiskeluliikenne. Kuntien sisäisen liikenteen hankinnat kohdistetaan vuoroihin, jotka palvelevat samanaikaisesti useampia käyttäjäryhmiä.

Oheen on liitetty luettelot hankittavista, käynnissä olevan kilpailun liikenteistä sekä uusille toimivaltaisille viranomaisille siirtyvistä ja karsittavana olevista liikenteistä.

  Hankittavat liikennöintikohteet

  Liikenteet, joiden sopimuskausi päättyy 2.6.2012

Lisätietoja  antavat joukkoliikennepäällikkö Seppo Huttunen (p. 0400 573 448) ja joukkoliikenneasiantuntija Satu Huttunen (p. 040 726 7641).