Lapin ammattiopisto

Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto

Lehdistötiedote   •   Elo 22, 2011 13:04 EEST

Lapin ammattiopistossa Rovaniemellä alkaa psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto.

Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnon suorittaneen työ on osa psykiatrisen hoidon asiantuntijatoimintaa sosiaali- ja terveysalalla. Työ on vastuullista osallistumista psykiatrisen hoito- ja kuntoutusprosessin moniammatilliseen toteuttamiseen yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla. Työtä tehdään perus- ja erikoissairaanhoidon yksiköissä sekä yksityisissä ja yhteisöjen ylläpitämissä psykiatrisia hoito-, kuntoutus- ja asumispalveluja tuottavissa yksiköissä sekä avo- että laitosolosuhteissa. Työskentely on asiakaslähtöistä ja ihmistä kunnioittavaa. Työssä tarvitaan alan lainsäädännön ja palvelujärjestelmien tuntemusta. Tutkinnon suorittanut hallitsee syvällisesti psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen prosessin ja sen edellyttämät toimintatavat. Työssä painottuu ammatillinen, tavoitteellinen vuorovaikutus ja kyky kohdata asiakas/potilas ja hänen läheisensä vaativissa psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta edellyttävissä elämäntilanteissa. Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii oman työnsä asiantuntijana ja kehittäjänä sekä pystyy toimimaan työyhteisössään erilaisissa vastuutehtävissä. Tutkinnon suorittanut osaa perustella työssään tekemänsä ratkaisut ja valinnat ja arvioida niiden vaikutuksia moniammatillisen työyhteisön jäsenenä.

Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että ne edellyttävät tutkinnon suorittajalta vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoisia tietoja ja taitoja sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä vähintään viiden vuoden työkokemusta psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnon tutkinnon osien mukaisilta työelämän aloilta. 

Koulutusaika 26.10.2011 – 25.4.2014. Opiskelijamaksu 200 €, lisäksi tutkintomaksu 58 €.

Hakeutuminen 9.9.2011 mennessä aikuiskoulutuskalenterin kautta.

Lisätietoja:
Lehtori Pirkko Sepänheimo, puh. 020 798 4360, pirkko.sepanheimo(at)lao.fi
Opintosihteeri Raija Aikio, puh. 020 798 4306, raija.aikio(at)lao.fi

Opiskelu on mahdollista myös oppisopimuksella, jolloin haku tapahtuu lähimmän oppisopimustoimiston kautta.

 Psykiatrisen hoidon eat oppisopimuskoulutuksena, ajoitus.pdf
Psykiatrisen hoidon eat omaehtoisena koulutuksena, ajoitus.pdf
Psykiatrisen hoidon eat omaehtoisena koulutuksena, esite.pdf
Psykiatrisen hoidon eat oppisopimuskoulutuksena, esite.pdf