Ponsse Oyj

PONSSE tuoteuutuudet FinnMEKOT 2010 -näyttelyssä 2.-4.9.2010

Lehdistötiedote   •   Syys 02, 2010 16:11 EEST

Ponsse esittelee FinnMETKO 2010 -näyttelyssä kattavan valikoiman uutta PONSSE
metsäkonetekniikkaa. Uudet PONSSE tuotteet on tehty haastaviin
korjuuolosuhteisiin - ja korjuu tapahtuu tehokkaasti ja tuottavasti luontoa
säästäen. Uudet 8-pyöräiset harvesterit PONSSE Ergo 8w ja PONSSE Fox, uusi
PONSSE Buffalo -kuormatraktori, PONSSE Bioenergia -tuotteet sekä nosturi-,
palvelu- ja tietojärjestelmäuutuudet on tehty metsäkonealan parhaille
ammattilaisille. Tule ja totea mitä metsäkoneiden edelläkävijyys tänään
tarkoittaa. FinnMETKO 2010 -näyttelyn aikana Ponsse järjestää perinteiseen
tapaan myös Ponsse-vaihtokonepäivät Hotelli Jämsän yhteydessä.

HARVESTERIUUTUUDET HAASTAVIIN OLOSUHTEISIIN

FinnMETKO:ssa Ponsse esittelee kotimaassa ensimmäistä kertaa laajemmalle
yleisölle 8-pyöräiset harvesteriuutuudet: PONSSE Ergo 8w ja PONSSE Fox
-harvesterit. Harvesteriuutuudet on suunniteltu erityisesti vaativien maastojen
puunkorjuun tehostamiseksi. Uudet 8-pyöräiset harvesterit on otettu markkinoilla
hyvin vastaan ja uutuustuotteiden sarjavalmistuksen käynnistyttyä niiden myynti
on ollut vilkasta.

8-pyöräisenä PONSSE Ergo 8w -harvesterin työskentely on erityisen tehokasta
rinnetyömailla ja muutoin vaativilla kohteilla. Tehokas, mutta taloudellinen
Mercedes-Benz-moottori, kaksipiirihydrauliikka, jämäkkä, huoltoystävällinen
rakenne ja paras ergonomia takaavat, että PONSSE Ergo on jat­kossakin
markkinoiden tehokkain suuremman keskiluokan harvesteri. Ergo 8w voidaan
varustaa tasapainotetuilla teleillä, jolloin ko­neen mäennousukyky on
erinomainen. Myös pintapaineet ovat alhaisemmat kuin vastaavalla 6-pyöräisellä
koneella, jolloin kantavuus pehmeillä alustoilla on parempi.

Uudessa PONSSE Fox -harvesterissa yhdistyy uusin teknologia ja luotettavat
perusratkaisut tehokkaaksi kokonaisuudeksi erityisesti vaikeakulkuisiin ja
pehmeisiin korjuuolosuhteisiin. Täysin uusi PONSSE C22 -nosturi on ulottuva,
voimakas ja helppokäyttöinen hydrau­lisesti toteutetun liikeratatoiminnon
ansiosta. 11 metrin ulottuman, helpon ohjailtavuuden ja kahden kääntömoottorin
ansiosta työskentely on erittäin tehokasta. Nosturi on tuotu nä­kyvyyden
parantamiseksi lähelle ohjaamoa. PONSSE Fox on 8-pyöräisyytensä ansiosta vakaa,
mikä mahdollistaa miellyttävän työskentelyn myös rinneolosuhteissa. 8-pyöräisenä
pintapaine on erittäin alhainen, joten Fox soveltuu erityisen hyvin myös
pehmeiden maiden puunkorjuuseen.

PONSSE Fox -harvesterista saatujen hyvin käyttökokemusten myötä nyt myös PONSSE
Beaver -harvesterin saa uudella C22-nosturilla. PONSSE C22 -nosturi on todettu
harvennuksilla ja joukkokä­sittelyssä helposti hallittavaksi, ja kuljettajat
ovat omaksuneet nosturin hallinnan nopeasti. Suuren kokoluokan PONSSE Bear
-harvesteri on saata­vana nyt myös uudella PONSSE C6 -nosturilla.
Liukupuomityyppisen nos­turin edut huomaa erityisesti jyrkissä rinteissä ja
järeillä uudistushakkuukohteilla H8-harvesteripään kanssa.

