Eduskunta

Postipalvelujen tulevaisuus huoletti kansanedustajia

Lehdistötiedote   •   Loka 22, 2010 19:07 EEST

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteilla oleva lakiesitys uudeksi postilaiksi puhutti eduskunnan kyselytunnilla.

Opposition kansanedustajat tivasivat, miten uusi postilaki turvaisi tasapuolisen postinjakelun myös syrjäseuduilla. Edustajat olivat myös huolissaan maakuntalehtien jakelun kasvavista kustannuksista.
Uuden postilain tavoitteena on, että postin peruspalvelut turvataan valtakunnallisesti niin maalla kuin kaupungissakin. Lakiesityksen mukaan postin viisipäiväinen jakelu säilyy. Velvoite viisipäiväiseen jakeluun olisi yleispalveluyritykseksi nimetyllä postiyrityksellä.
Uudella postilailla pannaan täytäntöön kolmas postidirektiivi.  Jäsenmaiden on saatettava direktiivin edellyttämät muutokset osaksi lainsäädäntöään vuoden 2010 loppuun mennessä. Lisäksi postilaissa tehdään sellaisia postilainsäädännön muutoksia, jotka ovat nykyisen sääntelyn voimassa ollessa osoittautuneet tarpeellisiksi. Postilailla korvattaisiin voimassa oleva postipalvelulaki (313/2001). Lailla kumottaisiin myös haja-asutusalueiden postitoiminnan turvaamiseksi perittävästä maksusta annettu laki (708/1997).