QPR SOFTWARE Oy

QPR Softwarelta yhteistyöratkaisu asiakaspalvelukeskusten toiminnan

Lehdistötiedote   •   Helmi 01, 2011 20:07 EET

Helsinki, 2011-02-01 13:57 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- QPR Softwarelta yhteistyöratkaisu asiakaspalvelukeskusten toiminnan kehittämiseksi
automaattisen prosessikuvauksen avulla

QPR Software ja saksalainen Marketing Resultang GmbH ovat sopineet QPR
ProcessAnalyzer -ohjelmistolla laadittavia automaattisia prosessikuvauksia
hyödyntävän ratkaisun tarjoamisesta asiakaspalvelukeskuksille. Automaattisen
prosessikuvauksen avulla ne voivat optimoida prosessinsa perinteisiin
kuvausmenetelmiin verrattuna olennaisesti pienemmillä kustannuksilla ja
nopeammin. Marketing Resultant uskoo QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston
kiinnostavan erityisesti asiakaspalvelukeskuksia.

“Olemme innoissamme QPR ProcessAnalyzeria hyödyntävästä asiakaspalvelukeskusten
prosesseja ja suorituskykyä analysoivasta ratkaisusta. Asiakaspalvelukeskusten
toimintapiiri on laajentunut viime vuosina. Samalla ne ovat ryhtyneet hoitamaan
aiempaa useampia ja laajempia prosesseja. Myös niihin kohdistuu kasvavia
kustannuspaineita ja palveluodotuksia. Näihin ne voivat vastata vain
analysoimalla toimintaansa ja prosessejaan sekä etsittämällä virheiden syitä ja
mahdollisuuksia toimintansa optimointiin. Asiakkaiden tyytyväisyys on suoraan
sidoksissa virheettömiin prosesseihin. Ja juuri tästä tarpeesta löytyy suuri
tilaus QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston avulla tehtävälle kehittämistyölle”,
Marketing Resultant GmbH:n toimitusjohtaja Harald Henn sanoo.

”QPR ProcessAnalyzerin käytännönläheisyys tekee siitä erittäin vakuuttavan
ohjelmistotuotteen. Se tarjoaa hyvin monipuoliset mahdollisuudet prosessien
analysoimiseksi. Silti se on erittäin helppokäyttöinen ja oivaltava. Ja koska
se hyödyntää Microsoft Excelin käyttöliittymää, sitä osaa käyttää jokainen joka
osaa käyttää Exceliä. Näin se tarjoaa ajanmukaisen ja arvokkaan välineen
prosessien heikkouksien ja virheiden tunnistamiseen. Tällaisen prosessityökalun
tarve kasvaa lähivuosina”, Henn arvioi.

QPR ProcessAnalyzer -ohjelmiston avulla tehtävä asiakaspalvelukeskusten
prosessien analysointi auttaa niitä lyhentämään palveluaikoja, poistamaan
tarpeettomia prosessivaiheita, vähentämään kustannuksia ja parantamaan
asiakastyytyväisyyttä. Analysoinnin avulla voidaan lisäksi varmistaa toiminnan
yhdenmukaisuus ja erilaisten velvoitteiden noudattaminen.

”Yhteistyö Marketing Resultantin kanssa on meille tärkeää, sillä yhtiö on
arvostettu asiakaspalvelukeskusten toiminnan kehittäjä. QPR ProcessAnalyzerilla
on erittäin helppo laatia palvelukeskusten eri järjestelmistä saatavista
tiedosta visuaalisia raportteja, joita kehitystiimien on myös vaivatonta
hyödyntää”, arvioi QPR:n liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja Teemu
Lehto.

QPR ProcessAnalyzer on helppo liittää Microsoft Exceliin, se on
helppokäyttöinen ja runsaasti toiminnallisuuksia sisältä ohjelmisto, joka
auttaa toteuttamaan konsultointiprojekteja nopeasti ja vähäisellä
työvoimatarpeella. Näin se sopii erinomaisesti käytännönläheiseen ja
kustannustehokkaaseen prosessien analysointiin ja optimointiin.

QPR:n asiakkaat analysoivat ja kehittävät QPR ProcessAnalyzerin avulla
palvelukeskusten prosessien lisäksi muun muassa tuotantoprosesseja, tilausten
hallintaa, terveydenhuollon potilaspolkuja ja työnkulkuja.

Kansainvälinen tutkimuslaitos Gartner luokitteli äskettäin automaattisen
prosessikuvauksen (Automated Business Process Discovery, ABPD) uudeksi
lähestymistavaksi luoda automaattisesti kokonaisvaltaisia prosessikuvauksia
organisaatioiden tietojärjestelmistä löytyvän tapahtumatiedon avulla.
Menetelmän avulla voidaan tunnistaa toistuvia tapahtumakulkuja, paljastaa
prosessivirheitä ja piirtää kuvauksia todellisista prosesseista. Gartnerin
mukaan automaattinen prosessien kuvaus on nopeaa aloittaa ja se tuottaa
välittömästi tuloksia, sillä sen avulla tehtävä analysointi ei vaikuta
normaalin päivittäiseen toimintaan.

QPR Software Oyj tarjoaa asiakkailleen parhaat palvelut ja ohjelmistot
prosessien ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen. Yhtiöllä on yli 1 500
yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta ympäri maailman yli 50 maassa. QPR:n
osakkeet on listattu NASDAQOMX Helsinki Oy:ssä.

QPR - Quality. Processes. Results. www.qpr.fi

Saksalainen Marketing Resultant GmbH auttaa asiakkaitaan optimoimaan myynti-,
palvelu- ja markkinointiprosesseja Lean-laatujohtamisajattelun avulla. Yhtiö
tarjoaa parhaita käytäntöjä asiakaskeskusten ja asiakashallintajärjestelmien
kehittämiseen. Marketing Resultantin asiakaskuntaan kuuluu tunnettuja
tuotemerkkejä, kuten teleyhtiöt T-Online ja The Phone House, autovalmistaja
Volkswagen ja Gothaer-vakuutusyhtiö. Niillä kaikilla on suuria
asiakaspalvelukeskuksia.

Lisätietoja QPR Software Oyj:ssä

Teemu Lehto, johtaja, liiketoiminnan kehitys
Sähköposti: teemu.lehto[at]qpr.com
Puhelin: 0405 460 202

Lisätietoja QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistosta:
http://www.qpr.fi/palvelut/qpr-prosessianalyysi.html

Source: Millistream