Pohjola Pankki

Pohjola Vakuutus Oy ja Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö suunnittelevat sulautumista

Lehdistötiedote   •   Syys 29, 2010 15:59 EEST

Pohjola Vakuutus Oy ja Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö suunnittelevat yhdistymistä. Yhtiöiden hallitukset ovat 28.9.2010 hyväksyneet yhteisen sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö sulautuisi Pohjola Vakuutus Oy:öön. Mikäli yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyvät sulautumissuunnitelman, yhtiöt sulautuvat yhtiökokouksille tehtävän esityksen mukaisesti.

Sulautumissuunnitelmassa määritellään Pohjantähden osakkaille tarjottavan sulautumisvastikkeen määrä ja sen jakautuminen sekä muut järjestelyn ehdot.  Sulautumisvastike on yhteensä 80 miljoonaa euroa, mikä sisältää sekä vakuutuksenottajaosakkaille että takuupääoman omistajalle maksettavan määrän. Vastike suoritetaan kokonaisuudessaan käteisenä rahana.

Sulautumisessa Pohjantähden vakuutuskanta ja sopimukset siirtyisivät sellaisenaan Pohjolaan ja Pohjantähden asiakkaista tulisi Pohjola Vakuutuksen asiakkaita.

Aloite yritysjärjestelyyn tuli Pohjolalta. Pohjantähden hallituksen mukaan yhdistymistarjous on taloudellisesti perusteltu ja sen ehdot ovat sekä asiakkaiden että henkilöstön edun mukaisia.

Sulautumissuunnitelman hyväksymisestä tai hylkäämisestä päättävät sulautuvien yhtiöiden yhtiökokoukset. Yhdistyminen edellyttää osapuolten yhtiökokousten päätösten lisäksi asianomaisten viranomaisten hyväksynnän. Pohjantähden yhtiökokouksessa valtaa käyttävät vakuutuksenottajaosakkaat sekä takuupääoman omistaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään vielä tämän vuoden aikana, alustavasti 8.12.2010.

Sulautumisen tarkoituksena on vahvistaa Pohjola Vakuutuksen ja Pohjantähden vakuutustoiminnasta muodostuvan uuden kokonaisuuden kilpailukykyä Suomen vahinkovakuutusmarkkinoilla. Sulautumisella pyritään parantamaan yhdistetyn vakuutustoiminnan kasvumahdollisuuksia sekä kannattavuutta. Sulautumisen avulla muodostuvassa kokonaisuudessa pystytään entistä tehokkaammin hoitamaan tuote- ja palvelukehitys, tietojärjestelmäkehitys, henkilökunnan rekrytointi ja koulutus sekä pääomien hallinta ottaen
huomioon yhä vaativammaksi muodostuva toiminta- ja sääntely-ympäristö.

Pohjantähden pääkonttori on nykyisin Hämeenlinnassa. Pohjolan tarkoituksena on, että Hämeenlinnassa vakuutusammattilaisten määrä kasvaa ja sinne muodostetaan Pohjola Vakuutuksen palvelukeskus. Suunnitelman mukaan sulautuminen toteutuisi keväällä 2011. Yhdistymisen jälkeiset liiketoiminnan kehittämistä koskevat toimenpiteet ovat tässä vaiheessa vielä valmistelun alla. On kuitenkin tehty jo päätös siitä, että jatkosuunnitelmat eivät tule sisältämään henkilöstön irtisanomisia, osa-aikaistamisia taikka lomauttamisia.

- Jos suunniteltu sulautuminen toteutuu, tarjoamme töitä kaikille Pohjantähden nykyisille toimihenkilöille sekä vakuutusedustajille. Lisäksi Hämeenlinnan palvelukeskukseen palkataan vähintään 50 uutta toimihenkilöä, Pohjolan toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen sanoo.

- Pohjola Vakuutuksen asiakasmäärän voimakas kasvu on luonut tarpeen lisätä henkilöstöä etenkin asiakaspalvelutehtäviin, Silvennoinen jatkaa.

Pohjola Pankki Oyj

Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen, Pohjola, p. 010 252 2549 (soittopyyntö)
Talous- ja rahoitusjohtaja Jouko Pölönen, p. 010 252 3405
Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Tuomikoski, Pohjantähti, p. 010 284 3447 (soittopyyntö)
Toimitusjohtaja Petri Suni, Pohjantähti, p. 020 763 4069 (soittopyyntö)


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
pohjola.fi, op.fi


Pohjantähti on asiakkaidensa omistama suomalainen vakuutusyhtiö, joka on perustettu vuonna 1895. Yhtiöllä on 45 toimipistettä ympäri maan. Pohjantähti palvelee niin kotitalouksia kuin yrityksiä ja maatilojakin. Yhtiön pääkonttori on Hämeenlinnassa. Pohjantähden yhteistyökumppaneita ovat lakisääteisissä eläkevakuutuksissa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarinen ja henki-, säästö- ja sijoitusvakuutuksissa OP-Henkivakuutus Oy. Yhtiössä ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous, jossa äänioikeutettuja ovat vakuutuksenottajat ja takuupääoman omistajat. Pohjantähden markkinaosuus vakuutusmaksutulosta on 2,4 prosenttia.

Pohjola on suomalainen finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa yritys- ja yhteisöasiakkaille monipuoliset pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalvelut. Yksityishenkilöille Pohjola tarjoaa kattavat vahinkovakuutus- ja private banking -palvelut.
Pohjola on Suomen johtava vahinkovakuuttaja. Konsernin vahinkovakuutuspalveluista vastaavat yleisvahinkovakuutusyhtiö Pohjola Vakuutus Oy, ammattiliikenteen vakuuttamiseen keskittynyt A-Vakuutus Oy, matkavakuuttamiseen erikoistunut Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen ja Baltian maissa toimivat Seesam-yhtiöt. Pörssinoteerattu Pohjola Pankki Oyj (Pohjola) on osa OP-Pohjola-ryhmää, joka on johtava finanssiryhmä Suomessa. OP-Pohjola-ryhmään kuuluu yli 200 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP-Keskus tytär- ja lähiyhteisöineen, joista Pohjola on suurin.

 

 


Sulautumissuunnitelma

 

 

 

HUG#1447541