Proha Oyj

PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010 (IFRS)

Lehdistötiedote   •   Loka 28, 2010 10:59 EEST

Prohan liiketulos tavoitteiden mukainen ilman luovutusvoittoa

(Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita.)


YHTEENVETO

Heinä - syyskuu 2010

- Liikevaihto 17,4 (15,3) milj. euroa - kasvu 13,6 %
- Oil & Gas Services: liikevaihto 16,0 (14,1) milj. euroa - kasvu 13,6 %
- Software Solutions: liikevaihto 1,5 (1,2) milj. euroa - kasvu 17,4 %
- Liiketulos 1,8 (0,5) milj. euroa - lisäys 1,3 milj. euroa
- Tulos 1,2 (0,0) milj. euroa
- Procountor International Oy:n (myös Procountor) luovutusvoitto kasvatti
liiketulosta ja tulosta 1,0 milj. euroa
- Osakekohtainen tulos 0,02 (-0,00) euroa

Katsauskausi 1.1. - 30.9. 2010

- Liikevaihto 52,2 (45,5) milj. euroa - kasvu 14,9 %
- Oil & Gas Services: liikevaihto 47,4 (41,3) milj. euroa - kasvu 14,7 %
- Software Solutions: liikevaihto 5,0 (4,2) milj. euroa - kasvu 20,6 %
- Liiketulos 3,2 (0,0) milj. euroa - lisäys 3,2 milj. euroa
- Tulos 2,2 (-0,5) milj. euroa
- Osakekohtainen tulos 0,04 (-0,01) euroa

Proha ei muuta ohjaustaan: Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan olevan suurempi
kuin 2009. Liiketuloksen vuodelle 2010 arvioidaan olevan 4,5 - 6,5 %
liikevaihdosta. Vuoden 2010 tuloksen arvioidaan olevan 3,0 - 5,0 %
liikevaihdosta.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9 | 7-9 | 1-9 | 1-9 | 1-12 |
| (milj. euroa) | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 17,4 | 15,3 | 52,2 | 45,5 | 60,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | 1,8 | 0,5 | 3,2 | 0,0 | 0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 10,1 % | 3,0 % | 6,0 % | 0,0 % | 0,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos | 1,2 | 0,0 | 2,2 | -0,5 | -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 7,0 % | 0,1 % | 4,3 % | -1,1 % | -1,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | -0,3 | 0,1 | 1,9 | -1,5 | -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, % |-17,3 % | 1,6 % | -17,3 % | 1,6 % | -2,0 % |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake, euroa | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton | 0,02 | -0,00 | 0,04 | -0,01 | -0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu | 0,02 | -0,00 | 0,04 | -0,01 | -0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------


TOIMITUSJOHTAJA ILKKA TOIVOLA

Liiketuloksemme kehitys kolmannella neljänneksellä oli tavoitteidemme mukainen
ilman luovutusvoittoa. Myynnin osalta kolmas neljännes on yleensä ollut meille
vuoden alhaisimpia, mutta syyskuu erityisesti oli vahva kaikilla
liiketoimintayksiköillä. Tämä antaa hyvät lähtökohdat koko vuoden tuloksen
saavuttamiseen.

Vuoden 2010 kolmannella vuosineljänneksellä Proha-konsernin liiketulos oli
positiivinen 1,8 milj. euroa ja liikevaihto kasvoi 14 % verrattuna vuoden 2009
kolmanteen neljännekseen. Ilman Procountor myynnistä saatua luovutusvoittoakin
liiketulos oli 0,8 milj. euroa.

Kolmannella vuosineljänneksellä Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän
liikevaihto kasvoi 14 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2009. Oil & Gas
Servicesin palvelujen kysynnän kasvu kansainvälisillä markkinoilla oli vakaata
ja kasvua tapahtui erityisesti Kanadassa. Aasian liiketoiminnat ovat lähteneet
hyvin käyntiin sekä Australiassa että Sakhalinin saarella Venäjällä. Kolmannella
vuosineljänneksellä Software Solutions -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi
17 % viime vuodesta, ja sen tulos oli positiivinen. Liiketuloksen myönteinen
kehitys johtuu pääosin kysynnän paranemisesta molemmissa liiketoimintaryhmissä,
sekä osittain toimintojen tehokkuuden kehittämisestä.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Prohan liiketoiminnan avainalueilla, kuten Kanadassa, Yhdysvalloissa,
Pohjoismaissa, Venäjällä ja Australiassa, BKT:n odotetaan kasvavan tänä vuonna.
Prosessiteollisuuden tilausten kasvu on myös merkki positiivisesta kehityksestä
Prohan öljy- ja kaasuteollisuuden toimialalla.

Markkinaennusteisiin perustuen odotamme Oil & Gas Services -liiketoiminnan
kasvavan vuonna 2010. Öljyn tynnyrihinta on jo jonkin aikaa pysynyt 70-90 US
dollarin välillä antaen hyvän perustan jatkuville investoinneille. OPEC arvioi
öljyn kulutuksen kasvavan tänä vuonna 1,3 % ja vuonna 2011 arvio on 1,2 %.

Software Solutionsille merkittävän IT-alan uskotaan lähtevän hienoiseen kasvuun
useimmissa Pohjois-Euroopan maissa. Sekä Safran että Camako odottavat kasvua
vuonna 2010, koska ohjelmistojen ja niihin liittyvien palvelujen kysynnän
ennakoidaan lisääntyvän.

Konsernin organisoinnin ja toiminnan tehostamistoimet jatkuvat niiden yksikköjen
osalta, joiden liiketulos ei ole riittävällä tasolla.

Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan olevan suurempi kuin 2009. Liiketuloksen
vuodelle 2010 arvioidaan olevan 4,5 - 6,5 % liikevaihdosta. Vuoden 2010 tuloksen
arvioidaan olevan 3,0 - 5,0 % liikevaihdosta.

Tulevaisuuden näkymät perustuvat Prohan hallituksen hyväksymiin ennusteisiin.


LIIKEVAIHTO

Heinä - syyskuu 2010

Konsernin liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 13,6 % ja oli 17,4
(15,3) milj. euroa. Liikevaihdosta Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän osuus
oli 92 (92) % ja Software Solutions -liiketoimintaryhmän osuus oli 8 (8) %. Oil
& Gas Services -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 13,6 % ja oli 16,0 (14,1)
milj. euroa. Software Solutions -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 17,4 %
ja oli 1,5 (1,2) milj. euroa.

Katsauskausi 1.1. - 30.9.2010

Konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 14,9 % ja oli 52,2 (45,5) milj.
euroa. Liikevaihdosta Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän osuus oli 91 (91)
% ja Software Solutions -liiketoimintaryhmän osuus oli 9 (9) %. Oil & Gas
Services -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 14,7 % ja oli 47,4 (41,3) milj.
euroa. Software Solutions -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 20,6 % ja oli
5,0 (4,2) milj. euroa.

Liikevaihdon kasvusta noin kolme neljäsosaa tuli
valuuttakurssien suotuisasta muutoksesta Prohan kannalta, erityisesti Kanadan
dollari ja Norjan kruunu vahvistuivat euroon nähden. Kanadan, Venäjän ja
Australian liikevaihtomme kasvoivat merkittävästi, mutta Norjassa ja USAssa
liikevaihtomme on laskenut verrattuna viime vuoden katsauskauteen.

Konsernin liikevaihdon liiketoiminnallinen segmenttijakauma

--------------------------------------------------------------------------------
|   | 7-9 | 7-9 | Muutos | 1-9 | 1-9 | Muutos | 1-12 |
| (milj. euroa) | 2010 | 2009 | % | 2010 | 2009 | % | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oil & Gas | 16,0 | 14,1 | 13,6 | 47,4 | 41,3 | 14,7 | 54,9 |
| Services | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software | 1,5 | 1,2 | 17,4 | 5,0 | 4,2 | 20,6 | 5,9 |
| Solutions | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 0,3 | 0,1 | | 0,3 | 0,2 | 84,9 | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segm. välinen | -0,3 | -0,1 | | -0,5 | -0,2 | -140,5 | -0,2 |
| liikevaihto | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni | 17,4 | 15,3 | 13,6 | 52,2 | 45,5 | 14,9 | 60,7 |
| yhteensä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin liikevaihdon maantieteellinen segmenttijakauma

--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9 | 7-9 | 1-9 | 1-9 | 1-12 |
| (milj. euroa) | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EMEA | 7,3 | 8,4 | 24,7 | 26,1 | 34,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| AMERICAS | 9,5 | 7,1 | 26,0 | 20,0 | 26,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| APAC | 0,8 | 0,1 | 2,1 | 0,4 | 0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segm. välinen | -0,2 | -0,3 | -0,5 | -0,9 | -1,3 |
| liikevaihto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 17,4 | 15,3 | 52,2 | 45,5 | 60,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9 | 7-9 | 1-9 | 1-9 | 1-12 |
| (% liikevaihdosta) | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EMEA | 41,9 % | 54,9 % | 47,3 % | 57,3 % | 57,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| AMERICAS | 54,8 % | 46,6 % | 49,7 % | 43,9 % | 43,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| APAC | 4,5 % | 0,7 % | 4,0 % | 0,8 % | 1,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segm. välinen | -1,2 % | -2,1 % | -0,9 % | -2,1 % | -2,1 % |
| liikevaihto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------


KANNATTAVUUS

Liiketulos heinä - syyskuu 2010

Liiketulos oli 1,8 (0,5) milj. euroa. Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän
liiketulos oli 0,8 (0,7) milj. euroa. Software Solutions -liiketoimintaryhmän
liiketulos oli 0,1 (-0,1) milj. euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli
0,9 (-0,1) milj. euroa.

Procountor osakkeiden myynnistä syntynyt luovutusvoitto paransi Muiden
toimintojen liiketulosta 1,0 milj. euroa.

Liiketulos katsauskausi 1.1. - 30.9.2010

Liiketulos oli 3,2 (0,0) milj. euroa. Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän
liiketulos oli 2,6 (0,9) milj. euroa. Software Solutions -liiketoimintaryhmän
liiketulos oli 0,4 (-0,4) milj. euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli
0,4 (-0,4) milj. euroa.

Procountor luovutusvoiton lisäksi liiketuloksen myönteinen kehitys johtuu sekä
kysynnän paranemisesta molemmissa liiketoimintaryhmissä, että toimintojen
tehokkuuden kehittämisestä.

Liiketuloksen jakauma segmenteittäin

--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9 | 7-9 | Muutos | 1-9 | 1-9 | Muutos | 1-12 |
| (milj. euroa) | 2010 | 2009 | % | 2010 | 2009 | % | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oil & Gas | 0,8 | 0,7 | 20,6 | 2,6 | 0,9 | 182,2 | 1,6 |
| Services | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software | 0,1 | -0,1 | 170,9 | 0,4 | -0,4 | 186,8 | -0,3 |
| Solutions | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 0,9 | -0,1 | | 0,4 | -0,4 | 203,4 | -0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segm. väl. | -0,1 | 0,0 | -86,4 | -0,1 | -0,1 | -23,8 | -0,2 |
| liiketulos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni | 1,8 | 0,5 | 273,5 | 3,2 | 0,0 | | 0,3 |
| yhteensä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Tulos heinä - syyskuu 2010

Konsernin tulos ennen veroja oli 1,5 (0,1) milj. euroa ja verojen jälkeen 1,2
(0,0) milj. euroa. Procountor osakkeiden myynnistä syntynyt luovutusvoitto
paransi tulosta 1,0 milj. euroa.

Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,02 (0,00) euroa.

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 40,0 (12,1) %.

Tulos katsauskausi 1.1. - 30.9.2010

Konsernin tulos ennen veroja oli 3,2 (-0,3) milj. euroa ja verojen jälkeen 2,2
(-0,5) milj. euroa.

Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,04 (-0,01) euroa.

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 23,2 (10,3) %.


RAHOITUS, RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 31,6 (30,2) milj.
euroa. Konsernin likvidien varojen määrä oli 5,2 (3,1) milj. euroa katsauskauden
päättyessä. Konsernin emoyhtiöllä sekä tytäryhtiöillä on lisäksi käyttämättömiä
shekkitililimiittejä.

Omavaraisuusaste oli 52,6 (45,6) % ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan
(gearing) oli -17,3 (1,6) %. Korollista vierasta pääomaa oli katsauskauden
päättyessä 2,3 (3,3) milj. euroa ja sen osuus oman ja vieraan pääoman
yhteissummasta oli 14,3 (24,1) %. Korollisesta vieraasta pääomasta oli
pitkäaikaista 0,5 (1,1) milj. euroa ja lyhytaikaista 1,9 (2,2) milj. euroa.

Katsauskaudella rahavarat kasvoivat 1,4 (-0,1) milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli 1,9 (-1,5) milj. euroa katsauskaudella. Lukuun
sisältyy käyttöpääoman muutos -0,1 (-1,7) milj. euroa. Katsauskauden maksetut
verot olivat 0,5 milj. euroa.

Investointien rahavirta oli 0,4 (-0,06) milj. euroa katsauskaudella.
Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 0,2 (1,6) milj. euroa.

Rahoituksen rahavirta oli -0,9 (1,5) milj. euroa katsauskaudella. Uusia lainoja
nostettiin 0,3 milj. euroa ja lainoja maksettiin takaisin 1,2 milj. euroa.

Taseen liikearvo oli yhteensä 7,3 (6,6) milj. euroa katsauskauden päättyessä.
Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole todettu.


TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 0,2 (0,2) milj. euroa eli 1
(1) % konsernin liikevaihdosta katsauskaudella. Konsernilla oli aktivoituja
tuotekehitysmenoja 0,1 (0,4) milj. euroa katsauskauden päättyessä.

Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot koostuvat Software Solutions
-liiketoimintaryhmään kuuluvan Safranin sekä Camakon tuotekehityksestä. Safran
Project 3.7 -version kehitystyö on edennyt hyvin. Camako julkaisi uuden version
Camako EPM 4.2.2.


HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstökulut olivat 46,7 (42,1) milj. euroa katsauskaudella.

Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän henkilöstökulut olivat 42,7 (38,4) milj.
euroa. Software Solutions -liiketoimintaryhmän henkilöstökulut olivat 3,5 (3,4)
milj. euroa. Muiden toimintojen henkilöstökulut olivat 0,5 (0,3) milj. euroa.

Katsauskauden keskimääräinen henkilöstön määrä oli 420 (412).

Henkilöstön jakautuminen segmenteittäin (keskimäärin)

--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9 | 7-9 | | 1-9 | 1-9 | |
| | 2010 | 2009 | Muutos % | 2010 | 2009 | Muutos % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oil & Gas | 359 | 344 | 4,5 | 351 | 334 | 5,0 |
| Services | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Software | 55 | 63 | -11,5 | 57 | 63 | -9,3 |
| Solutions | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 5 | 6 | -11,1 | 4 | 5 | -20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 420 | 412 | 1,9 | 412 | 402 | 2,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

Katsauskauden lopussa Proha-konsernin palveluksessa työskenteli 416 (419)
henkilöä, joista Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmässä 355 (348) henkilöä,
Software Solutions -liiketoimintaryhmässä 55 (65) henkilöä sekä
konsernihallinnossa 6 (6) henkilöä.


LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Oil & Gas Services -palveluiden kysyntä on ollut vakaata ympäri maailmaa.
Erityisesti Kanadassa ja muilla kansainvälisillä markkinoilla liiketoiminta on
ollut aktiivista ja on johtanut uusiin toimeksiantoihin Dovrelle.

Kanadan operaatiot ovat kasvaneet hyvin asiakkaiden investoidessa sekä Albertan
öljyhiekkaprojekteihin että Newfoundlandissa uusiin öljytuotannan
kehityshankkeisiin, kuten
ExxonMobilen Kearl ja Hebron -projekteihin. Lisäksi liiketoiminnat
Yhdysvalloissa on nyt saatu tasapainoon ja tavoitteena on kasvu.

Kansainvälisillä markkinoilla Dovre on toiminut suurasiakkaiden kysynnän
mukaisesti, ja projektit ovat tuottaneet positiivista tulosta uusissa yksiköissä
jo tämän vuoden aikana. Erityisesti Australiassa ja Kaakkois-Aasiassa kysyntä
projektinjohtamispalveluille on vahva. Papua Uusi-Guinean kaasuprojekteja on
käynnistymässä Australian Brisbanesta käsin, sekä öljy- ja kaasuprojekteja on
meneillään myös Venäjällä Sahalinin saarella. Dovre tutkii etabloitumista
lähi-itään vastatakseen asiakkaidemme uusista investointiprojekteista.

Kuten aikaisemmin toisen vuosineljänneksen aikana on jo tiedotettu, Dovre on
Norjassa allekirjoittanut kolme kolmivuotista puitesopimusta Statoilin kanssa
kahden aiemman sopimuksen sijaan. Uudet sopimukset kattavat projektinhallinnan
sekä hankintatoimen ja toimitusketjun ohjauksen palvelut. Sopimukset luovat
vakaan pohjan jatkaa liiketoiminnan kasvattamista Norjassa. Kaiken kaikkiaan
markkinat Norjassa osoittavat lisääntyvää aktiviteettiä. Dovre Norja keskittyy
kannattavuuden parantamiseen myyntitoimintaan panostamalla.

Software Solutions -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi kolmannella
vuosineljänneksellä. Safranin liikevaihto jatkoi vahvaa kasvuaan. Samalla yhtiön
tulos on ylittänyt tavoitteen. Safran on aloittanut toimintansa aktiivisen
kehittämisen, johon kuuluu markkinoiden laajentaminen Norjan ulkopuolelle
öljy- ja kaasuteollisuutta sivuaviin laivanrakennus- ja energiateollisuuteen.
Vientitoiminnan lisäämiseksi yhtiö panostaa myyntikanavien kehittämiseen uusissa
maissa. Camakon kolmas vuosineljännes oli tyydyttävä ja tulos positiivinen.
Microsoft Project Serveriin toimintoja täydentävän Camako EPM -ohjelmiston
myynti kasvoi hyvin. Camakon asiakkaiden kiinnostus uutta Microsoft Project
2010 -ohjelmistoa kohtaan on ollut kasvava. Yhtiö on saanut uusia merkittäviä
tilauksia pohjoismaisista yrityksistä.

Vuonna 2009 aloitettu työ konsernin virtaviivaistamiseksi etenee suunnitelmien
mukaisesti. Yhtiörakenteen selkeyttäminen globaalisti on saatettu alkuun. Yhtiön
rahoitusta ja talousohjausta kehitetään myös globaalin konsernin suuntaan
erillisten yhtiöiden sijaan. Talousprosessien ja -järjestelmien harmonisointi on
myös aloitettu. Kaikkien yksiköiden kulurakenteen kehittämistä jatketaan.


OSAKE, OSAKKEEN OMISTAJAT, OPTIO-OIKEUDET JA ANTIVALTUUDET

Prohan osakepääoma 1.1.2010 ja 30.9.2010 oli 15.916.854,20 euroa ja osakkeiden
lukumäärä oli yhteensä 61.961.751 kappaletta.

Osakekurssi ja -vaihto

Katsauskaudella Prohan osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä noin
29,7 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 10,7 miljoonan euron vaihtoa.

Katsauskaudella 1.1. - 30.9.2010 kaupankäynnin alin kurssi oli 0,29 euroa ja
ylin kurssi oli 0,41 euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.9.2010 oli 0,39 euroa.

Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli noin 24,2
miljoonaa euroa.

Osakkeenomistajat

Proha Oyj:llä oli 30.9.2010 yhteensä 3.146 rekisteröityä osakkeenomistajaa
hallintarekisterit (6 kpl) mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn omistuksen
osuus oli 1,3% kokonaisosakemäärästä.

Optio-oikeudet

Kolmannella vuosineljänneksellä myönnettiin Proha Oyj:n johdolle ja
avainhenkilöille yhteensä 860.000 kappaletta vuoden 2010 optio-ohjelman A-sarjan
optio-oikeuksia.

Katsauskauden päättyessä vuoden 2010 optio-ohjelman optio-oikeuksista oli
käyttämättä jäljellä yhteensä 2.450.000 kappaletta, joista yhtiön hallussa oli
1.590.000 kappaletta. Lisäksi katsauskauden päättyessä vuoden 2007
optio-ohjelman optio-oikeuksista oli käyttämättä jäljellä yhteensä 1.977.000,
joista yhtiön hallussa oli 384.000 kappaletta.

Hallituksen valtuutus

Hallituksella on 17.4.2012 saakka voimassa oleva valtuutus antaa osakkeita tai
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.

Katsauskauden alussa hallituksella oli valtuutuksen perusteella oikeus antaa
enintään 11.500.653 kappaletta ja päättyessä enintään 10.640.653 kappaletta
osakkeita tai osakkeen merkintään oikeuttavaa erityistä oikeutta. Muutos johtuu
kolmannella neljänneksellä myönnetyistä 2010A optioista.


YHTIÖN HALLINNOINTI

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Proha noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodia seuraavilla poikkeuksilla:

Suositus 14:
Yhtiön hallituksen enemmistö ei ole riippumaton yhtiöstä. Yhtiön neljästä
hallituksen jäsenestä yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
riippumattomia ovat Hannu Vaajoensuu sekä Antti Manninen.

Yhtiön hallituksessa ei ole erillisiä valiokuntia, koska yhtiön toiminnan
laajuus ja hallituksen koko eivät edellytä asioiden valmistelua koko hallitusta
pienemmässä kokoonpanossa.

Prohan hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa
www.proha.fi.


LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän menestykseen vaikuttavat energiasektorin
markkinat ja öljy- ja kaasuteollisuuden investointitaso. Oil & Gas Services
laajentaa liiketoimintansa uusille markkinoille. Kasvu uusilla markkinoilla
edellyttää investointeja ja tuo myös mukanaan operatiivisia riskejä.

Muutamat suuret asiakkaat Oil & Gas Services -liiketoiminnassa muodostavat
merkittävän osan liikevaihdosta. Dovrella on kattavat maailmanlaajuiset
toimitussopimukset näiden yhtiöiden kanssa. Dovre on siksi riippuvainen
avainasiakkaistaan ja heidän kanssaan tehdyistä pitkäaikaisista sopimuksista.

Proha ja Dovre eivät ole olleet mukana BP:n Meksikonlahden projektissa, eikä se
näin ollen aiheuta konsernille vastuukysymyksiä.

Yleisesti öljy- ja kaasuteollisuuden toimintaan sisältyy riskejä, ja
yksittäisissä projekteissa voi tulla viivästyksiä tai onnettomuuksia. Nämä
saattavat vaikuttaa Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmän liikevaihtoon.

Software Solutions -liiketoimintaryhmälle merkittävillä IT-markkinoilla
ennusteet kertovat investointien tason olevan varsin vakaan, ja se saattaa
kasvaa hieman. Yksittäisten asiakkaiden taloudellinen tilanne vaihtelee.
Asiakkaat pitävät kuitenkin projektinhallinnan kehittämistä merkittävänä
kilpailuetuna.

Katsauskauden aikana Proha ei ole tehnyt suojaustoimenpiteitä
valuuttakurssimuutoksien varalta. Proha-konsernin kannalta merkittävimmät
valuutat ovat euro, Norjan kruunu, Yhdysvaltain dollari ja Kanadan dollari.
Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa yhtiön liikevaihdon määrään.
Valuuttamääräisistä saamisista ja veloista voi myös realisoitua kurssivoittoja
tai -tappioita.


KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Prohan toimialaluokitus muuttuu 1.11.2010 alkaen. Uusi toimialaluokka on
Teollisuustuotteet ja -palvelut ja uusi toimialakoodi on 20202020 (Tutkimus- ja
konsultointipalvelut).

Proha haki muutosta aiemmasta Informaatioteknologia-luokituksesta, koska yhtiön
Oil & Gas Services -liiketoimintaryhmä edustaa noin 90 % yhtiön liikevaihdosta.
Oil & Gas Services koostuu Dovre-yrityksistä, jotka maailmanlaajuisesti
tarjoavat palveluita öljy- ja kaasuteollisuuden suuriin investointiprojekteihin.
Dovre Group toimittaa globaaleille öljy- ja kaasuyhtiöille huippuammattilaisia
projektinhallinnan eri tehtäviin.

Prohan Software Services -liiketoimintaryhmään kuuluvat Safran ja Camako, jotka
edelleen tarjoavat projektien ja investointien hallintaan keskittyvää
konsultointia, ohjelmistoja ja resursseja Pohjoismaista käsin toimiville
yrityksille. Software Services -liiketoimintaryhmä edustaa noin 10 % Prohan
liikevaihdosta.


Espoossa, 28. lokakuuta 2010

Proha Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

PROHA OYJ
Toimitusjohtaja Ilkka Toivola
Puh. 020 436 2000
ilkka.toivola@proha.com


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIIKETIEDOT

Osavuosikatsaus on laadittu International IFRS-standardien mukaisesti ja siinä
on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2009.
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan ja ne on
esitetty tilinpäätöksessä 2009.

Segmenttiraportointi

Konsernin raportointirakennetta on muutettu 1.1.2010 alkaen siten, että Oil &
Gas Services (Dovre), Software Solutions (Safran ja Camako) sekä muut toiminnot
muodostavat erilliset raportoitavat liiketoimintasegmentit.

Ensimmäisen, toisen ja kolmannen neljänneksen sekä katsauskauden 1.1.-30.9.2010
luvut vertailutietoineen esitetään edellä mainitun segmenttijaon mukaisesti.

Tuloslaskelman esitystapa

Vuoden 2009 tilinpäätöksessä osakkuusyritysten tulos esitettiin aiemmasta
käytännöstä poiketen liiketulokseen sisältyvänä eränä. Katsauskauden 1.1. -
30.9.2010 luvut vertailutietoineen on muutettu vastaamaan kyseistä esitystapaa.


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9 | 7-9 | Muutos | 1-9 | 1-9 | Muutos | 1-12 |
| (tuhatta | 2010 | 2009 | % | 2010 | 2009 | % | 2009 |
| euroa) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 17 376 | 15 300| 13,6 | 52 225 | 45 469| 14,9 | 60 738|
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | 1 070 | -47 | -2 366,4| 1 119 | 45 | 2 384,9 | 208 |
| muut tuotot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | 0 | 0 | | 0 | -100 | 100,0 | -100 |
| osakkuusyhtiöi-| | | | | | | |
| den tuloksista | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja | -10 | -68 | -84,9 | -62 | -126 | -50,7 | -156 |
| palvelut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuk |-15 809 |-13 966| 13,2 |-46 756 |-42 111| 11,0 |-55 735|
| sista | | | | | | | |
| aiheutuneet | | | | | | | |
| kulut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | -158 | -160 | -1,4 | -419 | -488 | -14,1 | -650 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumi- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -118 |
| set | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | -706 | -604 | 17,0 | -2 952 |-2 676 | 10,3 |-3 924 |
| muut kulut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS | 1 762 | 454 | -287,7 | 3 155 | 13 |-24 311,8| 263 |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 232 | 59 | 293,3 | 686 | 476 | 44,2 | 887 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -502 | -391 | 28,4 | -642 | -781 | -17,8 |-1 240 |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN | 1 493 | 123 |-1 114,8 | 3 199 | -292 | 1 194,1 | -90 |
| VEROJA | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -269 | -108 | 148,8 | -972 | -199 | 387,4 | -659 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN | 1 224 | 15 |-8 239,6 | 2 227 | -492 | 552,8 | -749 |
| TULOS | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan | | | | | | | |
| tuloksen erät | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen | -223 | 380 | | 381 | 1 229 | | 1 593 |
| yksikköön | | | | | | | |
| liittyvät | | | | | | | |
| muuntoerot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | -223 | 380 | | 381 | 1 229 | | 1 593 |
| muut laajan | | | | | | | |
| tuloksen erät | | | | | | | |
| verojen | | | | | | | |
| jälkeen | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN | 1 001 | 395 | | 2 608 | 738 | | 844 |
| LAAJA TULOS | | | | | | | |
| YHTEENSÄ | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN | | | | | | | |
| TULOKSEN | | | | | | | |
| JAKAUTUMINEN | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | 1221 | -85 | 1 532,0 | 2231 | -611 | 465,1 | -871 |
| osakkeen- | | | | | | | |
| omistajille | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö- | 3 | 100 | -97,4 | -4 | 119 | -103,3 | 121 |
| osakkaille | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 1224 | 15 |-8 238,8 | 2227 | -492 | 552,8 | -749 |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN | | | | | | | |
| LAAJAN | | | | | | | |
| TULOKSEN | | | | | | | |
| JAKAUTUMINEN | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | 1 014 | 301 | 237,4 | 2 607 | 618 | 322,1 | 721 |
| osakkeen- | | | | | | | |
| omistajille | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö- | -13 | 94 | 113,9 | 1 | 120 | 99,2 | 123 |
| osakkaille | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 1001 | 395 | -153,6 | 2608 | 738 | 253,6 | 844 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, | | | | | | | |
| euro | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton | 0,02 | 0,00 | | 0,04 | -0,01 | 460,0 | -0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu | 0,02 | 0,00 | | 0,04 | -0,01 | 460,0 | -0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja | | | | | | | |
| tulos/osake, | | | | | | | |
| euro | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton | 0,02 | 0,00 | 237,4 | 0,04 | 0,01 | 322,1 | 0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu | 0,02 | 0,00 | 237,4 | 0,04 | 0,01 | 321,7 | 0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------


OSAKKEIDEN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (kpl) | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-9 | 1-9 | 1-12 |
| | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton | 61.961.751 | 61.961.751 | 61.961.751 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu | 61.990.989 | 61.961.751 | 61.961.751 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (kpl) |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.09.2010 | 30.09.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton | 61.961.751 | 61.961.751 | 61.961.751 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu | 62.034.362 | 61.961.751 | 61.961.751 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN TASE

--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhatta euroa) | 30.9. | 30.9. | | 31.12. |
| | 2010 | 2009 | Muutos % | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | *) | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat |   | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet | 1.549 | 2.013 | -23,0 | 1.696 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 7.346 | 6.554 | 12,1 | 7.022 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | 148 | 249 | -40,5 | 198 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyhtiöissä | 933 | 933 | 0,0 | 933 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset | 126 | 210 | -40,1 | 211 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 233 | 448 | -47,9 | 260 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen | 525 | 339 | 55,1 | 398 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | 10.860 | 10.744 | 1,1 | 10.718 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 15.511 | 16.288 | -4,8 | 15.250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaaminen | 40 | 143 | -71,7 | 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset | 5.171 | 3.067 | 68,6 | 3.758 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | 20.723 | 19.498 | 6,3 | 19.193 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 31.583 | 30.242 | 4,4 | 29.911 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA JA VIERAS PÄÄOMA | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 15.917 | 15.917 | 0,0 | 15.917 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 0 | 0 | | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto ja muut | 5.164 | 5.201 | -0,7 | 5.193 |
| rahastot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 538 | -369 | -245,8 | -140 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet tappiot | -5.465 | -7.327 | 25,4 | -7.449 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajien | 16.153 | 13.422 | 20,3 | 13.520 |
| oman pääoman osuus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus | 195 | 192 | 1,8 | 195 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 16.349 | 13.614 | 20,1 | 13.714 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka | 717 | 675 | 6,3 | 669 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen korollinen vieras | 471 | 1.127 | -58,2 | 608 |
| pääoma | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen koroton vieras | 36 | 629 | -94,2 | 153 |
| pääoma | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet | 1.373 | 1.240 | 10,7 | 1.290 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 2.598 | 3.671 | -29,2 | 2.720 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen korollinen vieras | 1.868 | 2.161 | -13,5 | 2.878 |
| pääoma | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | 10.053 | 10.602 | -5,2 | 10.181 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelka | 714 | 194 | 268,2 | 317 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varaukset | 0 | | | 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma | 12.636 | 12.957 | -2,5 | 13.477 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 31.583 | 30.242 | 4,4 | 29.911 |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Vertailukauden taseen ryhmittelyä | | | |
| muutettu | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

a) Osakepääoma
b) Ylikurssirahasto
c) Uudelleenarvostusrahasto
d) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
e) Muuntoerot
f) Kertyneet tappiot
g) Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus
h) Vähemmistön osuus
i) Oma pääoma yhteensä


--------------------------------------------------------------------------------
| |  )  |  b    |   c)    |   d)     
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA 1.1.2009 | 15 916 | 4 379 | 227 | 196 | -1 154 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos | 1 | 0 | -38 | 0 | 785 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maksut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahaston | 0 | -4 780 | 0 | 4 780 | 0 |
| alentaminen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot erien välillä | 0 | 401 | 36 | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA 30.9.2009 | 15 917 | 0 | 225 | 4 976 | -369 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| | f) | g) | h) | i) | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | -6 683 | 12 756 | 72 | 12 828 | |
| 1.1.2009 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos | -117 | 631 | 120 | 751 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteiset | 35 | 35 | 0 | 35 | |
| maksut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahas- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ton alentaminen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot erien | -437 | 0 | 0 | 0 | |
| välillä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | -7 327 | 13 422 | 192 | 13 614 | |
| 30.9.2009 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | a) | b) | c) | d) | e) |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA 1.1.2010 | 15 917 | 0 | 217 | 4 976 | -140 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos | 0 | 0 | 9 | 0 | 678 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteiset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maksut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahaston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| alentaminen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot erien | 0 | 0 | -38 | 0 | 0 |
| välillä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | 15 917 | 0 | 188 | 4 976 | 538 |
| 30.9.2010 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | f) | g) | h) | i) | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA 1.1.2010 | -7 449 | 13 520 | 195 | 13 714 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tulos | 1 920 | 2 607 | 1 | 2 608 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteiset | 26 | 26 | 0 | 26 | |
| maksut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahaston | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| alentaminen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirrot erien | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| välillä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | -5 465 | 16 153 | 195 | 16 349 | |
| 30.9.2010 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


RAHAVIRTALASKELMA

--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhatta euroa) | 7-9 | 7-9 | 1-9 | 1-9 | 1-12 |
| | | | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Liiketulos |1 762 | 455 | 3 155 | 13 | 263 |
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Oikaisut liiketulokseen | -789 | 434 | -519 | 980 | 1 375 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Käyttöpääoman muutos |-1 220| -646 | -107 |-1 686 | -1 531 |
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Maksetut korot | -32 | -96 | -118 | -223 | -281 |
| | liiketoiminnasta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Saadut korot | -20 | 8 | 28 | 37 | 39 |
| | liiketoiminnasta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Maksetut muut rahoituserät | -65 | -3 | -83 | -13 | -267 |
| | liiketoiminnasta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Saadut muut rahoituserät | 79 | 0 | 88 | 1 | 55 |
| | liiketoiminnasta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Maksetut verot | -67 | -66 | -521 | -576 | -975 |
| | liiketoiminnasta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | -325 | 85 | 1 922 |-1 468 | -1 322 |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Investoinnit aineellisiin | 0 | -119 | -250 | -220 | -147 |
| | ja aineettomiin | | | | | |
| | hyödykkeisiin | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Luovutustulot myytävissä | 792 | 0 | 792 | 0 | 0 |
| | olevista rahoitusvaroista | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Tytäryritysten hankinnat | -95 | 0 | -214 | -6 | -179 |
| | *) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Investoinnit myytävissä | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 |
| | oleviin rahoitusvaroihin | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Lainasaamisten lisäys (-) | 0 | -17 | 0 | 161 | 214 |
| | / vähennys (+) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Saadut osingot | 0 | 0 | 23 | 6 | 6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | 697 | -136 | 351 | -59 | -180 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Lyhytaikaisten lainojen | 0 | 14 | 300 | 1 801 | 2 467 |
| | nostot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Lyhytaikaisten lainojen | -541 | 0 |-1 160 | -326 | -326 |
| | takaisinmaksut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | -541 | 14 | -860 | 1 475 | 2 142 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | -169 | -37 | 1 414 | -51 | 640 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat katsauskauden alussa | 5340 | 3 104 | 3 758 | 3 118 | 3 118 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen kurssimuutosten | 125 | -120 | 125 | -120 | 50 |
| vaikutus | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | -294 | 83 | 1 289 | 69 | 590 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat katsauskauden | 5 171| 3 067 | 5 171 | 3 067 | 3 758 |
| päättyessä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Maksetut lisäkauppahinnat aikaisempien | | | |
| vuosien hankinnoista | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

--------------------------------------------------------------------------------
| | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
| (tuhatta euroa) | 1-3 | 1-3 | 4-6 | 4-6 | 7-9 | 7-9 | 10-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO |16 295 |15 183 | 18 554 | 14 986 | 17 376 | 15 300 | 15 269 |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | 13 | 46 | 36 | 46 | 1 070 | -47 | 163 |
| muut tuotot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- | 0 | -51 | 0 | -49 | 0 | 0 | 0 |
| yhtiöiden | | | | | | | |
| tuloksista | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja | -41 | -58 | -11 | 0 | -10 | -68 | -30 |
| palvelut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuk- |-14 626|-14 126|-16 321 |-14 019 |-15 809 |-13 966 |-13 623 |
| sista aih. kulut| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | -125 | -146 | -136 | -181 | -158 | -160 | -298 |
| arvonalentumiset| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | -991 |-1 040 | -1 255 | -1 032 | -706 | -604 | -1 248 |
| muut kulut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS | 526 | -192 | 867 | -249 | 1 762 | 455 | 232 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % | 3,2 % |-1,3 % | 4,7 % | -1,7 % | 10,1 % | 3,0 % | 1,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 234 | 366 | 220 | 51 | 232 | 59 | 411 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -38 | -195 | -102 | -195 | -502 | -391 | -459 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN | 721 | -22 | 985 | -394 | 1 493 | 123 | 185 |
| VEROJA | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % | 4,4 % |-0,1 % | 5,3 % | -2,6 % | 8,6 % | 0,8 % | 1,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -265 | -21 | -437 | -71 | -269 | -108 | -455 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN | 456 | -42 | 548 | -464 | 1 224 | 15 | -270 |
| TULOS | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| % | 2,8 % |-0,3 % | 3,0 % | -3,1 % | 7,0 % | 0,1 % | -1,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhatta euroa) | 30.9. | 30.9 | 31.12. |
| | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joiden vakuudeksi annettu | | | |
| yrityskiinnitys | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Lainat rahoituslaitoksilta | 2 257 | 2 699 | 2 951 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Vakuudeksi annettujen Dovre Group AS:n | 6 377 | 6 399 | 7 186 |
| | ja Dovre Fabcon AS:n osakkeiden sekä | | | |
| | Dovre Fabcon AS:n lyhytaikaisten | | | |
| | varojen kirjanpitoarvo | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat, joiden vakuudeksi annettu varoja | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Lainat ja shekkitililimiitit | 82 | 236 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Vakuudeksi annettujen myyntisaamisten | 839 | 509 | 650 |
| | ja käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat joiden vakuudeksi annettu osakkeita | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Lainat ja shekkitililimiitit | 0 | 434 | 515 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo | 933 | 511 | 933 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei-purettavissa olevien muiden | | | |
| vuokrasopimusten perusteella maksettavat | | | |
| vähimmäisvuokrat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Yhden vuoden kuluessa | 264 | 190 | 316 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden | 975 | 675 | 1 096 |
| | vuoden kuluttua | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 1 239 | 866 | 1 412 |
--------------------------------------------------------------------------------


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden alussa | 933 | 1 342 | 1 342 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset | 0 | 53 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset | 0 | -439 | -310 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus tilikauden tuloksesta | 0 | -91 | -100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | 0 | 67 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden lopussa | 933 | 933 | 933 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketapahtumat muun lähipiirin | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
| kanssa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsultointi ja tilavuokrat*) | 0 | -15 | 149 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsultointi ja kulukorvaukset**) | 0 | 245 | 335 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsultointi ja kulukorvaukset***)| 0 | 0 | 20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 0 | 117 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 0 | 347 | 504 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Avoimet saldot lähipiirin kanssa | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | 0 | 0 | 9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) 2009 Konsultointipalkkiot ja tilavuokrat on maksettu Proha Oyj:n |
| hallituksen jäsenen Birger Flaan määräysvallassa oleville yrityksille. |
| Birger Flaa erosi hallituksen jäsenyydestä 16.6.2009. |
--------------------------------------------------------------------------------
| **) 2009 Konsultointipalkkiot on maksettu Dovre Group AS:n toimitusjohtajan |
| Otto Søbergin määräysvallassa olevalle yritykselle. Otto Søberg lopetti |
| tehtävässään 9.10.2009. |
--------------------------------------------------------------------------------
| ***) 2009 Konsultointipalkkiot on maksettu Proha Oyj:n hallituksen jäsen |
| Hannu Vaajoensuun määräysvallassa olevalle yritykselle Havacment Oy:lle. |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN TUNNUSLUVUT

