Pohjoismainen kansanterveystieteen korkeakoulu, NHV/Nordic School of Public Health

Psykiatrian professori Jouko Lönnqvist saa Pohjoismaisen kansanterveyspalkinnon 2011

Lehdistötiedote   •   Kesä 21, 2011 11:46 EEST

Professori Jouko Lönnqvistille myönnetään Pohjoismainen kansanterveyspalkinto hänen kansainvälistä tunnustusta saaneista tutkimuksistaan, jotka käsittelevät mielenterveyshäiriöiden syitä, yleisyyttä ja ehkäisyä väestö- ja yksilötasolla.
– Tulevaisuudessa tarvitaan terveitä ja aktiivisia lapsia ja nuoria, ja tämä ei saa tarkoittaa vain joitakin lapsia vaan kaikkia lapsia, sanoo professori Jouko Lönnqvist.
– Lönnqvist tunnetaan parhaiten menestyksekkäistä ja uraauurtavista väestö- ja yksilötason tutkimuksista, jotka käsittelevät yleisimpiä mielen sairauksia kuten masennusta, alkoholin väärinkäyttöä ja psykooseja. Tutkimukset ovat osa työtä, jossa on laadittu menetelmiä itsemurhien ehkäisemiseksi, sanoo Pohjoismaisen kansanterveystieteen korkeakoulun (NHV) hallituksen puheenjohtaja Mats Brommels.
Mielenterveyden häiriöt ovat yksi suurimmista kansanterveysuhista. Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismainen kansanterveystieteen korkeakoulu (NHV) haluavat palkita Pohjoismaisella kansanterveyspalkinnolla tärkeää terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä.
– Olen hyvin kiitollinen ja yllättynyt, sanoo professori Lönnqvist. Hyvällä mielenterveydellä on hänen mukaansa valtava yhteiskunnallinen merkitys.
– Tulevaisuudessa tarvitaan terveitä ja aktiivisia lapsia ja nuoria, ja tämä ei saa tarkoittaa vain joitakin lapsia vaan kaikkia lapsia.
Lönnqvist on aiemmin saanut useita kansainvälisiä tunnustuksia. Hän on selvittänyt tutkimuksissaan erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten masennushäiriöitä, skitsofreniaa sekä alkoholin ja huumeiden väärinkäytön vaikutusta itsemurhiin. Lönnqvistin tieteellinen tuotanto on erittäin laajapohjainen, ja se ulottuu mielenterveyshäiriöisten ryhmien geenitutkimuksista aina laadullisiin tutkimuksiin, jotka käsittelevät mieleltään sairastuneiden ja mielenterveysongelmaisten henkilöiden sosiaalista tukea ja asennoitumista heihin.
Jouko Lönnqvist on omistanut pääosan työurastaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mielenterveys- ja päihdepalveluosaston kehittämiselle sekä kansainväliselle tutkimukselle henkisistä ongelmista, niiden yleisyydestä ja syistä.
Jouko Lönnqvistin toiminta oli erityisen tärkeää luotaessa maailman ensimmäistä itsemurhien ehkäisyongelmaa, joka on sittemmin saanut seuraajia useissa Euroopan maissa ja myös muilla mantereilla, Mats Brommels sanoo.
Helsingin yliopiston psykiatrian professorina Lönnqvist on kasvattanut useita lääkärisukupolvia, jotka vastaavat nyt Suomen mielenterveystyöstä ja psykiatrisesta hoidosta. Hoito on kokenut suuria muutoksia, ja tutkimukset osoittavat, että se toimii nykyisin hyvin pohjoismaisesta näkökulmasta tarkasteltuna.
Palkinto voidaan myöntää henkilölle, järjestölle tai laitokselle, joka on edistänyt merkittävästi kansanterveyttä Pohjoismaissa. Palkinto luovutetaan Pohjoismaiden terveys- ja sosiaaliministerien kokouksessa Vaasassa 20. kesäkuuta.

Pohjoismainen kansanterveystieteen korkeakoulu NHV – kansanterveyden edelläkävijä NHV on Pohjoismaisen ministerineuvoston vanhimpia ja suurimpia laitoksia. Työssäkäyvät opiskelijat ja korkeatasoinen yhteiskunnallisesti merkittävä tieteellinen tutkimus on NHV:n toiminnan keskiössä. NHV tutkii, opettaa ja täsmäkouluttaa tämän päivän ja huomisen kansanterveyttä varten. NHV:llä on viehettävät opetustilat ja uudenaikaiset opiskelija-asunnot korkeakoulunsa alueella.
The Nordic School of Public Health is one of the oldest and largest institutions under the Nordic Council of Ministers. With the student in focus and a high level of scientific quality and public relevance, NHV conducts research and delivers teaching and commissioned courses to ensure public health now and in the future.