Valtioneuvosto

Potilastietojen luovutukseen liittyvää suostumusmenettelyä uudistetaan

Lehdistötiedote   •   Syys 30, 2010 21:29 EEST

Kansalliseen terveysarkistoon tulevien potilastietojen käyttämiseksi tarvittavaa suostumusmenettelyä ehdotetaan yksinkertaistettavaksi. Esityksen mukaan potilaan antama suostumus tietojen luovuttamiseen olisi voimassa toistaiseksi ja se kattaisi kaikki terveydenhuollon palvelujen antajat.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 30. syyskuuta, ja tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina. Lakien ehdotetaan tulemaan voimaan 1.1.2011.

Rakenteilla olevaan kansalliseen terveysarkistoon tullaan tallentamaan tiedot potilaiden terveydentilasta ja sairauksista. Tietoja saa käyttää terveydenhuollon palvelujen antajien välillä vain, jos potilas on antanut suostumuksensa tietojen käyttöön. Potilaalla olisi oikeus myös rajata suostumuksen laajuutta erikseen tekemällään kiellolla.

Esityksen mukaan potilaalle olisi kerrottava valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista sekä valtakunnalliseen arkistointipalveluun tallennetuista tiedoista ja niiden käyttömahdollisuuksista ennen suostumuksen antamista. Samalla olisi kerrottava myös mahdollisuudesta rajoittaa tietojen luovutusta sekä kiellon mahdollisista seurauksista.

Potilaan tahdonilmaisut ja keskeiset hoitotiedot tiedonhallintapalveluun Lain muutoksen perusteella toteutetaan valtakunnallinen potilaan tiedonhallintapalvelu, johon merkittäisiin keskitetystipotilaan antama suostumus ja hänen tekemänsä kiellot. Täysi-ikäinen potilas voisi hallinnoida suostumuksiaan ja kieltojaan omatoimisesti internetissä kansallisen terveysarkiston yhteydessä toteutettavan katseluyhteyden avulla. Suostumukset, kiellot ja niiden peruutukset voisi ilmoittaa myös henkilökohtaisesti terveydenhuollon palvelujen antajille.

Kansaneläkelaitoksen ylläpitämä tiedonhallintapalvelu mahdollistaisi myös potilaan muiden merkityksellisten tahdonilmaisujen tallentamisen, kuten potilaan kannan elinluovutuksiin toisen ihmisen hoitoa varten tai hänen hoitotahtonsa. Oikeudellisesti pätevän hoitotahdon tai elinluovutustahdon voisi kuitenkin jatkossakin tehdä myös muulla tavoin.

Muutoksia käyttöönottoaikoihin ja operatiiviseen johtamiseen Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönoton ajankohtaa ehdotetaan myöhennettäväksi, jotta tarvittavat tietotekniset ratkaisut saataisiin toteutettua hyvissä ajoin ennen säädettyä määräaikaa. Kaikilla apteekeilla tulisi olla mahdollisuus toimittaa sähköinen lääkemääräys huhtikuun alussa vuonna 2012. Julkisen terveydenhuollon velvoite laatia lääkemääräykset sähköisesti tulisi voimaan huhtikuussa 2013ja yksityisen terveydenhuollon velvoite huhtikuussa 2014.

Julkiset terveydenhuollon palvelujen antajat voisivat halutessaan liittyä muihin valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin ja valtakunnalliseen sähköiseen potilastietoarkistoon vuoden 2013 ja yksityiset terveydenhuollon palvelujen antajat vuoden 2014 loppuun mennessä. Liittymisvelvollisuudet tulisivat voimaan julkisilla palvelujen antajilla syyskuussa 2014 ja yksityisillä syyskuussa 2015.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvän sähköisen tiedonhallinnan operatiivinen ohjaus ehdotetaan siirrettäväksi sosiaali- ja terveysministeriöstä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Ministeriön vastuulle jäisi kuitenkin toiminnan strateginen ohjaus ja merkittävien hankkeiden toteutuksesta päättäminen.

Lisätietoja Hallitusneuvos Pekka Järvinen, p. 09 160 73800

 

Muualla palvelussamme http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/tietohallinto
Muualla verkossa  http://www.kanta.fi