Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi alkuvuonna rahoitusta 94 miljoonaa euroa

Lehdistötiedote   •   Syys 03, 2010 14:39 EEST

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY) on tehnyt alkuvuoden 2010 aikana rahoituspäätöksiä yhteensä noin 94 miljoonan euron edestä. Viime vuonna vastaavana aikana summa silloisen TE-keskuksen rahoitusta oli 87 miljoonaan euroa.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Virranta kertoo, että yritysten investoinnit eivät vielä ole palanneet normaalille tasolle, vaan edelleen ollaan varovaisia. Myönteistä on se, että yritysten kehittämiseen ja työvoiman osaamisen vahvistamiseen panostetaan. - Yritysten rahoitus noudattelee hyvin suhdannetilannetta, kuten myös panostus työllisyystoimenpiteisiin, toteaa Virranta.

Yritykset kiinnostuneita toimintansa kehittämisestä

Puolivuotistilaston mukaan yrityksen kehittämisavustusta, valmistelurahoitusta ja yksinyrittäjän ensimmäisen työtekijän avustusta myönnettiin Pohjois-Savon ELY-keskuksesta 77 hankkeeseen yhteensä 6,3 miljoonaa euroa. Lisäystä edellisen vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon oli noin 60 %. Merkittävää oli, että saman verran kasvoi myös myönnetty energiatuki, jota suunnattiin 18 hankkeeseen 1,3 miljoonaa euroa.

Tekesin rahoitusta Pohjois-Savossa sijaitsevien tutkimuslaitosten tutkimushankkeisiin myönnettiin alkuvuonna 8,1 miljoonaa euroa, kun 2009 koko vuoden myöntömäärä oli 9,7 miljoonaa euroa. Pohjoissavolaisten yritysten tuotekehityshankkeisiin Tekes myönsi 7,7 miljoonaa euroa.

ESR- rahoitusta myönnettiin suhdannetilanteen edellyttämällä tavalla lähinnä yrittäjyyttä ja uutta liiketoimintaa luoviin toimenpiteisiin sekä työllisyys- ja koulutustoimenpiteisiin.

Työvoimapolitiikan toimeenpanon rahoitus painottuu työvoimakoulutukseen

Pohjois-Savon ELY-keskuksella on tänä vuonna käytössään työllisyys-, koulutus- ja erityistoimiin tarkoitettua määrärahaa yhteensä noin 30,7 miljoonaa euroa, josta kohdentamatta on vielä 550 000 euroa. Alkuperäiseen määrärahajakoon verrattuna kasvua on vuoden aikana ollut runsaat 2,6 miljoonaa. Lisäyksen ansiosta työllisyyden hoidon aktiivitoimenpiteissä oli kesäkuun lopussa vajaat 500 henkeä viime vuotta enemmän. Tavoitteena on käyttää aikaisempaa suurempi osa resursseista nuorten työllisyyden tukemiseen.

Työvoimakoulutukseen on varattu 14,4 miljoonaa euroa ja työllisyyden hoitoon lähes 13 miljoonaa, josta suurin osa kohdistuu työttömyyden lieventämiseen palkkatuen avulla. Tällä hetkellä työvoimakoulutuksen määrärahoista on maksettu miltei 60 % ja työllisyyden hoidon määrärahoista vajaat 40 %. Käytettävissä olevat resurssit on sidottu päätöksillä lähes täysimääräisesti. Ammatillisen työvoimakoulutuksen painopisteitä ovat työnantajakohtainen yhteishankintakoulutus, kone- ja metalli-, sosiaali- ja terveys- sekä rakennusalan koulutus. Loppuosa työvoimapoliittisista määrärahoista käytetään mm. työllisyyspoliittisiin avustuksiin, ryhmä- ja muiden palvelujen hankintaan ja liikkuvuusavustuksiin.

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien avustusmäärät kasvussa

Alkuvuonna Itä-Suomeen myönnettiin reilut 5,5 miljoonaa euroa kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien kehittämiseen. Pohjois-Savon ELY-keskus teki valtionavustuspäätöksiä 3,2 miljoonalla eurolla ja loppuosa rahasta ohjautui alueelle opetus- ja kulttuuriministeriön myöntäminä avustuksina. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa kirjasto-, liikunta- ja nuorisoasioita oman toimialueensa lisäksi myös Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Yleisten kirjastojen kehittämistä tuettiin 350 000 eurolla. Maakuntakirjastoille kehittämisavustuksia myönnettiin sama summa. Kirjastorakentamiseen ohjautunut määräraha oli hiukan vajaa 700 000 euroa.

Liikuntatoimessa liikuntapaikkarakentamiseen kohdentui 900 000 euroa. Itä-Suomessa käynnistyi rahalla 17 uutta liikuntapaikkahanketta. Lasten ja nuorten liikuntaan osoitettiin hiukan vajaa 200 000 euroa edistämään lasten ja nuorten aktiivista osallistumista liikunnan harrastustoimintaan.

Nuorisotoimen avustuksissa painotettiin nuorten työllistämistä ja syrjäytymisen ehkäisemisestä. 34 kunnan alueella olevaa nuorten työpajatoimintaa tuettiin 1,3 miljoonalla eurolla ja etsivän nuorisotyön avustuksilla palkattiin Itä-Suomeen 41 työntekijää. Muuhun nuorisotyön alueelliseen kehittämiseen jaettiin avustuksia lähes 700 000 euroa.

Itäsuomalaisten koulujen peruskorjaus- ja uudisrakentamiseen ELY-keskus myönsi alkuvuonna 9,5 miljoonaa euroa. Nämä myönnöt kohdistuivat yhteensä 11 kouluun.

Maaseuturahoitus edellisen vuoden tasoa

Pohjois-Savon maaseudun elinkeinoja rahoitettiin yhteensä 7,75 miljoonaan euroa. Maatilarahoituksessa on edellytykset päästä edellisen vuoden tasolle, koska kuluvan vuoden toisella puoliskolla käsitellään vielä kahden hakukierroksen hakemukset. Nuoren viljelijän aloitustuessa haku on jatkuvaa. Matalouden suorien tulotukien maksatus alkaa 1.9.2010.

Alkuvuoden aikana pohjoissavolaiseen elinkeinokalatalouden investointeihin ja kehittämiseen myönnettiin 134 tuhatta euroa. Rahoitus kohdistui vesiviljelyn ja sisävesikalastuksen edistämiseen.

LISÄTIETOJA:
Pohjois-Savon ELY-keskus ylijohtaja Kari Virranta, 0400 371 094,
kari.virranta(at)ely-keskus.fi

Liite:
ELY-keskuksen rahoitustaulukko 1.1.-30.6.2010