Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Savon näkymät taloudessa ja työllisyydessä paranevat

Lehdistötiedote   •   Syys 02, 2010 15:39 EEST

 Pohjois-Savossa voidaan olla varovaisen toiveikkaita siirtymisestä maltillisen kasvun aikaan. Työttömyyden kokonaiskasvu on tyrehtynyt ja runsaat lomautukset ovat purkautuneet nopeasti. Suhdanteet ovat parantuneet selvästi, mutta taantumaa edeltävälle tuotannon tasolle pääsy tulee vaatimaan runsaasti aikaa. Toisaalta taantuma ei ole koetellut kaikkia yrityksiä ja seutuja tasapuolisesti ja kehitys näyttää kaksijakoiselta. Nämä arviot sisältyvät 2.9.2010 julkaistuun Alueelliset talousnäkymät –raportin Pohjois-Savon osuuteen, johon on koottu näkemyksiä seutukuntien nykytilasta ja lähiajan talouskehityksestä. 

Taantuman aikana maakunnan kehitys on ollut kokonaisuutena uhkakuvia positiivisempaa: irtisanomisten määrät pysyivät rakennemuutosalueita lukuun ottamatta maltillisina ja lomautukset ovat purkautumassa takaisin työllisyyteen muuttumatta laajamittaisiksi irtisanomisiksi. Mittavat investoinnit erityisesti Kuopion seudulla ovat pitäneet maakunnan työttömyyden kasvun valtakunnan keskiarvoa pienempänä. Kuopion seudun ulkopuolella työvoiman ikääntyminen on niin ikään vaikuttanut työttömien määrää pienentävästi.

Tilauskannat teollisissa yrityksissä ovat viriämässä ja siirtyneet jo jossakin määrin tuotantoon. Tilauskannat ovat kuitenkin edelleen normaalia matalammat eivätkä ulotu ajallisesti kovin pitkälle. Osa joustokeinoista (mm. lomautukset, lyhennetty työaika) on edelleen purkamatta, mikä hidastaa uuden työvoiman kysyntää.

Rakentaminen Pohjois-Savossa supistui keskimääräistä vähemmän mm. suhdanteen kannalta hyvin osuneiden isojen investointien vuoksi. Työllisyys alalla on parantunut selvästi alkuvuoden aikana. Muiden alojen investoinnit ovat vielä hyvin vähäisiä ja painottuvat ylläpitäviin ja korjausinvestointeihin. Taantuman vaikutukset ovat jääneet toistaiseksi kohtuullisen lieviksi palvelu- ja myyntisektorilla, mutta palvelualojen suhdannekuva on vielä varsin heikko.

Kokonaisnäkymä seuraavalle puolelle vuodelle on myönteinen. Suhdanteet näyttävät kääntyneen yllättävänkin nopeasti, mutta tuotannon ja tilausten taso on kuitenkin alhainen. Lomautuksia on edelleen voimassa ja yritysten välillä on suuria eroja siinä, kuinka nopeasti taantumasta noustaan. Kasvun oletetaan olevan hyvin lievää ja tulee viemään vielä reilusti aikaa ennen kuin tuotantomäärät ja työllisyys nousevat takaisin vuoden 2008 tasolle.

Kesän ja kevään 2010 työttömyyskehitys on ollut hiukan ennakoitua positiivisempaa. Nuorisotyöttömyys nousi varsin korkeaksi ja on työllisyyden lähiajan suurin haaste, vaikkakin työttömien nuorten määrä alueella on jo kääntynyt laskuun. Pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt nopeaan kasvuun ja tullee jatkamaan kasvua ainakin siihen saakka kunnes kaikki taantuman aikaiset joustokeinot on saatu purettua. Työvoiman saatavuus ei ole tällä hetkellä tuotantoa rajoittava tekijä muutamaa harvaa ammattialaa lukuun ottamatta.

Maakunnan viidestä seutukunnasta kaksi on nimetty äkillisen rakennemuutoksen alueeksi (Varkaus ja Koillis-Savo). Varkauden tilanne on edelleen heikkenemässä kun Stora Enso lakkauttaa sanomalehtipaperin tuotantonsa. Koillis-Savossa kartonkitehtaan jatkamisen tilanne on yhä avoin. Ylä-Savon alueella ollaan toiveikkaan optimistisia ja positiivisia merkkejä oli nähtävillä jo kevään 2010 aikana etenkin vahvan vientiteollisuuden piirissä. Kuopion alueella ollaan suurten infrahankkeiden ja monipuolisen elinkeinoelämän rakenteen johdosta varsin toiveikkaita lähivuosien suhteen. Myös Sisä-Savon seudulla ollaan varovaisen optimistisia hyvin taantuman yli selvinneen elintarviketeollisuuden ja elpyvän puutuoteteollisuuden piirissä.

Raportti Pohjois-Savon osalta on luettavissa kokonaisuudessaan  tästä

 

Lisätietoja:
strategiapäällikkö, työmarkkina-analyytikko Juha Kaipiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, juha.kaipiainen(at)ely-keskus.fi, puh. 40 570 9821.

EU-rahoitusryhmän päällikkö Jorma Hyvärinen, Pohjois-Savon ELY-keskus, jorma.hyvarinen(at)ely-keskus.fi, puh. 040 514 2400.