Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Savossa vedet hieman keskimääräistä korkeammalla

Lehdistötiedote   •   Joulu 23, 2011 21:31 EET

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 23.12.2011

Kallavesi

Kallaveden vedenpinta on Itkonniemen asteikolla NN+ 81,60 m, mikä on 4 cm yli ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon. Kallaveden pinta on noussut joulukuun alusta 4 cm ja lievästi nouseva suuntaus jatkunee ainakin vuodenvaihteeseen asti.

Unnukka ja Haukivesi

Kallaveden ja Unnukan välinen korkeusero on nyt noin 50 cm. Unnukan vedenpinta on normaalikorkeudessa ja Kallaveden vedenpinnan keskimääräinen taso pitää myös Unnukan virtaaman ajankohdalle tyypillisenä.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on 20 cm ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Haukiveden pinta on noussut joulukuun alusta 6 cm. Ennuste on jatkossakin lievästi nouseva.

Iisalmen ja Nilsiän reitin säännöstellyt järvet

Iisalmen reitillä on alkanut säännöstelylupien talvikausi ja Poro- ja Onkiveden pintojen ylärajat ovat joulukuun ajan kaikkein korkeimmat.  Vedenpinnat hallitaan säätelemällä juoksutusta ja tasot nostetaan vuodenvaihteeseen mennessä lähelle ylärajoja.

Nilsiän reitillä Syvärin pinta on 10 cm ja Vuotjärven pinta 20 cm keskimääräistä ylempänä. Tilanne on säännöstelyluvan mukainen ja vesisateiden jatkuessa nykyiset pinnankorkeudet voivat säilyä vuoden loppuun asti.

Rautalammin reitin järvet

Rautalammin reitin järvistä Pielavesi on 8 cm ja Iisvesi 10 cm viimeisen 30 vuoden keskiarvoa korkeammalla. Pinnat ovat nousseet joulukuussa 2-3 cm.  

Pohjavesitilanne

Pohjois-Savon pohjavesiesiintymissä pohjavedenpinta on ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolella. Yksittäisten vedenkäyttäjien kannalta vallitsee veden riittävyyden kannalta hyvä tilanne. Maaperä on roudaton ja uutta pohjavettä voi muodostua edelleen.

Jäätilanne

Pohjois-Savossa järvien jäät ovat poikkeuksellisen ohuita ja isommissa järvissä sijaitsevista perinteisistä seurantapaikoista ei edes ole tullut jäätymisilmoituksia. Pientenkin vesistöjen jäät ovat niin heikkoja, ettei jäillä liikkuminen ole turvallista.

Lisätietoja

Vesistöinsinööri Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, puh.             0400 131 343      , etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi