Valtioneuvosto

Puoluetuen käytön valvontaa varten lomakkeet

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 22:59 EET

Valtioneuvosto on antanut asetuksen puoluelain nojalla myönnettävän valtionavustuksen käytöstä tehtävässä tilityksessä annettavista tiedoista. Tarvittavat tiedot ilmenevät lomakkeista, joita tilityksessä voidaan käyttää. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa puoluelain edellyttämien tilitysten sisältöä ja tehostaa avustuksen käytön valvontaa.

Puolueen on annettava tiedot valtionavustuksen käytöstä poliittiseen toimintaan sekä tiedotustoimintaan ja viestintään. Kyseisille tilityksille on omat erilliset lomakkeet. Puolueen piiri- ja naisjärjestöjen on annettava tiedot avustuksen käytöstä poliittiseen toimintaan.

Lomakkeiden käyttö ei ole välttämätöntä, jos tiedot ilmenevät tilityksistä muutoinkin.

Asetus tulee voimaan 1. maaliskuuta 2011. Sitä sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran vasta vuodelle 2011 myönnetystä avustuksesta laadittavissa tilityksissä, jotka puolueet laativat vuoden 2011 tilinpäätöksen yhteydessä.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Kaisa Tiusanen, puh. 09 1606 7953
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

Valtioneuvoston asetus liitteineen löytyy tiedotteesta verkkosivuilla www.om.fi