Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto tehostaa neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon valvontaa

Lehdistötiedote   •   Helmi 16, 2011 21:18 EET

Lisätietoja:
Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki, gsm 0400 264 219  
Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, gsm 040 766 8465

 

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon on tullut olla valtioneuvoston asetuksen (380/2009) mukaista 01.01.2011.

Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että lasta odottavien perheiden, alle kouluikäisten lasten, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä opiskelijoiden terveysneuvonta ja terveystarkastukset ovat suunnitelmallisia, tasoltaan yhtenäisiä sekä yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia.

Asetuksen mukaan kunnan on hyväksyttävä sosiaali-, terveys- ja opetustoimen yhdessä laatima asetuksen 4 §:n mukainen yhtenäinen toimintaohjelma. Kunnan on järjestettävä määräaikaiset terveystarkastukset täysimääräisesti kaikille asetuksessa määritellyille ikä- tai vuosiluokkaan tai muuhun ryhmään kuuluville sekä määräaikaiset suun terveystarkastukset. Kunnan on myös järjestettävä yksilöllisestä tarpeesta johtuvia terveystarkastuksia sekä pyrittävä selvittämään määräaikaisista terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarve. Palvelut tulee järjestää siten, että erityisen tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhain ja tarpeenmukainen tuki järjestetään viiveettä. Kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta tulee huolehtia. Opiskeluterveydenhuollossa tulee järjestää terveyden- että sairaanhoidon palvelut paikkakunnalla sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille

Aluehallintovirastot sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira valvovat säännösten toteutumista terveyskeskuksissa. Valvontaviranomaiset laativat yhdessä valvontaohjelman, jonka mukaan valvonta toteutetaan suunnitelmallisesti ja yhtenäisesti koko maassa. Valvontaan liittyvä kysely terveyskeskuksille toteutetaan kevään aikana.