---------------------------------------------------------------
| | 7-9 | 7-9 | 1-9 | 1-9 | 1-12 |
| (miljoonaa euroa) | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
---------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 17,4 | 15,3 | 52,2 | 45,5 | 60,7 |
---------------------------------------------------------------
| Liiketulos | 1,8 | 0,5 | 3,2 | 0,0 | 0,3 |
---------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta |10,1 % | 3,0 % | 6,0 % | 0,0 % | 0,4 % |
---------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | 1,5 | 0,1 | 3,2 | -0,3 | -0,1 |
---------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 8,6 % | 0,8 % | 6,1 % |-0,6 % |-0,1 % |
---------------------------------------------------------------
| Katsauskauden | 1,2 | 0,0 | 2,2 | -0,5 | -0,7 |
| tulos | | | | | |
---------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 7,0 % | 0,1 % | 4,3 % |-1,1 % |-1,2 % |
---------------------------------------------------------------
| Oman pääoman |30,9 % | 0,8 % | 19,8 % |-4,8 % |-5,6 % |
| tuotto, % | | | | | |
---------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman |40,0 % |12,1 % | 23,2 % |10,3 % | 6,7 % |
| tuotto, % | | | | | |
---------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras | 2,3 | 3,3 | 2,3 | 3,3 | 3,5 |
| pääoma | | | | | |
---------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 5,2 | 3,1 | 5,2 | 3,1 | 3,8 |
---------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumis- |-17,3 %| 1,6 % |-17,3 % | 1,6 % |-2,0 % |
| aste, % | | | | | |
---------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %|52,6 % |45,6 % | 52,6 % | 45,6 %| 46,5 %|
---------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma | 31,6 | 30,2 | 31,6 | 30,2 | 29,9 |
---------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit | -0,2 | 0,1 | 0,2 | 1,6 | 3,5 |
---------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta |-1,2 % | 0,6 % | 0,5 % | 3,6 % | 5,7 % |
| | | | | | |
---------------------------------------------------------------
| Tutkimus- ja | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,8 |
| kehitysmenot | | | | | |
---------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta | 1,0 % | 1,0 % | 1,1 % | 1,0 % | 1,3 % |
---------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | 420 | 412 | 411 | 402 | 404 |
| keskimäärin | | | | | |
| tilikauden aikana | | | | | |
---------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden | 416 | 419 | 416 | 419 | 408 |
| lopussa | | | | | |
---------------------------------------------------------------
| Tulos / osake, | | | | | |
| euroa | | | | | |
---------------------------------------------------------------
| Laimentamaton | 0,02 | 0,00 | 0,04 | -0,01 | -0,01 |
---------------------------------------------------------------
| Laimennettu | 0,02 | 0,00 | 0,04 | -0,01 | -0,01 |
---------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, | 0,26 | 0,22 | 0,26 | 0,22 | 0,22 |
| euroa | | | | | |
---------------------------------------------------------------


SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.9.2010

--------------------------------------------------------------------------------
| | Nimi | Osakkeita, | Koko osake- ja |
| | | kpl | äänimäärästä % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 | Etola Erkki | 16 600 000 | 26,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Etra Capital Oy *) | 15 000 000 | 24,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Etola Erkki | 1 600 000 | 2,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2 | Koskelo Ilari | 4 262 590 | 6,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Koskelo Ilari | 2 962 590 | 4,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Navdata Oy **) | 1 300 000 | 2,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 | Mäkelä Pekka | 1 982 375 | 3,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4 | Siik Rauni | 1 175 000 | 1,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 | Thominvest Oy | 1 043 500 | 1,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 | Hinkka Petri | 1 000 000 | 1,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7 | FIM Pankki Oy | 813 000 | 1,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 8 | Siik Seppo Sakari | 715 000 | 1,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 9 | Ruokostenpohja Ismo | 678 950 | 1,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10 | FIM Nordic Sijoitusrahasto | 636 974 | 1,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 11 | Paasi Kari | 620 000 | 1,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 12 | Virkki Risto | 600 000 | 1,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 13 | Hinkka Invest Oy | 583 390 | 0,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 14 | Vaajoensuu Hannu | 545 000 | 0,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Havacment Oy ***) | 215 000 | 0,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Vaajoensuu Henri ***) | 165 000 | 0,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Vaajoensuu Petra ***) | 165 000 | 0,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 15 | Manninen Antti | 500 500 | 0,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Manninen Antti | 300 000 | 0,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Amlax Oy ****) | 200 500 | 0,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 16 | Oy Etsmo Ab | 500 000 | 0,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 17 | Kefura Ab | 475 000 | 0,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 18 | Jokinen Reino | 460 000 | 0,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19 | Olsson Vesa | 400 000 | 0,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20 | Saikko Risto Olavi | 395 065 | 0,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 20 suurinta omistajaa yhteensä | 33 986 344 | 54,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Hallintarekisteröidyt yhteensä | 792 680 | 1,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Muut | 27 182 727 | 43,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Yhteensä | 61 961 751 | 100,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Etra Capital Oy on Erkki Etolan määräysvaltayhtiö.
**) Navdata Oy on Prohan hallituksen jäsenen Ilari Koskelon määräysvaltayhtiö
***) Havacment Oy:n on Proha Oyj:n hallituksen puheenjohtajan Hannu Vaajoensuun
määräysvaltayhtiö. Henri ja Petra Vaajoensuu ovat samassa taloudessa asuvia
Hannu Vaajoensuun perheenjäseniä.
****) Amlax Oy, Antti Mannisen määräysvallassa oleva yhteisö, on osapuolena
termiinisopimuksissa, jotka toteutuessaan johtavat yhteensä 513.000 Proha Oyj:n
osakkeen omistukseen. Johdannaissopimusten ehtojen mukaan termiinit erääntyvät
17.12.2010.


Source: Millistream