Valtioneuvosto

Pohjoismaat julkistivat käynnistävänsä ilmastohankkeet Perussa ja Vietnamissa

Lehdistötiedote   •   Joulu 08, 2011 21:01 EET

Pohjoismaat julkistivat tänään Durbanissa yhteiset ilmastohankkeensa, joiden tarkoituksena on tukea kehitysmaita päästöjen vähentämisessä. Hankkeiden pilottimaiksi on valittu Peru ja Vietnam. Perussa päästöjä pyritään vähentämään jätehuollossa ja Vietnamissa sementtiteollisuudessa.

"Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen kahteen asteeseen vaatii päästöjen vähentämistä sekä teollisuus- että kehitysmaissa. Nyt käynnistettävät pilottihankkeet ovat käytännönläheisiä ja kustannustehokkaita ja toimivat toivottavasti hyvänä käytännön esimerkkinä kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa ", ympäristöministeri Ville Niinistö sanoi hankkeiden julkistustilaisuudessa Durbanissa.

Pilottihankkeiden avulla parannetaan kohdemaiden päästöjen seurantaa, todentamista ja raportointia. Tavoitteena on löytää toimia, joilla päästöjä vähennetään kaikkein tehokkaimmin käytössä olevia markkinamekanismeja ja kansainvälistä ilmastorahoitusta hyödyntämällä. Pilottihankkeet ovat kaksivuotisia ja ne on tarkoitus käynnistää ensi vuoden aikana. Parhaillaan neuvotellaan hankkeiden rahoituksesta. Perussa hankkeen kustannukset ovat noin 2,3 miljoonaa euroa ja Vietnamissa 1,6 miljoonaa euroa.

"Uskomme Pohjoismaissa, että yhdessä saadaan enemmän aikaan. Hanke osoittaa, että Pohjoismaat ovat sitoutuneet sekä yhteistyöhön että käytännön ilmastotoimiin", ministeri Niinistö kiitteli.

Pilottihankkeiden toteuttamisessa ovat Pohjoismaiden ministerineuvoston lisäksi mukana Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO ja Pohjoismainen kehitysrahasto NDF. Hankkeet ovat osa pohjoismaisen NOAK-ryhmän työtä. Ryhmä perustettiin tukemaan Tanskaa Kööpenhaminan ilmastokokouksessa ja sen valmisteluissa vuonna 2007. Ryhmän työ sitovan ja kunnianhimoisen ilmastosopimuksen edistämiseksi on jatkunut senkin jälkeen. Tällä hetkellä ryhmän puheenjohtajana toimii Suomen pääneuvottelija Sirkka Haunia ympäristöministeriöstä.

Lisätietoja

Suunnittelija Outi Leskelä, ympäristöministeriö, puh.             040 154 9701      etunimi.sukunimi@ymparisto.fiLisää aiheesta:

Ilmastonmuutoksen hillitseminen:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=399291&lan=fi&clan=fi

UNFCCC:
http://unfccc.int/2860.php