Valtioneuvosto

Puolustusministeriön strategia tuo esiin kasvavan verkottumisen tarpeen

Lehdistötiedote   •   Kesä 07, 2011 14:02 EEST

Puolustusministeriön uusi strateginen suunnitelma visioi Suomen puolustuskyvyn edellyttävän syvenevää kansainvälistä ja kansallista verkottumista.

Suomen puolustusta kehitetään toimintaympäristössä, jossa toimijoiden keskinäisriippuvuus kasvaa ja puolustukseen käytettävissä olevat voimavarat säilyvät rajallisina.

Verkottuneen puolustuksen tavoitteena on entistä laaja-alaisempi ja pitkäjänteisempi puolustuspoliittinen ja sotilaallinen yhteistyö. Puolustuskykyä kehitetään verkottuneesti kansallisessa ja kansainvälisessä yhteisyössä, jossa voimavaroja ja osaamista hyödynnetään kustannustehokkaasti vastavuoroisuutta noudattaen. Näin voidaan vahvistaa Suomen asemaa sekä vaikuttaa toimintaympäristöön.

Lisäksi verkottumisen avulla saavutetaan Suomen puolustuksen edellyttämä julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansainvälisen yhteisön tuki.

Valtion ulkoinen ja sisäinen turvallisuus kytkeytyvät yhä tiiviimmin yhteen. Varautumista sotilaallisten ja ei-sotilaallisten uhkien hallintaan ei voida kehittää erillisinä osa-alueina, koska kriisien syyt ja vaikutukset eivät noudata valtioiden rajoja. Uhkien torjumisessa tarvitaan hallinnonalat ylittäviä varautumis- ja yhteistoimintajärjestelyjä.

Sotilaallisen huoltovarmuuden turvaaminen edellyttää myös kasvavaa yhteistyötä. Keskeistä on varmistaa puolustusmateriaalin saatavuus sekä materiaalin huolto, ylläpito ja korjaus.

Nyt valmistunut puolustusministeriön strateginen suunnitelma ja siihen liittyvät osastrategiat on laadittu pohjautuen aiempiin strategioihin ja niissä tunnistettuihin tutkimuskysymyksiin sekä valtioneuvoston vuoden 2009 turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa esitettyyn toimintalinjaan.

Puolustusministeriön strateginen suunnitelma 2030 sekä osastrategiat löytyvät osoitteesta http://www.defmin.fi/strateginen_suunnitelma_2030

Lisätietoja: Strategiatyöryhmän puheenjohtaja, everstiluutnantti Hannu Ojala p. (09) 160 88153, 040 574 0932 ja viestintäjohtaja Jyrki Iivonen p. (09) 160 88200, 050 568 0553.