Aluehallintovirasto

PSAVIin tulleiden kantelujen määrässä 20% nousua

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 22:14 EET

Lisätietoja: Ylitarkastaja Heli Kajava, p. 050 337 5521

  

Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon tuli vuoden 2010 aikana yhteensä 248 kantelua. Määrä on 20 % enemmän kuin vuonna 2009.  

Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon tulleet kantelut:

  • Terveydenhuollon kanteluja 124 kpl
  • sosiaalihuollon kanteluja,  89 kpl
  • ympäristöterveydenhuollon kanteluja 4 kpl
  • kunnalliskanteluja tehtiin 14 kpl
  • opetustoimen kanteluja 17 kpl.

Määrällisesti eniten lisääntyivät terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kantelut.

Terveydenhuollon 90 ratkaistusta kantelusta 2/3 kohdistui lääkäreihin ja hoitohenkilökuntaan. Ratkaistut kantelut koskivat pääsääntöisesti kansanterveystyötä, somaattista erikoissairaanhoitoa ja mielenterveyspalveluja. Kanteluista kohdistui 1/5  hoito- tai menettelytapavirheeseen. Aluehallintovirasto ilmaisi käsityksensä, kiinnitti huomiota tai antoi vastaisen varalle huomautuksen  2/3 tapauksissa.  Ratkaisupäätöksistä kolmannes ei aiheuttanut toimenpiteitä.

Sosiaalihuollon 60 ratkaistusta kantelusta 88 % kohdistui julkisen palveluntuottajiin eli kuntiin/kuntayhtymiin/yhteistoiminta-alueisiin ja 12 % yksityisiin sosiaalihuollon palveluihin. Eniten kanneltiin lastensuojeluun ja toimeentulotukeen liittyvistä asioista.

Ratkaistuista sosiaalihuollon kanteluista puolet ei antanut aihetta moitteisiin tai muihin toimenpiteisiin. Aluehallintovirasto kiinnitti 19 kanteluratkaisussaan virkamiehen huomiota asian hoitamistapaan vastaista toimintaa varten ja 9 ratkaisussa aluehallintovirasto ilmoitti käsityksensä asian oikeasta hoitotavasta. Kolmessa kanteluratkaisussa annettiin huomautus.

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) mukaisesti asiakas/potilas voi tehdä saamastaan kohtelusta muistutuksen palveluja tarjoavan yksikön johdolle. Muistutuksen tekemisessä sosiaaliasiamies ja potilasasiamies ovat velvollisia auttamaan asiakasta/potilasta. Sosiaaliasiamies- ja potilasasiamiesten toiminta on osaltaan vaikuttanut siihen, ettei esimerkiksi asiakkaan/potilaan kokemasta kohtelusta tai virheellisestä päätöksestä ole ollut tarvetta tehdä kantelua, vaan asia on voitu hoitaa joustavammin ja nopeammin muistutusmenettelyn kautta.

Kantelujen keskimääräiset käsittelyajat:

  • terveydenhuollon kanteluasioissa 5,2 kk,
  • sosiaalihuollon kanteluasioissa 6,2 kk,
  • ympäristöterveydenhuollon kanteluasioissa 1,7 kk,
  • kunnalliskanteluasioissa 2,8 kk
  • opetustoimen kanteluasioissa 4,6 kk.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myös valitusviranomainen. Vuonna 2010 saapui 4 kpl kehitysvammaisten erityishuolto-ohjelmaa koskevaa muutoksenhakuasiaa. Opetustoimen valituksia ja oikaisupyyntöjä saapui 37 kp