Valtioneuvosto

Puolustusministeri antoi asetuksen puolustusministeriön työjärjestyksestä

Lehdistötiedote   •   Joulu 20, 2011 00:24 EET

Puolustusministeri Stefan Wallin on 15.12.2011 antanut asetuksen puolustusministeriön työjärjestyksestä. Työjärjestyksessä säädetään puolustusministeriön johtamisesta ja hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön organisaatiosta ja toimintayksiköiden tehtävistä, eräiden virkamiesten tehtävistä, asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta sekä ratkaisuvallasta henkilöstöasioissa.

Työjärjestyksessä on otettu huomioon puolustusministeriön organisaatiota koskevat muutokset, jotka edellinen puolustusministeri hyväksyi 26.5.2011. Työjärjestyksen uudistamistyössä on otettu huomioon myös keskijohdon aseman parantaminen. Yleiseksi keskijohdon foorumiksi on perustettu keskijohdon koordinaatioryhmä, jonka tehtävänä on kehittää yhteistyötä ja sovittaa yhteen valmistelussa olevia asioita.

Työjärjestyksestä on pyydetty lausunnot valtioneuvoston kansliasta ja oikeuskanslerinvirastosta. Asetusluonnos on ollut tarkastettavana oikeusministeriön laintarkastusyksikössä.

Lisätietoja asiassa antaa puolustusministeriössä esittelijä Kosti Honkanen, puh.             09 160 88173      .