Pohjola Pankki

Pohjola Varainhoito kansainvälistää pääomarahastoliiketoimintaansa yrityskaupalla

Lehdistötiedote   •   Marras 17, 2010 10:34 EET

Pohjola Pankki Oyj (Pohjola) ostaa 40 prosentin osuuden pääomarahastojen
rahastoja hallinnoivasta Access Capital Partners Group SA:sta (Access Capital)
28 miljoonalla eurolla. Samassa yhteydessä Pohjola myy Pohjola Private Equity
Funds Oy:n (PPEF) osaksi Access Capitalia 16 miljoonalla eurolla. Kaupan
loppuunsaattaminen edellyttää Guernseyn (GSFC) ja Ranskan (AMF) viranomaisten
hyväksynnän.

PPEF:n nykyiset rahastot ja avainhenkilöt jatkavat toimintaansa ja PPEF yhtiönä
jatkaa osana Access Capital-konsernia. Access Capitalista tulee Pohjolan
osakkuusyhtiö, jonka omistuksen mukainen tulososuus otetaan osaksi Varainhoito
liiketoiminnon ja Pohjolan tulosta.

Kaupalla on noin viiden miljoonan euron kertaluonteinen positiivinen vaikutus
Pohjola-konsernin tämän vuoden tulokseen. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta
Pohjola-konsernin tulokseen tulevina vuosina.

Kauppa vahvistaa Varainhoidon pääomarahastoliiketoiminnan palvelukykyä ja on
merkittävä askel  Pohjola Varainhoidon kansainvälistymisessä. Yhdistyvät yhtiöt
Access Capital ja PPEF toimivat samankaltaisella strategialla ja sopivat
erinomaisesti yhteen.

- Kaupan myötä lisäämme osaamista sekä laajennamme asiakaskuntaamme Euroopassa
ja USA:ssa. Kaupan jälkeen Access Capitalin hallinnoitavat varat nousevat 4,5
miljardiin euroon. Se on Euroopassa erityisesti pienten ja keskisuurten
yrityksien yritysostoihin erikoistuneiden pääomarahastojen markkinoilla johtava
pääomarahastojen rahastojen hallinnoija, Pohjola Varainhoidon toimitusjohtaja
Mikko Koskimies sanoo.

Sopimuksen mukaan Pohjola ostaa ensin 40 prosenttia yhtiöstä. CapMan Oyj myy 30
prosenttia ja henkilöstöosakkaat 10 prosenttia yhtiön osakkeista, jonka jälkeen
henkilöstöosakkaat omistavat 55 prosenttia Access Capitalista ja Capman Oyj  5
prosenttia. Lisäksi on sovittu, että Pohjola kasvattaa omistusosuutensa 45
prosenttiin vuonna 2013. Pohjolan omistus yhtiössä tulee jäämään alle 50
prosentin.

Tällä hetkellä Pohjola Private Equity Fundsin palveluksessa on yhdeksän henkilöä
Suomessa ja Access Capitalin organisaatiossa työskentelee 32 henkilöä
Pariisissa, Brysselissä, Lontoossa ja Münchenissä.

- Pääomasijoitustoiminta perustuu kokeneeseen, asiantuntevaan ja sitoutuneeseen
henkilökuntaan. Voimme jatkossa tarjota pääomasijoitusasiakkaillemme selvästi
nykyistä enemmän vaihtoehtoja. Sijoittajat arvostavat erityisesti sitä, että
enemmistö yhtiöstä on jatkossakin henkilökunnan omistuksessa. Uudessa yhtiössä
on kansainvälisesti merkittävän kokoiset resurssit ja tuotevalikoima sekä
jatkossakin vahvasti asiakaslähtöinen toimintamalli, lisää Pohjola Private
Equity Fundsin toimitusjohtaja Samuli Sipilä.

Pohjola Pankki Oyj

Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Mikko Koskimies, Pohjola Varainhoito Oy, p. 010 252 2295
Sijoittajasuhdejohtaja Tarja Ollilainen, Pohjola Pankki Oyj, p. 010 252 4494

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
pohjola.fi, http://op.fi">op.fi


Pohjola
Pohjola on suomalainen finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa yritys- ja
yhteisöasiakkaille monipuoliset pankki-, vahinkovakuutus- ja
varainhoitopalvelut. Yksityishenkilöille Pohjola tarjoaa kattavat
vahinkovakuutus- ja private banking -palvelut. Pörssinoteerattu Pohjola Pankki
Oyj (Pohjola) on osa OP-Pohjola-ryhmää, joka on johtava finanssiryhmä Suomessa.
Pohjola Varainhoito on osa Pohjola-konsernia ja se vastaa OP-Pohjola-ryhmän
suurimpien instituutio- ja yksityishenkilöasiakkaiden varallisuudenhoidosta. Yli
35 miljardin euron varoja hoitaa 168 varainhoidon ammattilaista. Yhtiö on
johtava varainhoitaja suomalaisille yksityishenkilö- ja
instituutiosijoittajille. Varainhoidon yhteydessä toimiva Pohjola Private Equity
Funds on vajaan neljän vuoden toiminta-aikansa kuluessa kasvanut yhdeksi
merkittävimmistä pääomarahastoliiketoimintaa harjoittavista yhtiöistä
pohjoismaissa. Yhtiön hallinnoitavat varat ovat noin 1,6 miljardia euroa.

CapMan
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan
toimijoita ja hallinnoi noin 3,6 miljardin euron pääomia rahastoissaan. Yhtiöllä
on kuusi sijoitusaluetta (CapMan Buyout, CapMan Technology, CapMan Life Science,
CapMan Russia, CapMan Public Market ja CapMan Real Estate), joista jokaisesta
vastaa oma sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet
rahastot. Yhteensä CapManin palveluksessa on noin 150 ammattilaista Helsingissä,
Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on
perustettu vuonna 1989, ja yhtiön B-osake on listattu Helsingin pörssissä
vuodesta 2001. http://www.capman.com">www.capman.com

Access Capital Partners
Vuonna 1999 perustettu Access Capital Partners on Euroopan johtavia
pääomarahastojen rahastojen hallinnointiyhtiöitä, ja sen hallinnoimat pääomat
ovat noin 2,9 miljardia euroa. Accessin sijoitusfokus on ollut koko sen
toiminta-ajan etenkin eurooppalaisissa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin
sijoittavissa buyout-rahastoissa. Access sijoittaa hallinnoimiensa rahastojen ja
pääomasijoitusmandaattien varoja sekä perustettaviin uusiin rahastoihin että
ostaa sijoitusosuuksia ja olemassa olevista rahastoista (secondary-sijoitukset),
mikä erottaa sen useista muista toimijoista. Accessin palveluksessa on sen
kahdeksan partneria mukaan lukien yhteensä 32 henkilöä Pariisissa, Brysselissä,
Münchenissä ja Lontoossa. http://www.access-capital-partners.com">www.access-capital-partners.com
[HUG#1463189]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Pohjola Pankki Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug