Proha Oyj

PROHALLE UUSI KASVUSTRATEGIA 2011 - 2014

Lehdistötiedote   •   Helmi 17, 2011 18:57 EET

Proha on määritellyt uuden kasvustrategian ja uudet pitkän aikavälin
tavoitteet. Yritys on saavuttanut kansainvälisesti vahvan aseman öljy- ja
kaasuteollisuuden suurimpien yhtiöiden merkittävien investointiprojektien
projektihenkilöstön toimittajana. Osaamista tullaan laajentamaan koko
energia-alalle, erityisesti ydinvoiman ja uusiutuvan energian sektoreille.
Yritys kasvattaa kansainvälistä toimintaansa laajentuen uusille
markkina-alueille strategiakaudella 2011 - 2014. Eri maissa toimivat
konsultointitoiminnot yhdistetään yhdeksi liiketoimintayksiköksi luoden
strategisen kärjen kasvumme onnistumiselle. Strategiaan liittyen muutamme
yrityksemme nimeä. Hallituksen ehdottama uusi yritysnimi on Dovre Group Oyj.
Tulemme myös rakentamaan yhtenäisen yrityskuvan koko konsernille.

Strategian toteuttamiseksi yritys on määritellyt kolme strategista
kehittämisohjelmaa: Energia-alan markkinoille laajentuminen, Kansainvälisen
toiminnan laajentaminen sekä Palveluportfolion kehittäminen.

Laajentuminen energia-alan markkinoille

Investoinnit energia-alalla tulevat kasvamaan tulevaisuudessa voimakkaasti.
Tämä kehitys luo projektijohtamisen palvelutoimittajille mahdollisuuden
merkittävään kasvuun.

Nopeimmin kasvavat sektorit, uusiutuva energia ja ydinvoimateollisuus, tulevat
olemaan Dovre Groupin kohdemarkkinoita öljy- ja kaasuteollisuuden lisäksi.
Yrityksellä on jo toimintaa molemmilla sektoreilla, ja tarkoituksenamme on
investoida kasvuun määrätietoisesti. Tuulivoimapuistoissa ja
vesivoimahankkeissa Dovre Group on ollut mukana konsulttina ja
ydinenergiateollisuudelle on toimitettu yksittäisiä toimeksiantoja. Energia-ala
muodostaa yritykselle merkittävän kasvumahdollisuuden, jonka hyödyntämiseksi
yritys laajentaa palvelutarjontaa ja alan osaamista.

Kansainvälisen toiminnan kasvattaminen

Strategian yhtenä ytimenä on kansainvälinen kasvu. Tavoitteenamme on
liiketoiminnan perustaminen Lähi-Itään vuonna 2011 ja asiakkaittemme
palveleminen kaikissa maanosissa vuoteen 2014 mennessä. Kansainvälistymistä
tuetaan strategian mukaisilla yritysostoilla.

Norjassa toimiva johdonkonsultointiyksikkö sekä Suomessa ja Ruotsissa toimivat
projektinhallinnan konsultointiyksiköt yhdistetään. Yhdistämällä
konsultointiyksiköt voimme tarjota asiakkaillemme laajemman palveluvalikoiman
kaikissa Pohjoismaissa sekä muilla kohdemarkkinoilla.

Yritys jatkaa projektinhallintaohjelmistojen kehittämistä. Safran on
saavuttanut tunnustetun aseman erityisesti öljy-, kaasu- ja
laivanrakennusteollisuuden suurten investointiprojektien suunnittelun ja
hallinnan partnerina. Safranin asiakaskunta on koostunut aiemmin suurista
norjalaisista yrityksistä, mutta on onnistunut solmimaan sopimuksia myös
Pohjois-Amerikassa. Olemme asettaneet tavoitteeksi kasvun myös laajemmin
kansainvälisillä markkinoilla.

Edellisellä strategiakaudella aloitettua kansainvälistymistä tuetaan
yhtenäisellä yritysnimellä ja -kuvalla. Hallitus tulee ehdottamaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle Proha Oyj:n nimen muuttamista Dovre Group
Oyj:ksi. Mikäli yhtiökokous hyväksyy nimenmuutoksen, uusi nimi tullaan ottamaan
käyttöön toisella vuosineljänneksellä.

Kansainvälisen toiminnan edellyttämiä prosesseja ja ICT-ratkaisuja kehitetään
edelleen. Vuoden 2011 kuluessa taloushallinnon prosessit yhtenäistetään ja
tarvittavat järjestelmäratkaisut tullaan toteuttamaan vuoden 2012 aikana.

Organisointi ja palveluportfolion kehittäminen

Yrityksen organisaatiota tullaan muuttamaan siten, että toiminta jaetaan
kolmeen liiketoimintayksikköön: Project Personnel, Consulting ja Software
(aikaisemmin: Oil & Gas Services ja Software Solutions). Strategian mukainen
uudelleenorganisointi toteutetaan irrottamalla nykyisestä
Oil&Gas-liiketoiminnasta projektihenkilöstöpalvelut Project Personnel
-liiketoiminnaksi sekä yhdistämällä nykyiseen Oil&Gas-toimintaan kuuluva
Management Consulting -yksikkö ja Software Solutionsiin kuuluva Camako
Consulting-liiketoiminnaksi. Uuteen Software-liiketoimintaan kuuluu jatkossa
Safranin toiminnot. Järjestely toteutetaan alkuvuoden kuluessa.

Palveluportfolion kehittäminen tähtää monipuolisten palvelujen tarjoamiseen
kunkin markkinan asiakastarpeitten mukaisesti. Yhdistetty
konsultointiyksikkömme pystyy tarjoamaan asiakkaillemme laajemman
palveluvalikoiman kaikissa Pohjoismaissa. Laajennettu palveluvalikoima luo
selkeän kilpailuedun ja korkeamman lisäarvon asiakkaillemme. Tämä syventää ja
laajentaa asiakassuhteitamme ja tekee mahdolliseksi yhteistyön pitkäaikaisen
kehityksen. Panostamme laatuun ja asiakastyytyväisyyden jatkuvaan parantamisen.

Pitkän tähtäimen tavoitteet

Yrityksen pitkän tähtäimen tavoitteena on liiketoiminnan yli 10 % vuosittainen
kasvu sekä kannattavuuden jatkuva parantaminen liikevoittotasolle 5-10 %.
Lisäksi haluamme sekä asiakastyytyväisyyden että henkilöstön tyytyväisyyden
olevan toimialan parhaimmistoa.


Proha Oyj:n hallitus 16.2.2011Lisätietoja:

Ilkka Toivola
Toimitusjohtaja
Proha Oyj

www.proha.fiJAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Source: Millistream