Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Poikkitien parantamisen tiesuunnitelma yleisötilaisuudessa Järvenpäässä

Lehdistötiedote   •   Marras 09, 2011 17:36 EET

Uudenmaan ELY-keskus ja Järvenpään kaupunki laativat tiesuunnitelmaa Poikkitiellä (mt 145). Laadittavan tiesuunnitelman tavoitteena on parantaa Poikkitie vastaamaan suunniteltua maankäyttöä. Suunnittelutyön tavoitteena on myös Poikkitien liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen.

Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään yleisötilaisuudessa torstaina 24.11.2011 klo 17.30 – 19.00 Järvenpään Teknisessä keskuksessa, Seutulantie 12, Järvenpää, neuvotteluhuoneessa Saimi.

Tiesuunnitelmassa esitetään Poikkitielle kolme uutta kiertoliittymää. Järvenpääntien ja Pohjoisväylän tasoliittymät parannetaan kaksi-ajokaistaisilla kiertoliittymillä ja Puistotien tasoliittymässä varaudutaan kaksi-ajokaistaiseen kiertoliittymään. Ensimmäisessä vaiheessa Puistotien kiertoliittymä toteutetaan mahdollisesti yksikaistaisena. Tiesuunnitelmassa suunnitellaan kehittyvän maankäytön vaatimat liittymät Poikkitieltä Lepolan asuntoalueille ja Poikkitien yritys- ja palvelualueelle.

Poikkitien varrella kevyen liikenteen yhteydet tulevat paranemaan merkittävästi tien parantamisen yhteydessä. Tiesuunnitelmassa esitetään kevyen liikenteen yhteydet koko Poikkitien matkalta molemmin puolin tietä ja joukkoliikenteen edellyttämät pysäkkijärjestelyt.

Uusi yhteys Kyrölän aseman liityntäpysäköintiin Poikkitieltä esitetään tiesuunnitelmassa toteutettavan Lepolanväylän kautta. Tiesuunnitelmassa esitetään sekä Poikkitien ja Lepolanväylän välisen rampin että Lepolanväylän uuden ajoneuvoliikenteen sillan ja kevytliikennesillan paikka nykyisen ratasillan länsipuolelle.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii tiesuunnitelmaa yhdessä Järvenpään kaupungin kanssa. Suunnittelukonsulttina toimii Ramboll Finland Oy. Suunnitelma valmistuu keväällä 2012.

Maanomistajat, alueen asukkaat sekä muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita esittämään mielipiteensä ja keskustelemaan hankkeesta Uudenmaan ELY-keskuksen, Järvenpään kaupungin ja suunnittelukonsultin edustajien kanssa.

Lisätietoja antavat
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa
Kirsti Keto puh 0400 595 329 ja
Ramboll Finlandissa Lotta-Maija Salmelin puh. 020 755 6501.

 Karttakuva: Poikkitielle (mt 145) esitetyt toimenp