QPR Software Oyj

QPR Software ja ProcessGold solmivat strategisen kumppanuussopimuksen

Lehdistötiedote   •   Loka 17, 2012 09:57 EEST

Innovatiivisten prosessinkehitysohjelmistojen tarjoaja QPR Software sekä automaattisen prosessikuvauksen edelläkävijä, saksalainen ProcessGold ovat solmineet strategisen kumppanuussopimuksen. Yhteistyön tavoitteena on lisätä markkinoiden tietoisuutta automaattisesta prosessikuvauksesta (engl. Automated Business Process Discovery) hyödyntäen QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotetta.

Prosessien automaattisen kuvaamisen avulla organisaatiot näkevät prosessiensa todellisen toteutumisen. Analyysissä hyödynnetään tietoa esimerkiksi toiminnanohjaus-, asiakkuudenhallinta- tai tukijärjestelmistä valitun prosessin kuvaamiseksi. QPR ProcessAnalyzer on tietolähteistä ja toimialoista riippumaton ohjelmistotuote, joka muodostaa järjestelmissä olevan tiedon pohjalta tarkan prosessikaavion liiketoimintaprosessien analysointia ja kehittämistä varten. Ohjelmiston käyttöönotto sujuu nopeasti, joten organisaatiot säästyvät perinteisen prosessimallinnuksen aikaa vieviltä haastatteluilta, tulosten tulkinnanvaraisuuksilta sekä käsityönä tehtävästä mallinnuksesta.

Kumppanuussopimus QPR Softwaren ja ProcessGoldin välillä kattaa QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotteen jälleenmyyntioikeudet, parhaiden käytäntöjen jakamisen sekä muita yhteistyöhankkeita. ProcessGold jakaa laajan kokemuksensa automaattisen prosessikuvauksen hyödyntämisestä usealla eri toimialalla, mikä omalta osaltaan varmistaa nopeat hyödyt asiakkaalle kannattavasti esimerkiksi sisäisen tarkastuksen alalla.

Yhteensä sopimusosapuolilla on kokemus yli 200 kaupallisen hankkeen toteuttamisesta, tehden yhtiöistä automaattisen prosessikuvauksen edelläkävijöitä. QPR Software ja ProcessGold ovat havainneet kasvavaa kiinnostusta asiakasorganisaatioissa automaattista prosessikuvausta kohtaan.  Markkinoiden ollessa varhaisessa vaiheessa, ajankohta yhteistyön aloittamiselle on otollinen.

“Automaattinen prosessien kuvaus on keskeinen osa konsultointiprojektejamme ja sen avulla voimme toimittaa asiakkaillemme faktaan pohjautuvia tuloksia. QPR ProcessAnalyzer on johtava ohjelmistotuote automaattisen prosessikuvauksen alla ja olemme vaikuttuneita QPR Softwaren sitoutumisesta ohjelmiston kehittämiseen. Erinomaisen skaalautuvuuden ja suorituskyvyn lisäksi ohjelmisto tarjoaa web-käyttöliittymän tulosten kommunikointia varten sekä Excel -pohjaisen ympäristön tilastolliseen tarkasteluun ja prosessipoikkeamien juurisyiden analysointiin. Yrityskohtaiset sekä palvelinpohjaiset toimintaympäristöt varmistavat ohjelmiston toimintakyvyn tehden siitä houkuttelevan työkalun, jolla voimme tarjota lisäarvoa asiakkaillemme”, kertoo ProcessGoldin toimitusjohtaja Rudolf Kuhn.

”Yhteistyömme on sekä merkittävä kehitysaskel prosessien automaattisen kuvaamisen alalla, että tärkeä askel QPR ProcessAnalyzerin tuomisessa kansainvälisille markkinoille. Olemme tehneet menestyksekkäitä projekteja kotimarkkinoillamme Suomessa, mutta ProcessGoldin kokemus Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa mahdollistaa globaalin jalansijan. Jaamme yhteisen vision, joten olen innostunut yhteistyöstämme näyttää QPR ProcessAnalyzerin tuottaman arvon”, kertoo QPR Softwaren toimitusjohtaja Jari Jaakkola.

 

About ProcessGold

ProcessGold is pioneer and leader in ABPD / Process Mining. We deliver a fast track for detailed process understanding. With a very compelling Process Mining based methodology and the experience from more than 100 Automated Business Process Discovery (ABPD) type of projects across Europe, in AsiaPac and the Americas, we help clients to identify risk, fraud and inefficiencies in business processes. Especially in the area of SAP (Purchase2Pay, Order2Cash) as well as in the Financial Services Market, ProcessGold has built up lot of expertise and knowledge to help process owners as well as audit and controls professionals to experience a fast track in process understanding. More information can be found at: www.processgold.com

 

QPR Software – Quality. Processes. Results.
QPR Software Oyj auttaa asiakkaitaan tulemaan ketteriksi ja tehokkaiksi toiminnassaan. Yhtiöllä on yli 1 500 yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta ympäri maailman yli 50 maassa. QPR:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.qpr.fi

http://www.qpr.fi/ohjelmistot/qpr-processanalyzer.htm

 

Lisätietoja antavat:

ProcessGold
Tobias Rother, Co-Founder, puh: +49 173 5933851, email: tobias.rother (a) processgold.de

QPR Software
Teija Räsänen, Marketing Manager, puh: +358 44 786 8871, email: teija.rasanen (a) qpr.com

QPR Software Oyj auttaa asiakkaitaan tulemaan ketteriksi ja tehokkaiksi toiminnassaan. Yhtiöllä on yli 1 500 yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta ympäri maailman yli 50 maassa. QPR:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.qpr.fi