Uusi PONSSE H6 -harvesteripää soveltuu erittäin monipuoliseen käyttöön -
pienipuustoisilta har­vennuksilta aina uudistushakkuisiin. PONSSE H6
-harvesteripäässä yhdistyy erinomainen geometria, nopea syöttö ja sahaus,
mittatarkkuus sekä mo­nipuoliset säätömahdollisuudet. Laaja tiltin liikerata
yhdistettynä nopeaan ja voimakkaaseen syöttöön ja sahaukseen tekee PONSSE H6:sta
erittäin tuottavan harvesteripään kaikilla työmailla. H6 toimii erinomaisesti
myös joukkokäsittelyssä.

KUORMATRAKTORIUUTUUDET

Ponsse esittelee Buffalo-kuormatraktorista uudistetun mal­lin. Uusi
Buffalo-kuormatraktori pohjautuu tuttuihin, luotet­taviin ratkaisuihin.
Mercedes-Benz 906LA -moottori, Sauerin hydrostaattinen ajovoimansiirto ja 44
asteen ohjauskulma takaavat huippuunsa viritettyä tehokkuutta. Näiden lisäksi
uuden Buffalon tuottavuuden takeena ovat vahvat ja luotetta­vat K90+ tai K100+
-kuormaimet, tilava ohjaamo, eri kuorma­tilavaihtoehdot, kaksiosainen takarunko
ja kätevä kuormatilan jatke.

Uuteen PONSSE Buffaloon on tuotu uudet koneistetut etu- ja takarungot, joiden
suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota huoltoystävällisyyteen. Uusi
valettu keskinivel, luotettava ja jämäkkä sylinterirunkolukko sekä uudet
vahvis­tetut telit varmistavat luotettavuuden ja kestävyyden savotta toisensa
jälkeen. Uudessa Buffalossa on lisäksi kuormatrak­torivärinäyttö, uudistettu
ohjaamon ilmastointi sekä lukuisia muita mukavuutta ja huollettavuut­ta
parantavia uudistuksia sekä kattava lisävarustevalikoima. Uusittu Buffalo tulee
sarjatuotantoon helmikuusta 2011 alkaen.

PONSSE Buffalo ADS - aktiivivaimennusjärjestelmä kuormatraktoriin eliminoi
tehokkaasti maaston epätasaisuudet ja tärinät pitäen ohjaamon pystysuorassa.
Järjestelmä mahdollistaa 6-pyöräisen koneen nopean liikkumisen maastossa ja luo
kuljettajalle ensiluokkaiset työolosuhteet minimoimalla kul­jettajaan
kohdistuvat heilahdukset.

PONSSE BIOENERGIA -TUOTTEET

PONSSE Bioenergia -tuotteet tekevät energia- ja pienpuun korjuusta joustavaa ja
tehokasta. Joukkokäsittely on menetelmä pieniläpimittaisen puun korjuuseen.
Energiapuu voidaan korjata samanaikaisesti ainespuun kanssa, hakata erikseen tai
tarpeen vaatiessa siirtää korjuukalusto puhtaasti ainespuun korjuuseen.
Harvesteripäiden joukkokäsittelyominaisuus on ratkaisu vajaakarsitun tai
karsimat­toman kuitupuun sekä energiapuun tuottavaan korjuuseen.
Joukkokäsittelytoimin­non avulla aines- ja energiapuu voidaan korjata
samanaikaisesti, jolloin saanto kas­vaa. Kaikki eri kokoluokkien normaalit
PONSSE harvesteripäät soveltuvat joukkokäsittelyyn joko sellaisenaan tai
haluttaessa vähäisillä lisävarusteil­la. PONSSE EH25 -energiapuukoura on
tarkoitettu erityisesti kohteisiin, joissa syöttöä ja karsintaa ei tarvita.
Puutavaran mittausta varten suositellaan kuormatraktoriin kuormainvaakaa PONSSE
LoadOptimizeria. Ponssen mekaanisesti tai hydraulisesti muuttuvat kuormatilat
tuovat uutta joustavuutta ja tehoa aines- ja energiapuun kuljetukseen

UUTTA TIETOJÄRJESTELMÄTUOTTEISSA

Metsäkonekoulutukseen suunniteltu uusi PONSSE simulaattori on saatavana sekä
harvesteri- että kuormatraktoritoiminnoilla, sen avulla voidaan korjuutyön
lisäksi kouluttaa myös PONSSE Opti- ja OptiControl -mittaus- ja
ohjausjärjestelmiä. Simulaattori sisältää useita valmiita, eritasoisia
harjoitustöitä, joiden avulla oppilas voi kehittää taitojaan. Pian saatavana
oleva Opti-tietojärjestelmän uusi 4.710 -versio sisältää monia puunkorjuuta
tehostavia ominaisuuksia mm. joukkokäsiteltyjen puiden määrän raportoinnin,
uusia joukkokäsittelyä helpottavia toimintalogiikoita, laajentuneen
OptiReport-koneen ja kuljettajan tuottavuuden seurannan sekä
kuljettajakohtaisesti valittavan läpimitan mittaustavan joko etuteriltä tai
syöttörullilta. 4.710-versio sisältää myös uudet ajovoimansiirron
ohjausasetukset, joita säätämällä kuljettaja voi parantaa ajotuntumaa
olosuhteiden ja mieltymystensä mukaisesti. Pian julkaistava OptiLoadOptimizer
uusi ohjelmaversio 1.2.3 sisältää myös useita vaakamittaustyötä helpottavia
toimintoja.

PONSSE 40 VUOTTA: Sitoutunut asiakkaisiinsa ja metsään vuodesta 1970

Ponsse on juhlinut tänä vuonna 40. toimintavuottaan. Yritys on kasvanut
koneyrittäjän unelmasta kansainväliseksi vientiyritykseksi, jolla on toimintaa
lähes 40 maassa. Tänään on yksi maailman suurimmista kumipyöräisten,
tavaralajimenetelmään perustuvien metsäkoneiden valmistajista. Perheyhtiön
omistus on edelleen samoissa käsissä kuin 40 vuotta aiemminkin ja sen toimintaa
ohjaavat samat arvot kuin sen perustamishetkellä. Yrityksen tuotanto,
tuotekehitys ja hallinto sijaitsevat Vieremällä - samalla paikalla kuin neljä
vuosikymmentä aiemmin. Yrityksen arvot ja toimintatavat perustuvat yhtiön
perustajan Einari Vidgrénin alkuperäisiin periaatteisiin. Asiakaslähtöisyys on
aina ollut Ponssen toiminnan lähtökohtana: kaikki innovaatiot liittyvät siihen
miten asiakkaat niitä arvostavat ja niistä hyötyvät omassa liiketoiminnassaan.
Ponsse tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaisia puunkorjuun ratkaisuja, jotta
korjuuyrittäjän toiminta olisi tuottavaa. Juhlavuoden sivusto:
www.ponsse.com/40v .

7000. PONSSE metsäkone

Ensimmäinen sarjavalmisteinen PONSSE metsäkone, PONSSE PAZ -kuormatraktori
valmistui vuonna 1971 Erkki ja Eero Vainikaiselle Karttulaan. 7000. PONSSE
metsäkone valmistui Ponssen Vieremän tehtaalta pe 27.8.2010. Koneyhtymä Randelin
Oy vastaanottaa uuden PONSSE Ergo 8w -harvesterin FinnMETKO-näyttelyssä pe 3.9.
klo 14:00 Ponssen osastolla nro 900. Jatkuvuus ja positiivinen tekemisen
meininki ovat tärkeä osa Ponssen menestystarinaa; sukupolvesta toiseen jatkuvat
luottamukselliset ja pitkäaikaiset asiakassuhteet, ammattitaitoiset ja
pitkäaikaiset työntekijät, jatkuva tuotteiden ja palveluiden kehittäminen.
Lämpimät kiitokset asiakkaillemme hyvästä yhteistyöstä!

LUE LISÄÄ UUTUUSTUOTTEISTAMME JA UUDESTA PALVELUTARJONNASTAMME:
Tuoteuutiset 2010 -tiedote ja www.ponsse.com/finnmetko

LEHDISTÖKUVAMATERIAALI: www.ponsse.com/press

Vieremällä 1. syyskuuta 2010

PONSSE OYJ

Jarmo Vidgrén
myynti- ja markkinointijohtaja

LISÄTIETOJA
Myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén, puh. 040 519 1486
Tuotelinjojen markkinointipäällikkö Antti Räsänen, puh. 040 849 8572

JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ponsse.com


Source: Millistream