Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Savossa suuret lumikuormat

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 22:12 EET

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 10.2.2011

Kallaveden vedenpinta on Itkonniemen asteikolla NN+ 81,34 m, mikä on 18 cm alle ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon. Kuukauden takaiseen tilanteeseen nähden nousua on 8 cm. Ennusteen mukaan muutokset jäävät pienemmiksi tulevan kuukauden aikana.

Unnukka ja Haukivesi

Kallaveden ja Unnukan välinen korkeusero on nyt noin 22 cm. Unnukan vedenpinta on säännöstelyluvan ylärajalla ja nousu pyritään estämään lisäämällä juoksutusta tarvittaessa.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on yli 50 cm ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Haukiveden pinta on pysynyt ennallaan vuodenvaihteesta lähtien. Jatkossa ennuste on lievästi laskeva.  

Iisalmen ja Nilsiän reitin säännöstellyt järvet

Poroveden ja Onkiveden säännöstelylupien ylärajat ovat laskevia. Vedenpintoja pyritään pitämään lähellä ylärajoja, mutta maaliskuun lopussa on oltava noin 30 cm nykytasoa alempana. Kiuruveden säännöstelyraja säilyy entisellään.

Nilsiän reitillä Syvärin ja Vuotjärven pinnat ovat ajankohtaan nähden hieman viime vuosien keskimääräistä alempana. Vesitilanne ja säännöstelylupa pakottaa pintojen laskuun viimeistään maaliskuussa.

Rautalammin reitin järvet

Rautalammin reitin järvistä Pielavesi on 15 cm ja Iisvesi on 22 cm viimeisen 30 vuoden keskiarvoa matalammalla. Tammikuun aikana vesipinnat ovat nousseet 2-3 cm. Jatkossa ennuste on lievästi laskeva.  

Pohjavesitilanne

Pohjavesien pinnat ovat pitkäaikaisvertailussa hieman keskimääräistä alempana. Vuodenajalle tyypillinen laskeva suuntaus vallitsee.

Jäätilanne

Pohjois-Savon järvien jäätilanne on vaihteleva. Teräsjään paksuus on 30 - 40 cm luokkaa ja lisäksi on vaihtelevasti kohvajäätä ja vettä jään päällä.  Teräsjään paksuus on paikoitellen jo ohentunut altapäin. Jäänpäälle lumen sekaan noussut vesi vaikeuttaa jäällä liikkumista. Tämän vuoksi tuntemattomille jääalueille ei suositella mentävän ainakaan moottoriajoneuvoilla.  

Lumitilanne

Pohjois-Savossa on Suomen lumisinta seutua. Havaintopaikoillamme lumen syvyys on 70 – 85 cm. Lumen paino on suurimmillaan Kallaveden vesistöalueella yli 180 kg/m2. Kattojen mitoituskuormat ovat ylittymässä, mutta paikkakohtaiset vaihtelut ovat suuria. Suurin tarve lumien pudottamiselle on suurten hallien ja muuten monimuotoisten rakennusten katoilta. Jyrkkäkattoisten pientalojen katoille ei kuitenkaan ole syytä rynnätä harkitsemattomasti. Kevään edetessä lumikuormat kasvanevat vielä ennen sulamiskauden alkamista, joten kiinteistön omistajien on syytä seurata lumitilannetta. 

 

Lisätietoja

Suunnitteluinsinööri Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0400 131 343, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi