Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää esityksiä vuoden 2011 äitienpäiväkunniamerkkien saajiksi

Lehdistötiedote   •   Syys 08, 2010 15:13 EEST

Lisätietoja osastosihteeri Sanna Takkinen puh. 040 488 0436.

Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 30.8.2010 STM/3302/2010

Äitienpäiväkunniamerkkiesitykset vuodelle 2011

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto pyytää esityksiä vuoden 2011 äitienpäiväkunniamerkkien saajiksi. Esitykset toimitettava aluehallintovirastoon 8.11.2010 mennessä

Kuntia pyydetään tiedottamaan sopivalla tavalla äitienpäiväkunniamerkin hakemiskäy­tännöstä alueellaan, jakamaan tätä ohjekirjettä liitteineen haluaville sekä lähettämään esityksiä aluehallintovirastoon.

Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa lähettämässään kirjeessä, että hyvin erilaiset, erilaisissa ammateissa toimivat ja erilaisissa lähiyhteisöissä ja elämän­tilanteissa elävät äidit voivat olla ansioituneita kasvattajia. Lisäksi ehdokkaiden tulee edustaa tasa-puolisesti tämän päivän äitejä myös ikänsä puolesta. Ministeriö pyrkii näin ollen laajentamaan palkittavien äitien kirjoa.

Kunniamerkkien myöntämisperusteena ovat ehdokkaan ansiot lasten ja nuorten esimer­killisenä kasvattajana, perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjänä sekä laajem­minkin yhteisvastuullisena toisista huolehtimisen ja välittämisen turvaajana.

Ehdokkaiden alaikäraja on 40 vuotta. Pyrkimyksenä on myös, että palkittavat äidit edustavat mahdollisimman erilaisia ryhmiä: ansiotyössä käyviä, yksinhuoltajia, maaseudun emäntiä jne. sekä myös eri vähemmistöryhmiä, kuten romaneja ja saamelaisia. Las­ten lukumäärä ei ole määräävä peruste palkitsemiselle. Biologisten äitien lisäksi myös adoptioäitejä ja sijaisäitejä voidaan esittää palkittavaksi. Huomioon otetaan myös laa­jempi yhteiskunnallinen kasvatusvastuu; toiminta esim. lastensuojelu ja perhejärjes­töissä, nuoriso- ja urheilujärjestöissä, koululautakunnassa sekä vanhempain-yhdistyk­sessä. Ammatissaan kasvattajina toimiville kunniamerkkejä ei ole tarkoitus myöntää.

Vähintään puolet ritarikunnille menevistä esityksistä kohdistetaan kuntien, järjestöjen tai vastaavien yhteisöjen tekemiin esityksiin. Enintään puolet kohdistetaan palkitta­viksi esitettyjen äitien omien lasten jättämiin hakemuksiin. Jokaisen tällaisen hake­muksen tukena tulee olla vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puolta­vaa lausuntoa sellaisilta järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä, jotka tuntevat hyvin perheen. Hakemusta, jossa on vain yksi puoltolausunto tai sellaiset puuttuvat kokonaan,   ei oteta huomioon ennen kuin se on täydennetty riittävillä puoltamisilla. Muiden omaisten, tuttavien, naapureiden jne. laatimia hakemuksia ei hyväksytä ellei joku vi­ranomainen, järjestö tai muu yhteisö ole ottanut asiaa ajaakseen.

Hakemuslomakkeena on käytettävä tämän ohjekirjeen liitteenä olevaa lomaketta.

Lo­make löytyy  myös internet-sivulta  www.suomi.fi  (asiointi ja lomakkeet/ kunnial1, ruotsiksi medalj1).

Esitykset toimitetaan aluehallintovirastoon 8.11.2010 mennessä.