Valtioneuvosto

Pohjoismainen kulttuuri ja luova talous tunnetuksi

Lehdistötiedote   •   Marras 04, 2010 10:24 EET

Pohjoismaat korostavat kulttuuria voimavarana. Kulttuuriyhteistyö on myös pohjoismaisen yhteistyön ydintä. Se vahvistaa pohjoismaisuutta jäsenmaissa ja lisää Pohjolan vaikuttavuutta lähialueilla ja maailmanlaajuisesti. Suomen puheenjohtajakaudella 2011 tehdään pohjoismaista kulttuuria ja luovaa taloutta tunnetuksi maailmalla.

Kulttuurin kulutus on jo nyt Pohjoismaissa suurta ja kulutuksen ohjaaminen materiaalisesta kulutuksesta yhä enemmän immateriaalikulutuksen suuntaan tukee kestävää ilmasto- ja ympäristökehitystä. Pohjoismainen ja kansainvälinen liikkuvuus edistää luovan työn tekijän asemaa. Pohjoismaiden pyrkimys profiloitua luovien elinkeinojen keskuksena edellyttää tiivistä yhteistyötä kulttuuri- ja elinkeinosektoreiden välillä.

- Kulttuurin aseman selkiyttämiseksi on tärkeää vahvistaa yhteistyönä pohjoismaista tietopohjaa kulttuuriaktiviteeteista, kulttuuriyrittäjyydestä ja kulttuurin taloudesta. Kansalliset taide- ja kulttuuri-laitokset voivat oppia toisiltaan ja toimia yhteistyössä globaaleilla areenoilla. Yhteistyötä uudistetaan koko Pohjolan alueella vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön tavoitteita ja tarpeita, totesi kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin esitellessään kulttuurisektorin ohjelmaa.

Pohjolan kulttuuri maailmalla -hanke tekee pohjoismaista kulttuuria tunnetuksi kansainvälisillä foorumeilla. Samalla se vahvistaaPohjolaa houkuttelevana ja menestyvänä alueena sekä luotettavana yhteistyökumppanina.

Vuonna 2011 Pohjoismaat ovat kunniavieraina Pariisin kirjamessuilla Salon du livre Paris 2011. Hanke edistää pohjoismaisen kirjallisuuden tunnettuutta, tehostaa Pohjoismaiden kustantamojen yhteistyötä ja markkinointia sekä korostaa pohjoismaisen kääntäjäkoulutuksen merkitystä.

Pohjoismaiden ministerineuvoston kulttuuri- ja elinkeinosektoreiden yhteinen KreaNord-johtoryhmä vahvistaa luovaa taloutta ja edistää sen toimijoiden asemaa Pohjoismaissa vuosina 2010-2012 sekä valmistelee suosituksia käytännöistä, joilla vahvistetaan luovaa taloutta ja sen toimialoja Pohjolassa, Itämeren alueella ja kansainvälisesti. Puheenjohtajana Suomi edistää KreaNordin tukemia hankkeita, kuten uutta pohjoismaista ruokaa ja pohjoismaisten elokuvien kansainvälistä markkinointia.

Vuosi 2011 on sirkuksen teemavuosi. Suomen puheenjohtajuusohjelma edistää monipuolisesti sirkusalan pohjoismaista yhteistyötä. Tavoitteena on integroida sirkustaide Itämeren maiden ja Euroopan unionin kulttuuriyhteistyöhön ja edistää sirkustaiteilijoiden ja teosten liikkuvuutta. Teemavuoden aikana sirkusta tarkastellaan taiteellisena, kulttuurisena, sosiaalisena, koulutuksellisena ja taloudellisena ilmiönä Pohjoismaissa.
_ _ _

Lisätietoja:
- kulttuuriasiainneuvos Anna-Maija Marttinen, puh 09 1607 7488, 040 561 3941

 _ _ _

Suomi toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana 2011. Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Walllin esitteli puheenjohtajakauden kulttuurisektorin ohjelman Pohjoismaiden neuvoston kulttuuriministerien kokouksessa 3.11. Reykjavikissa.

http://www.norden.org/fi/julkaisut/julkaisut/2010-767/at_download/publicationfile