Pohjola Pankki

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Marras 03, 2010 09:06 EET

Pohjola Pankki Oyj
Yhtiötiedote 3.11.2010, klo 8.00
Tiedoteluokka: OsavuosikatsausTammi-syyskuu

- Konsernin tulos ennen veroja parani vertailukaudesta ja oli 242 miljoonaa
euroa (211). Tulokseen sisältyy saamisten arvonalentumisia 88 miljoonaa euroa
(95).
- Tulos ennen veroja käyvin arvoin oli 273 miljoonaa euroa (424) ja oman pääoman
tuotto oli 11,7 % (21,8).
- Pankkitoiminnan tulos ennen veroja oli 93 miljoonaa euroa (99). Saamisten
arvonalentumiset rasittivat Pankkitoiminnan tulosta 89 miljoonalla eurolla (84).
- Vahinkovakuutustoiminnan operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 88,6 % (86,7).
Vahinkovakuutuksen sijoitustoiminnan tuotot käyvin arvoin olivat 5,2 % (9,0).
- Varainhoidon tulos oli 18 miljoonaa euroa (11). Hallinnoitavat asiakasvarat
kasvoivat 35,2 miljardiin euroon (33,1).
- Saamistodistusten myyntivoitot paransivat konsernitoimintojen tulosta.
- Näkymät: Konsernin tuloksen ennen veroja odotetaan vuonna 2010 olevan samaa
tasoa tai suurempi kuin vuonna 2009 (aiempi: samaa tasoa). Vahinkovakuutuksen
operatiivisen yhdistetyn kulusuhteen arvioidaan olevan vaihteluvälissä 89-92 %
(aiempi 89-93 %). Näkymistä enemmän kohdassa 'Loppuvuoden näkymät'.

Heinä-syyskuu

- Konsernin tulos ennen veroja oli 103 miljoonaa euroa (87). Tulokseen sisältyi
saamisten arvonalentumisia 27 miljoonaa euroa (41) sekä kertaluonteista
aineettomien hyödykkeiden poistoa 7 miljoonaa euroa.
- Tulos käyvin arvoin oli 165 miljoonaa euroa (196).
- Vahinkovakuutustoiminnan operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 82,8 % (83,1).
Vahinkovakuutuksen sijoitustoiminnan tuotot käyvin arvoin olivat 2,6 % (4,3).
- Pohjola Vakuutus Oy ja Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö suunnittelevat
yhdistymistä.

Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen:

"Konsernin kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli historian paras ja
se ylitti 100 miljoonan euron rajan. Tammi-syyskuun tulos oli myös edellisvuoden
vastaavaa ajankohtaa parempi. Tulos ennen veroja kasvoi 15 %. Korkokate oli
edelleen kasvussa erityisesti yrityspankkitoiminnan korkokatteen vahvan kasvun
ansiosta. Saamisten arvonalentumisia kirjattiin alkuvuonna lähes edellisvuotta
vastaava määrä, mutta kolmannella vuosineljänneksellä niiden määrä jäi selvästi
vertailukautta pienemmäksi. Sijoitusmarkkinat kehittyivät kolmannella
vuosineljänneksellä myönteisesti.

Yritysten luottokysynnän lisäännyttyä luotto- ja takauskanta on lähtenyt
kasvuun. Odotustemme mukaisesti yritysluottokannan keskimarginaalin nousu on
pysähtynyt, ja kilpailun kiristyttyä uusluotonannon marginaalikehitys on
kääntymässä laskuun. Yrityspankkitoiminnan korkokatteen vahva kasvu tammi-
syyskuussa kompensoi vertailukautta hieman suuremmat arvonalentumiset ja
pääomamarkkinatoiminnan tuloksen normalisoitumisen. Pankkitoiminnan tulos oli
alkuvuonna lähes vertailukauden tasolla. Kolmannella vuosineljänneksellä tulos
oli vertailukautta selvästi parempi.

Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen kannattavuus säilyi hyvänä huolimatta
loppukesän myrskyvahingoista. Jälleenvakuutussuojien ansiosta niiden vaikutus
vahinkovakuutuksen tulokseen jäi vähäiseksi. Vakuutusmaksutuotot kasvoivat, ja
erityisesti henkilöasiakkaiden osalta maksutuottojen kasvu jatkui vahvana koko
alkuvuoden. Vuonna 2005 asetettu strateginen tavoite 450 000 etuasiakastalouden
saamiseksi vuoden 2010 loppuun mennessä saavutettiin elokuussa.
Etuasiakastalouksien määrän kasvun tuottamille tuottosynergioille asetettu
vuotuinen 17 miljoonan euron taso saavutettiin jo maaliskuussa.

Syyskuun lopussa julkistettiin suunnitelma Pohjola Vakuutuksen ja Pohjantähti
Keskinäisen Vakuutusyhtiön sulautumisesta. Sulautumissuunnitelman hyväksymisestä
tai hylkäämisestä päättävät edellä mainittujen vakuutusyhtiöiden ylimääräiset
yhtiökokoukset joulukuun alussa. Sulautumisen tarkoituksena on vahvistaa Pohjola
Vakuutuksen ja Pohjantähden vakuutustoiminnasta muodostuvan uuden kokonaisuuden
kilpailukykyä Suomen vahinkovakuutusmarkkinoilla. Pohjantähden asiakkaille
tarjoamme kokonaisvaltaiset finanssipalvelut ja parhaat keskittämisedut ja
henkilöstölle uusia ura- ja kehittymismahdollisuuksia.  Nykyisen henkilökunnan
lisäksi aiomme palkata Hämeenlinnaan perustettavaan uuteen palvelukeskukseen
vähintään 50 uutta toimihenkilöä. Uskomme, että sulautumisesta hyötyvät niin
asiakkaat, henkilöstö kuin omistajatkin.

Varainhoidon hallinnoitavat asiakasvarat kasvoivat yli 35 miljardiin euroon, ja
myös tulos parani selvästi vertailukaudesta. Pääomasijoitustoimintaa harjoittava
Pohjola Capital Partners siirtyy vuoden loppuun mennessä toimivan johdon
omistukseen.

Alkuvuoden hyvän tuloksen ja aiempaa vakaamman toimintaympäristön seurauksena
odotamme konsernin tuloksen paranevan viimevuotisesta."

Lehdistötilaisuus

Lehdistötilaisuudessa tuloksen esittelee toimittajille Pohjola Pankki Oyj:n
toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 3.11. klo 12.00 osoitteessa Teollisuuskatu
1 b, Vallila, Helsinki.[HUG#1458267]

Taustamateriaali osavuosikatsaukseen 1.1.-30.9.2010:
http://

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010:
http://
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Pohjola Pankki Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug