Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Savossa vedet keskimääräistä korkeammalla

Lehdistötiedote   •   Marras 01, 2011 20:48 EET

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 1.11.2011

Kallavesi

Kallaveden vedenpinta on Itkonniemen asteikolla NN+ 81,65 m, mikä on 18 cm yli ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon. Kuukauden takaiseen tilanteeseen nähden pinta on noussut 20 cm. Nousu on ollut nopea, mutta ei kuitenkaan erityisen poikkeuksellinen. Jatkossa keskimääräiseen sadantaennusteeseen perustuva vedenkorkeusennuste on lievästi laskeva, mutta vedenpinnat reagoivat syksyllä herkästi sadantaan ja tilanne voi muuttua nopeasti.

Unnukka ja Haukivesi

Kallaveden ja Unnukan välinen korkeusero on nyt noin 55 cm. Unnukan vedenpinta on kesäkorkeudessa ja virtaama on selvästi keskimääräistä suurempi.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on 25 cm ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Haukiveden pinta on noussut viimeisen kuukauden aikana 4 cm. Ennuste on jatkossakin vain lievästi nouseva.

Iisalmen ja Nilsiän reitin säännöstellyt järvet

Iisalmen reitillä on alkanut säännöstelylupien syyskausi ja Poro- ja Onkiveden pintojen ylärajat nousevat 15 cm joulukuun alkuun mennessä.  Vedenpinnat hallitaan säätelemällä juoksutusta. Lokakuun aikana virtaamat ovat olleet reilusti ajankohdan keskiarvoja suuremmat.   

Nilsiän reitillä Syvärin ja Vuotjärven pinnat ovat molemmat lähellä ajankohdan keskimääräistä korkeutta. Säännöstelyluvan ylärajoihin nähden on noin 20 cm nousuvaraa.

Rautalammin reitin järvet

Rautalammin reitin järvistä Pielavesi ja Iisvesi ovat 20 cm viimeisen 30 vuoden keskiarvoa korkeammalla. Molemmat ovat myös nousseet syyskuun alkupuoliskolla havaituista matalimmista vedenkorkeuksista 20 cm ja nykyiset korkeudet ovat parin sentin päässä tämän vuoden tulvahuipuista. Ennuste marraskuulle on molemmissa tämänhetkisen pinnan säilyttävä.

Pohjavesitilanne

Pohjois-Savon pohjavesiesiintymissä pohjavedenpinta on ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolella. Paikalliset ja osin runsaat sateet näkyvät pienehköissä pohjavesialueissa pohjavedenpinnan nopeina vaihteluina herkemmin kuin suurissa.

Pintavesien lämpötila

Pohjois-Savossa pintaveden lämpötilat ovat 5-7 °C. Lukemat ovat noin asteen verran keskimääräistä korkeammat.

Lisätietoja

Vesistöinsinööri Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0400 131 343, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi