Pyhärannan kunta

Pyhärannan kunta panostaa hyvinvointiin ja elinvoiman luomiseen

Lehdistötiedote   •   Kesä 06, 2017 15:53 EEST

Pyhärannassa kunnan uutta toimintamallia on lähdetty toteuttamaan johtamisjärjestelmäuudistuksessa, jossa luottamushenkilöiden roolia toiminnan strategisina ohjaajina korostetaan samalla kun käytännön arjen pyörittäminen annetaan henkilöstön vastuulle. Pyhärannan kunta näkee itsensä kuntalaisten tukijana ja tahtotilojen mahdollistajana.

  • Hallinnollisesti vahva tavoite on saada aikaan joustavuutta ja nimenomaan asukkaiden hyväksi kertyvää helppoutta ja vaivattomuutta. Kun pyrkimyksenämme on paras asukaskokemus, tarkoittaa se asukkaiden tahtotilojen laittamista aidosti keskiöön, kertoo kunnanjohtaja Matti Muukkonen.

Maaseutumaisena paikkakuntana ihmisiä yhdistää tarve vapautua kaupungeille tyypillisestä tiukasta sääntelystä ja ahtaasta tilasta, jotka globaaleina megatrendeinä haastavat toisenlaisen elämänmuodon.

  • Arvommevieretysten, vastuullisesti ja valiten ilmentää sopusointua pyhärantalaisten kesken, vastuuta toisistamme sekä vapautta toteuttaa itseämme osana yhteisöä. Kunnan tehtävä ei ole rajoittaa, vaan luoda tilaa ja antaa ihmisten kokeilla, valita, tehdä päätöksiä, selventää Muukkonen.
  • Meille asukas ja hänen hyvinvointinsa on kaiken toimintamme lähtökohta, jatkaa Muukkonen.

Kunnan ydintoiminnoiksi on uudessa strategiassa määritelty kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen, alueen elinvoiman kehittäminen sekä kasvatus- ja koulutuspalveluihin liittyvien palvelujen tuottaminen. Tavoitetilaa tullaan seuraamaan asukaskokemusta mittaamalla, asukasluvun, työllisyysasteen, vuosikatteen ja tuloveroasteen kehittymistä seuraamalla. Mittareina toimivat myös työpaikkaomavaraisuusaste sekä koulutuspalveluverkko.

Henkilöstön tehtävänä on vastata luottamushenkilöiden tahdon toteuttamisesta käytännössä. Yhteensovittamisen solmukohdassa toimii kunnanjohtaja, joka johtaa luottamushenkilöiden päätöksenteon valmistelua ja päätösten täytäntöönpanoa.

Pyhärannassa päätöksenteko tulee nojautumaan selvitettyyn tietoon. Valmistelun ja päätöksenteon tulee lähtökohtaisesti olla avointa, jotta myös kuntalaiset ja tiedotusvälineet voivat valvoa läpinäkyvän hallinnon toimintaa.

Kunnan asukkaille tullaan luomaan järjestelmä, jonka avulla he aiempaa paremmin voivat osallistua yhteiseen päätöksentekoon ja vaikuttaa elinympäristön kehittämiseen, kuitenkin demokratian perusperiaatteet huomioiden. Päätöksenteon johtonuorana on hyvinvoinnin edistäminen, jonka kehittymistä seurataan aktiivisesti tiedustelemalla asiaa suoraan kuntalaisilta.

Pyhärannan kunnan väestökehitys on ollut negatiivista sekä muuttoliikkeestä että luonnollisesta väestömuutoksesta johtuen. Taustalla on riittämättömät toimenpiteet erityisesti asunto- ja palvelutuotannon lisäämisessä. Erinomaisella tasolla olevien julkisten palvelujen rinnalle tarvitaan tulevaisuudessauusia yksityisiä palveluja, joiden avulla kuntalaisille turvataan perusarjen toimivuus.

LISÄTIETOA:

Kunnanjohtaja Matti Muukkonen

p. 044 738 3413

matti.muukkonen@pyharanta.fi

LUONNOSTA HYVINVOINTIA

Kuntamme kaunis luonto merenäärellä tarjoaa mahdollisuuden henkiseen ja fyysiseen virkistäytymiseen sekä palautumiseen kiireisestä arjesta. Pyhäranta tarjoaa asukkailleen ja satunnaisille matkailijoille vireän ja turvallisen yhteisön. Pyhäranta sijaitsee Varsinais-Suomessa, Rauman, Laitilan ja Uudenkaupungin välissä.