Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Savon ELY-keskus on päättänyt uudet rahoituslinjaukset vuodelle 2011

Lehdistötiedote   •   Helmi 15, 2011 22:27 EET

Pohjoissavolaisilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet saada rahoitusta merkittäviin investointi- ja kehittämishankkeisiin. Pääosa yritysrahoitukseen käytettävistä varoista tulee Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Lisäksi käytettävissä on rakennemuutosalueille Varkauden seutukunnalle kansallisia määrärahoja. EAKR-ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää sekä yritystukilainsäädännön myös EU-ohjelman kriteerit että maakunnalliset suuntaviivat, jotka maakunnan yhteistyöryhmä on päättänyt (MYAK 2011).

Näiden lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskus  on suunnannut rahoitusta hyväksymällä vuosittaiset yritys- ja maaseuturahoituksen linjaukset . Rahoituksessa yhtenä merkittävänä painopisteenä ovat pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä työllisyyttä lisäävät hankkeet.

Rahoitusta yritysten kilpailukykyä ja kasvua lisääviin hankkeisiin

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää merkittäviin yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä lisääviin investointi- ja kehittämishankkeisiin, jossa rahoitettava hanke parantaa yrityksen kasvua, teknologiaa, kansainvälistymistä tai tuottavuutta. Sitä voidaan myöntää myös aloittaville yrityksille muun muassa käynnistämisen investointeihin ja palkkakustannuksiin.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen innovaatiot ja yritysrahoitusyksikön yksikön päällikkö Eija Pihlaja kertoo, että ELY-keskus voi  rahoittaa investointien lisäksi myös esimerkiksi liiketoimintaosaamisen kehittämistä, kansainvälistymisvalmiuksien selvittämistä ja luomista, tuotantomenetelmien kehittämistä tai verkostoitumista. - Avustus voi kohdistua asiantuntijapalveluiden hankintaan tai osaamista yritykseen tuovan uuden henkilön palkkaamiseen.  Edellytämme erityisesti investointiin kohdistuvassa rahoituspäätöksessä sitä, että yrityksen tuotteet tai palvelut ovat kansainvälisesti kilpailukykyisiä. Samoin hankkeen tulee olla yrityksen kehittämisen kannalta merkittävä ja myönnettävällä tuella tulee olla huomattava vaikutus hankkeen toteuttamiseen, täydentää Pihlaja.

- Avustuspäätöstä valmisteltaessa joudumme kiinnittämään huomiota toimialan kilpailutilanteeseen, jotta vältämme markkinoiden toimintaa vääristävien tukien myöntämistä. Sen vuoksi emme käytännössä rahoita usein yhden kunnan tai seutukunnan alueella toimivan henkilökohtaisia palveluja tarjoavan yrityksen investointeja ja myös yrityspalveluyritysten kohdalla suuntaamme avustusta ainoastaan uusiin, alueelta puuttuviin palveluihin, painottaa Pihlaja.

Pohjois-Savossa maaseudulla, eli koko maakunnan alueella lukuun ottamatta Kuopion, Iisalmen ja Varkauden keskusta-alueita, voidaan alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä rahoittaa Manner-Suomen maaseutuohjelman avustuksilla.  Tuki voi kohdistua sekä alkavien että toimivien mikroyritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin. Rahoituslinjauksissa on tarkennettu myöntämiskriteerejä.

 

Liite:
Yritysrahoituslinjaus vuodelle 2011 (pdf, 300kt)

 

Lisätietoja:
Yrityksen kehittämisavustus / EAKR-rahoitus: Pohjois-Savon ELY-keskus, Innovaatiot ja yritysrahoitusyksikön päällikkö Eija Pihlaja, puh. 040 537 1659, eija.pihlaja(at)ely-keskus.fi.

Maaseuturahoitus: Ohjelmapäällikkö Pekka Kärkkäinen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh.  040 595 3664. pekka.karkkainen(at)ely-keskus.fi.