Valtioneuvosto

Pohjoismaisessa kestävän kehityksen konferenssissa etsittiin keinoja vihreän talouden ja kestävämmän elämäntavan edistämiseen

Lehdistötiedote   •   Helmi 02, 2011 16:18 EET

"Pohjoismaissa ja Itämeren alueella tapahtuu nyt todella paljon kestävän kehityksen saralla. On tärkeää, että paikalliset toimijat, innovaatioiden kehittäjät ja niiden hyödyntäjät voivat tavata, jakaa kokemuksia ja ideoita", sanoo valmisteluryhmää johtanut ylitarkastaja Annika Lindblom ympäristöministeriöstä.

Kolmipäiväinen kestävän kehityksen Ratkaisuja lähellä, yhdessä -konferenssi toi 31.1.-2.2. Turkuun yli 550 kestävän kehityksen asiantuntijaa, kunta-alan toimijaa ja yrityselämän edustajaa yhteensä 19 maasta. Työpajoissa ja keskustelutilaisuuksissa etsittiin uusia ratkaisuja esimerkiksi luovaan yhdyskuntasuunnitteluun, kestävään kulutukseen, Itämeren suojeluun, ilmastonmuutoksen hillintään ja uusiutuvan energian käyttöön.

Kestävän kehityksen ydin on saada vähemmästä irti yhä enemmän. Aalto-yliopiston professori Peter Lund muistutti puheenvuorossaan, että ilmaston lämpenemisen rajoittaminen kahteen asteeseen maksaa meistä jokaiselle vain kahvikupillisen verran päivässä seuraavan 40-50 vuoden ajan. Lund peräänkuulutti puheenvuorossaan radikaaleja ratkaisuja ja innovaatioita, joilla edistetään kestävää energiantuotantoa. "Itämeren alue kuluttaa tällä hetkellä merkittävän osan Euroopan energiasta, mutta on toisaalta myös merkittävä energiantuottaja ja -viejä. Jo nyt uusiutuvan energian osuus on suhteessa suurempi kuin muualla EU:n alueella, mutta se voisi olla vielä huomattavasti suurempi", Lund sanoo.

Pohjoismaiden roolista kestävän kehityksen edelläkävijöinä puhui myös pääministeri Mari Kiviniemi avauspuheenvuorossaan. Pohjoismaiset yhteistyöministerit totesivat Suomen Jan Vapaavuorenjohdolla käydyssä paneelikeskustelussa, ettei ilmastonmuutos ole vain uhka, vaan vasta vähän hyödynnetty mahdollisuus vihreälle taloudelle ja uusille kestävän kehityksen ratkaisuille.

Parhaat innovaatiot syntyvät paikallisesti

 

Konferenssin tavoitteena oli jakaa hyviä kokemuksia uusista innovaatioista ja toimintamalleista sekä tarjota erityisesti kunnille ja muille paikallistason toimijoille aidosti hyödyllisiä ja toteuttamiskelpoisia ideoita. Tapahtuman yhteydessä myös palkittiin parhaita käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillinnässä. Palkinnon saivat Tampereen kaupungin ECO2 - Ekotehokas Tampere 2020 -hanke sekä ruotsalaisen Snowpower Ab:n ja Västernorrlandin maakäräjien lumenjäähdytyshanke.

"Monissa työpajoissa toivottiin lisää yli sektorirajojen tehtävää yhteistyötä, rohkeutta kehittää uutta ja innostaa muita. Valtion ohjauskeinoilla voidaan tukea ja kannustaa, mutta rohkeimmat ja innovatiivisimmat ratkaisut syntyvät usein paikallisella tasolla", Lindblom muistuttaa.

Kestävän kehityksen ratkaisuja etsitään seuraavaksi Ruotsin Uumajassa, joka toimii konferenssin seuraavana isäntäkaupunkina.

Ratkaisuja lähellä, yhdessä -konferenssi käynnisti Suomen puheenjohtajuusvuoden Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Puheenjohtajuusvuoden teemana on ilmasto ja tavoitteena tehdä Pohjoismaista entistä vahvempi ja yhtenäisempi ilmastovaikuttaja. Konferenssin järjestäjinä toimivat ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, valtiovarainministeriö, Suomen Kuntaliitto, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Turun kaupunki ja Itämeren kaupunkien liitto.

Lisätietoa, kuvia ja videokoosteita ohjelmasta tapahtuman verkkosivuilla

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Annika Lindblom, ympäristöministeriö, puh. 0400 143 919, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (ohjelma)

Verkostopäällikkö Stella Aaltonen, Itämeren kaupunkien liitto, puh. 044 907 5983, ratkaisuja2011@turku.fi (tapahtuman järjestelyt)

 

Lisää aiheesta:

www.ratkaisuja2011.fi:
http://www.ratkaisuja2011.fi/

Norden 2011:
http://www.formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=43452&contentlan=1&culture=fi-FI

Kestävä kehitys:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=375138&lan=fi&clan=fi