Valtioneuvosto

Poliisin ja Maahanmuuttoviraston lupamaksuihin korotuksia 1.1.2012 alkaen

Lehdistötiedote   •   Joulu 15, 2011 16:31 EET

Sisäasiainministeriö on antanut asetukset poliisin ja Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta. Maksuihin vuoden alussa tehtävät korotukset johtuvat palkkaus- ja yleiskustannusten noususta, materiaalikustannusten ja muiden viranomaisten tuottamien palvelujen ja tuotteiden kustannusten muutoksista sekä uusista sisällöllisistä vaatimuksista.

Poliisilla hinnantarkistuksia kaikissa luparyhmissä paitsi aseluvissa

Poliisin maksullisiin suoritteisiin tehdään hinnantarkistuksia kaikissa luparyhmissä aselupia lukuun ottamatta. Aselupiin liittyvät suoritteet ja suoritemaksut uudistetaan kokonaisuudessaan vuoden 2012 kuluessa. Suurimmat hinnankorotukset kohdistuvat paikallispoliisin myöntämiin ulkomaalaislupiin ja ajolupiin.

Henkilökortin hinta nousee 51 eurosta 55 euroon ja passin hinta nousee 53 eurosta 54 euroon. Henkilökortin passia korkeampi hinta johtuu pääosin siitä, että henkilökorttiin lisättävän kansalaisvarmenteen hinta Väestörekisterikeskuksen maksuasetuksen perusteella on korkeampi kuin passin varmenteen hinta. Ajokortin hintaan ei tule muutoksia.

Biometristen tunnisteiden käyttöönotto vaikuttaa oleskelupien ja oleskelukorttien hintoihin

Oleskeluluvissa siirrytään vuoden 2012 alusta käyttämään biometriset tunnisteet sisältäviä oleskelulupakortteja, mikä nostaa kustannuksia. Aikaisemmin oleskelulupa on myönnetty passiin liimattavanaoleskelulupatarrana. Biometrisiin oleskelulupakortteihin siirtyminen perustuu EU-sääntelyyn.

Maahanmuuttoviraston myöntämän ensimmäisen oleskeluluvan hakemuksen käsittelymaksu nousee vuoden alussa 350 eurosta 385 euroon. Samalla työntekijän ensimmäisen oleskeluluvan hakemuksen käsittelymaksu nousee 400 eurosta 440 euroon. Opiskelijan ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu säilyy ennallaan 250 eurossa. Samoin alaikäisen hakijan ensimmäisen oleskeluluvan käsittelymaksu pysyy ennallaan 180 eurossa. Myöskään kansalaisuuden saamiseen liittyvät maksut eivät muutu. Poliisin myöntämän jatko-oleskeluluvan hinta nousee 120 eurosta 145 euroon. Alaikäisen ja opiskelijan jatko-oleskeluluvan uusi hinta on 108 euroa, kun aiemmin hinta oli 80 euroa.

Luvista perittävät maksut perustuvat valtion maksuperustelakiin

Valtion maksuperustelain mukaan julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävän maksun tulee vastata suoritteen tuottamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Tämä kustannusvastaavuusvaatimus on otettu huomioon suoritteiden maksullisuutta koskevaa asetusta valmisteltaessa.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Pertti Normia (poliisin lupamaksut),             071878 8562       ja lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola (Maahanmuuttoviraston lupamaksut),             071878 8603