QPR SOFTWARE Oy

QPR Softwarelta ratkaisu JHS 179 -suosituksen mukaiseen julkishallinnon kokonaisarkkitehtuurin hallintaan

Lehdistötiedote   •   Helmi 23, 2011 21:37 EET

QPR Software julkaisee ratkaisun julkishallinnon JHS 179 -suosituksen mukaiseen
kokonaisarkkitehtuurin hallintaan. Ratkaisun avulla julkisen sektorin
organisaatiot voivat nopeasti ja helposti ryhtyä kehittämään ICT-palveluidensa
kokonaisarkkitehtuuria suosituksen mukaisella tavalla.

”Kokonaisarkkitehtuurityön avulla julkishallinto tehostaa toimintaansa ja
hallitsee muutosta entistä paremmin. Suositus antaa julkishallinnon yksiköille
selkeän suunnan ja yhtenäisen tavan arkkitehtuurin kehittämiselle
palvelulähtöisesti”, kertoo QPR:n kokonaisarkkitehtuuripalveluista vastaava
johtaja Miika Nurminen.

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA julkaisi helmikuun
alussa suosituksen julkisen sektorin ICT-palvelujen kokonaisarkkitehtuurin
kehittämiseen. Kokonaisarkkitehtuurissa kuvataan organisaation
toimintaprosessit, tieto, järjestelmät ja näiden tuottamat palvelut yhtenä
kokonaisuutena. Suositus määrittää menetelmän suunnitteluprosessin eri
vaiheiden ja toimenpiteiden toteuttamiseen. Lisäksi suositus ottaa kantaa
mallinnustapoihin. QPR Software on seurannut tiiviisti suosituksen kehittämistä
ja toteuttanut suosituksen mukaisen ratkaisun.

QPR:n ratkaisu pohjautuu QPR ProcessGuide -mallinnusohjelmistoon, jonka avulla
hallitaan kokonaisarkkitehtuuria tehokkaasti tietokantapohjaisessa
mallinnusympäristössä. Se mahdollistaa tiedon keskitetyn hallinnan ja
elementtien uudelleenkäytettävyyden. QPR:n kehittämä JHS 179 -suosituksen
mukainen ratkaisu sisältää valmiiksi mallinnettuna kyseisen suosituksen
viitekehyksen, kuten kuvauspohjat ja taulukot. Lisäksi ratkaisussa on
suosituksen mukainen ArchiMate® 1.0 -kuvauskieli suomennettuna.

”Suosituksen menetelmämääritykset on huomioitu ja mallinnus tehdään selkeästi
suomen kielellä. QPR:n ratkaisun avulla julkisen sektorin organisaatiot voivat
käynnistää kokonaisarkkitehtuurihankkeensa helposti ja nopeasti”, kertoo
Nurminen.

Ratkaisun perustana oleva QPR ProcessGuide -mallinnusohjelmisto on laajasti
käytössä julkisella ja yksityisellä sektorilla Suomessa ja ulkomailla. Suomessa
QPR ProcessGuide on lisäksi käytössä sadassa kunnassa osana KuntaIT:n
ylläpitämää Prosessipankkia. Suomen lisäksi kunnat ja kaupungit mm.
Alankomaissa, Belgiassa, Etelä-Afrikassa, Irlannissa, Isossa-Britanniassa,
Puolassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Venäjällä kehittävät prosessejaan ja
hallitsevat palvelujensa laatua QPR:n ohjelmistoratkaisuilla ja palveluilla.

QPR - Quality. Process. Results

QPR Software Oyj tarjoaa asiakkailleen parhaat palvelut ja ohjelmistot
prosessien ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen. Yhtiöllä on yli 1 500
yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta ympäri maailman yli 50 maassa. QPR:n
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.qpr.com

Lisätietoja:
Johtaja Miika Nurminen
puh. 040 503 1982, s-posti etunimi.sukunim[a]qpr.com

QPR:n ratkaisu julkistetaan julkishallinnon seminaarissa Helsingissä 15.3.2011.
Tilaisuus on maksuton ja paikkoja on rajallisesti. Ilmoittautumiset:
www.tinyurl.com/QPR-JHS179

Lisätietoja JHS 179 -suosituksesta: www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs179

ArchiMate® on The Open Groupin rekisteröimä tavaramerkki

Source: Millistream