Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt luvan Juotas- ja Näskänjärvien säännöstelyn kesäaikaisesta alarajasta poikkeamiseen

Lehdistötiedote   •   Kesä 01, 2011 11:16 EEST

Lisätiedot:
Ympäristöneuvos Paavo Liimatta 0400 364 118
Päätös Nro 36/11/2

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on 1.6.2011 myöntänyt Keski-Lapin Voima Oy:lle luvan (päätös nro 36/11/2, Dnro PSAVI/24/04.09/2011) tilapäisesti alittaa säännöstelylupien mukaiset vedenkorkeudet Juotasjoen pääaltaalla, Juotasjärvellä ja Näskänjärvellä.

Aluehallintovirasto on myöntänyt Keski-Lapin Voima Oy:lle luvan alittaa Juotasjoen voimalaitoksen pääaltaan ja Juotasjärven säännöstelyn vedenkorkeuden alaraja 1.6.–22.6.2011 enintään 0,5 metrillä ja Näskänjärven säännöstelyn vedenkorkeuden alaraja 1.6.–22.6.2011 enintään 0,1 metrillä. Aluehallintoviraston päätös saadaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

Päätös on nähtävänä 1.6.–1.7.2011 Rovaniemen kaupungissa Palvelupiste Osviitassa ja Ranuan kunnanvirastossa. Päätös on saatavilla antopäivästä lähtien sähköisenä osoitteesta www.avi.fi/pohjois. Muutoksenhakuaika päättyy 1.7.2011.

Hakemuksen sisältö

Juotasjoen voimalaitoksen pääaltaalle ja Juotasjärvelle on asetettu kesäkaudella 1.6.–30.9. vedenkorkeuden  alaraja NN + 128,00 m, jota ei saa alittaa, ellei se ole välttämätöntä laitoksen äkillisiä korjaus- ja huoltotöitä varten. Vastaavasti Näskänjärvelle on asetettu kaudelle 1.6.–15.10. vedenkorkeuden alaraja N43 + 192,17 m, jota ei saa alittaa. Kuluvan vuoden poikkeuksellisen vähäisten lumensulamisvesien ja kevään sateiden määrästä johtuen mainituissa säännöstelyissä vesistöissä on odotettavissa vedenkorkeuksien laskeminen säännöstelyjen lupamääräyksissä asetettujen alarajojen alapuolelle, mistä saattaa aiheutua yksityiseen ja yleiseen etuun kohdistuvaa vahinkoa vesistöjen vaikutusalueella. Juotasjoen voimalatoksen pääaltaalla ja Juotasjärvellä tarvittava vedenkorkeuden alarajan alitus on noin 0,5 metriä ja Näskänjärvellä noin 0,1 metriä. Hakemuksessa esitetyn arvion mukaan vedenkorkeudet nousisivat takaisin alarajoilleen noin kolmessa viikossa.