QPR SOFTWARE Oy

QPR Softwarelta ohjelmistotuote prosessien automaattista kuvaamista varten

Lehdistötiedote   •   Helmi 15, 2011 10:30 EET

QPR Software julkaisee QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotteen prosessien
automaattista kuvaamista varten. Sovelluksen avulla organisaatiot kehittävät ja
optimoivat liiketoimintaprosessejaan murto-osalla perinteisten menetelmien
vaatimasta ajasta ja kustannuksesta.

Prosessien automaattinen kuvaaminen (engl. Automated Business Process
Discovery) tarkoittaa prosessimallien luomista liiketoimintajärjestelmien
strukturoimattomasta tapahtumatiedosta. Menetelmä paljastaa prosessien ongelmia
ja kehityskohteita visualisoinnin keinoin. Tutkimusyhtiö Gartner luokitteli
hiljattain prosessien automaattisen kuvaamisen matalariskisenä ratkaisuna, joka
tuottaa tuloksia nopeasti.

Suurin osa yritysten liiketoimintaprosesseista nykypäivänä pohjautuu
työtekijöiden käyttämiin liiketoimintasovelluksiin. Paineet kustannusten
vähentämiseksi, laadun parantamiseksi ja vaatimusten täyttämiseksi niin
markkinoinnissa, myynnissä kuin hallinnossa edistävät tarvetta prosessien
systemaattiselle analysoinnille. Keskeisiä seikkoja ovat kustannukset,
läpivientiajat, prosessivariaatiot ja virhemäärät. Perinteinen, manuaalinen
prosessien kuvaaminen rakentuu keskeisesti haastattelujen ympärille, mikä on
aikaa vievää ja subjektiivista. Mahdollisuudet ongelmien ja poikkeamien
löytämiselle ovat lisäksi rajalliset.

Prosessien automaattisessa kuvaamisessa hyödynnetään liiketoimintajärjestelmien
tietokantoihin tallennettua tietoa, kuten kirjauksia ja transaktioita. Näistä
tunnistetaan kuvioita ja tieto visualisoidaan prosessimallina. Nopeuden lisäksi
menetelmä tarjoaa objektiivisen näkymän prosessien nykytilaan niin ajankäytön,
kustannusten kuin laadun valossa. Tämä mahdollistaa kehitysmahdollisuuksien
tunnistamisen tarkasti.

”Yritykset ovat kaivanneet tällaista ratkaisua pitkään. QPR on astunut
markkinoille suuremmin kuin muut toimijat, ottaen huomioon QPR
ProcessAnalyzerin käyttömahdollisuudet ja sen helppokäyttöisyyden”, kertoo
Practice Leader Simon Holloway johtavasta eurooppalaisesta tutkimusyhtiö Bloor
Researchista.

”QPR ProcessAnalyzer tekee visuaalisesta havainnoinnista ja analyysistä
erittäin nopeaa ja tarkkaa. Analyysin perusteella on helppo nähdä
kehityskohteita ja löytää konkreettisia kehitystoimia”, kertoo QPR Softwaren
liiketoiminnan kehitysjohtaja Teemu Lehto ja jatkaa: ”Asiakkaamme käyttävät
ohjelmistoa lukuisten prosessien analysointiin, sisältäen asiakaspalvelun,
tuotannon, tilausten hallinnan, terveydenhuollon potilaspolut sekä
työnkulkuprosessit.”

Ensimmäisen, 1.0 -version jälkeen QPR Software on panostanut merkittävästi
ohjelmiston käyttökokemuksen kehittämiseen. QPR ProcessAnalyzer 2.0 on
Microsoft Excel -pohjainen, käytettävyydeltään helppo ja toiminnoiltaan
monipuolinen ohjelmisto. Kehityshankkeissa ohjelmistotuote tuottaa tuloksia
nopeasti hyvin pienin IT-kustannuksin. QPR ProcessAnalyzer on täydellinen
valinta liiketoimintaprosessien pragmaattista ja kustannustehokasta
kehittämistä ja optimointia varten. Se soveltuu erityisen hyvin
transaktiopohjaisiin prosesseihin asiakaspalvelussa, tuotannossa,
terveydenhuollossa, pankki- ja vakuutussektorilla sekä logistiikassa.

QPR ProcessAnalyzer -työasemaversion hinta on 780 euroa kuukaudessa yhdelle
käyttäjälle. Ohjelmistolisenssin voi hankkia suoraan QPR verkkosivujen kautta
http://store.qpr.com.


QPR - Quality. Process. Results

QPR Software Oyj tarjoaa asiakkailleen parhaat palvelut ja ohjelmistot
prosessien ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen. Yhtiöllä on yli 1 500
yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta ympäri maailman yli 50 maassa. QPR:n
osakkeet on listattu NASDAQOMX Helsinki Oy:ssä. www.qpr.fi

Lisätietoja

Teemu Lehto, liiketoiminnan kehitysjohtaja
Sähköposti: Teemu.lehto[at]qpr.com, Puh.: 040 5460 202

Lisätietoja QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistotuotteesta:
http://www.qpr.fi/qpr-processanalyzer.html

Source: Millistream