AC-Sanafor

Projektin maineeseen yrityksen sisällä kannattaa panostaa Liian monet projektijohtajat jätetään oman onnensa nojaan

Lehdistötiedote   •   Helmi 16, 2011 22:18 EET

Monessa organisaatiossa projekteja vetää henkilö, joka ei ole projektityön ammattilainen. Johtamisen keinoja ja niiden yhteyksiä projektin menestykseen selvittäneen tutkimuksen mukaan ei ole samantekevää miten projekteja johdetaan. Projektijohtajaa on tuettava, jotta hän oppii soveltamaan eri johtamistyylejä tilanteen mukaan. Lisäksi projektin maine yrityksen sisällä määrittelee usein sen, miten hyvin se menestyy. 

Projekti on noussut koko yhteiskuntaa jäsentäväksi käsitteeksi; nykyään lähes jokainen tarvitsee projektijohtamisen taitoja työelämässä. Kuitenkin vain 20 prosenttia Prego Oy:n tutkimukseen osallistuneista projektinvetäjistä onnistui pitämään vähintään 80 prosenttia projekteistaan aikataulussa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 132 henkilöä eri toimialoilta.

– Monet tutkimukseen osallistuneista vetävät projekteja muun työn ohessa. Harva on saanut tehtävään erityistä koulutusta. Projektin johtamisessa on kuitenkin omat haasteensa, sillä siinä toimitaan johtajana vaikka ei muuten oltaisi esimiesasemassa. Projektityöskentely on saanut luovuutta tappavan leiman, vaikka se on liiketoiminnan kannalta äärettömän tärkeässä asemassa, Prego Oy:n tutkija Teppo Nurminen sanoo.

Huipputulokset edellyttävät joustavaa liikkumista eri tyylien välillä

Usein mietitään, onko tehokkaampaa panostaa asioiden vai ihmisten johtamiseen. Toisaalta pohdintaan, kannattaako johtamisessa keskittyä yksilön vai yhteisön tarpeisiin. Eri projektijohtamiskeinoja selvittäneessä tutkimuksessa tuli kuitenkin esille, että parhaisiin tuloksiin päästään vain johtamistyylejä yhdistellen.

Huolimatta siitä, että projektinjohtajat käyttivät motivoinnin keinona useimmiten innostavaa visioiden esittämistä, tutkimustulokset osoittavat, että erinomaisia tuloksia saavutetaan vasta kun innostajan rooli yhdistyy tasapainoisesti valvojan, turvaajan ja mahdollistajan rooleihin. Sopivan johtamistyylin lisäksi myös projektin hyvä maine henkilökunnan keskuudessa siivittää sen menestystä.

Ei ole samantekevää kuka vetää projektia

Jokainen voi tukea projektin onnistumista henkilökohtaisen asenteensa kautta. Projektijohtajan on itse oltava kiinnostunut asiasta, ja lisäksi on panostettava selkeään roolien ja tehtävien jakoon tiimin jäsenten kesken.

– Projektipäällikön omat motivaation lähteet jäävät usein vaille huomiota. Huipputuloksia tavoiteltaessa palkkiot ja valvonta eivät riitä. Pitää myös pystyä olemaan aidosti ylpeä omasta projektistaan.  Ideaalitilanteessa projektinvetäjä saa valita projektinsa omien intressiensä mukaan, Nurminen korostaa.

Kritiikistäkin palkittava

Projektityöskentelyn kehittämiseen kannattaa panostaa, sillä yhteiset käytännöt varmistavat tehokkaan ja laadukkaan toteutuksen. Näin säästytään myös turhilta epäselvyyksiltä ja stressiltä eikä resursseja mene hukkaan, sillä tutkimuksen mukaan huono projektikulttuuri syö motivaatiota ja suorastaan romahduttaa aikataulujen onnistumisprosentin.

– Hyvin johdetussa projektissa annetaan runsaasti positiivista palautetta ja luodaan ilmapiiri, joka ei pelkästään rohkaise tuomaan onnistumisia esille, vaan nostaa myös ristiriidat päivänvaloon. Kritiikin esittämisestäkin pitäisi aktiivisesti kiittää, Nurminen huomauttaa.

Kiinnostuitko tutkimuksesta? Lisätietoja eri johtamistyyleistä ja niiden vaikutuksista eri tilanteissa saa Prego Oy:ltä.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Teppo Nurminen, kehittämisasiantuntija Prego Oy, puh. 040 550 4806

Prego on johtamisen talo. Tuomme työllämme sujuvuutta organisaation johtamiseen ja työyhteisön toimintaan, vapautamme energiaa oikeisiin töihin ja toteutamme kehittämistyön käytännönläheisesti ja liiketoimintalähtöisesti. Meillä on vahva kokemus johtamisen kehittämisestä johtoryhmätyöskentelystä tiimiesimiehen työn tukemiseen sekä työyhteisön toiminnan sujuvoittamiseen. Työtapamme muotoutuu kehittämistarpeen mukaan valmennuksesta, coachauksesta, fasilitoinnista sekä konsultoinnista. Työmme perustuu organisaation tavoitteisiin, joihin tähdätään sen hetkinen arjen tilanne huomioiden. Asiakkaamme arvostavat aktiivista otettamme ja me välitämme asiakkaistamme. www.prego.fi