Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Savossa matalat vedenkorkeudet ja pienet virtaamat

Lehdistötiedote   •   Kesä 01, 2011 11:52 EEST

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 1.6.2011

Kallaveden vedenpinta on Itkonniemen asteikolla NN+ 81,84 m, mikä on 15 cm alle ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon. Kuukauden takaiseen tilanteeseen nähden pinta on 6 cm ylempänä, mutta laskenut 5 cm toukokuun tulvahuipun jälkeen. Ennusteen mukaan pinnankorkeus jatkaa laskuaan kesäkuussa. Naapuskosken pato oli suljettuna koko kevään ajan.

Unnukka ja Haukivesi

Kallaveden ja Unnukan välinen korkeusero on nyt noin 65 cm. Unnukan vedenpinta on myös noussut kesäkorkeuteensa. Jatkossa Unnukan vedenkorkeus vakiinnutetaan nykytason lähelle virtaamia säätelemällä.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on 34 cm ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Haukiveden pinta on noussut toukokuun aikana 18 cm. Ennuste on jatkossa lähinnä nykyisen tason säilyttävä ja ennusteen toteutuessa Haukiveden pinta tulee jäämään matalalle koko kesäksi.  

Iisalmen ja Nilsiän reitin säännöstellyt järvet

Iisalmen reitillä alkaa säännöstelylupien kesäkausi ja järvien pinnat pyritään pitämään lähellä ylärajoja. Vedenpintojen nousu pystytään hallitsemaan säätelemällä juoksutusta, mutta virtaamat ovat olleet reilusti ajankohdan keskiarvoja pienemmät.  

Nilsiän reitillä Syvärin ja Vuotjärven pinnat on juuri saatu juoksutuksia rajoittamalla nostettua luparajoille.

Rautalammin reitin järvet

Rautalammin reitin järvistä Iisvesi ja Pielavesi ovat 15- 20 cm viimeisen 30 vuoden keskiarvoa matalammalla. Saavutetut kevätkorkeudet jäivät siis keskimääräistä matalammiksi. Toukokuun aikana vesipinnat nousivat vain muutaman sentin.

Pohjavesitilanne

Pohjavesien pinnat ovat saavuttamassa hieman viime vuotista pienemmät huippukorkeudet

Pintavesien lämpötila

Pohjois-Savossa pintaveden lämpötilat ovat suurissa järvissä 10-13 astetta.  

Lisätietoja

Suunnitteluinsinööri Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0400 131 343, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi.