QPR Software Oyj Finland

QPR VOITTI VENTANA RESEARCHIN 2010 OVERALL PERFORMANCE MANAGEMENT LEADERSHIP

Lehdistötiedote   •   Marras 11, 2010 11:28 EET

QPR Software on voittanut yhdysvaltalaisen Ventana Research -tutkimus- ja
neuvoantajayrityksen vuoden 2010 Overall Performance Management Leadership
Award -palkinnon asiakkaansa CNOOC SES:n strategian jalkauttamishankkeella.
Kansainvälinen öljy- ja kaasuyhtiö muuttui strategiasuuntautuneeksi yhtiöksi
hyödyntämällä suorituskyvyn johtamiseen kehitettyä QPR ScoreCard -ohjelmistoa
strategiakarttansa sekä tuloskorttiensa viestimiseen ja henkilöstön
osallistuttamiseen. Ohjelmiston asennuksen ja johtamisjärjestelmän käytännön
toteutuksen toteutti QPR:n indonesialainen partneri PT GML Performance
Consulting. QPR oli palkituista ohjelmistoyhtiöstä ainoa eurooppalainen.

Ventana Researchin Leadership Awards -palkinnot myönnetään vuosittain
organisaatioille, jotka ovat omalla toimialallaan ja teknologiaosa-alueellaan
menestyneet toiminnassaan parhaiten hyödyntämällä henkilöstönsä osaamista,
prosessejaan ja tietoa. Nämä edelläkävijät ja alansa johtajat, niin
organisaatiot kuin yksittäiset henkilöt, ovat esimerkillisesti ymmärtäneet,
että menestyksellinen johtaminen vaatii selkeän vision, tahtotilan ja
organisaation sisäistä yhteistyötä. Näin toimimalla ne ovat osoittaneet
todellista liiketoimintajohtajuutta. Palkintoja jaetaan usealla osa-alueella,
joista QPR nyt sai palkinnon yleisen suorituskyvyn johtamisen sarjassa
(Overall Performance Management Leadership Award) toisena peräkkäisenä vuotena.

CNOOC SES Ltd (www.cnoocses.com) on kiinalaisen China National Offshore Oil
Corporationin (CNOOC) tytäryhtiö, joka etsii ja poraa Indonesiassa Sumatran
saaren rannikolla öljyä ja kaasua. Yhtiö määritteli itselleen uuden strategian
saavuttaakseen parhaan suorituskyvyn öljyvarojen hyödyntämisessä,
työturvallisuudessa, ympäristön suojellussa sekä varmistaakseen hyvät
yhteistyösuhteet toiminta-alueensa valtioiden kanssa. Onnistuakseen
tavoitteiden saavuttamisessa yhtiö tarvitsi välineen strategiansa viestimiseksi
kaikille keskeisille sidosryhmilleen. Viitekehykseksi CNOOC SES valitsi
tasapainotetun tuloskortin (Balanced Scorecard) ja työvälineeksi QPR:n
suorituskyvyn johtamiseen kehittämän QPR ScoreCard -ohjelmiston. Sen avulla
yhtiö viesti strategiakartan ja toiminnan ohjaamiseen käytettävät tuloskortit
ja toteutti henkilöstön osallistumisen tulosten pohjalta.

”Henkilöstön kyvyt ja osaaminen ratkaisevat jokaisen yrityksen kyvyn toteuttaa
menestyksellisesti strategiaansa. Kriittinen menestystekijä on varmistaa, että
käytössä on oikea väline strategiakartan viestimiseen. Henkilöstön on myös
voitava osallistua strategian toteuttamiseen oman toimintansa tuloksia
arvioimalla. Näihin tarpeisiin valitsimme QPR ScoreCard -ohjelmiston, kertoo
hankkeen aikana CNOOC SES:n toimitusjohtajana työskennellyt Fang Zhi.

Vuonna 2009 QPR voitti vastaavan Ventanan palkinnon saksalaisen Bosch Siemens
Häusegeräten Turkin tytäryhtiön suorituskyvyn tehostamista ja mittaamista
koskevalla asiakasesimerkillä.

“Asiakkaamme ja toimiala-analyytikot arvostavat ohjelmistoissamme
suorituskyvyn, joustavuuden ja helppokäyttöisyyden onnistunutta yhdistämistä.
Nämä kaksi peräkkäistä Ventana Researchin palkintoa tukevat hyvin tätä arviota.
Ne on myönnetty kahdelle suurelle ja omalla maantieteellisellä markkinallaan
suurelle ja tunnetulle toimijalle, mutta jotka edustavat eri toimialoja ja
käyttävät QPR:n ohjelmistoja hyvin erilaisiin tarpeisiin: CNOOC SES strategian
jalkauttamiseen ja muutosjohtamiseen, BSH suorituskyvyn johtamiseen ja
mittaamiseen”, arvioi QPR:n kansainvälisestä ohjelmistomyynnistä vastaava
johtaja Antti Ainasoja.

“Yhteisen asiakkaamme huomioiminen Ventana Researchin 2010 Leadership Award
Leader -tunnustuksella on meille suuri kunnia ja samalla tunnustus koko
henkilöstöllemme ja heidän ammattitaidolleen. Se kannustaa meitä jatkamaan
työtämme parantaa asiakasorganisaatioidemme suorituskykyä auttamalla heitä
viemään strategiansa käytäntöön. Olemme tässä hyvässä asemassa sillä osaavan
henkilöstömme lisäksi meillä on käytössämme QPR:n ohjelmistot”, arvioi GML
Performance Consulting johtajiin kuuluva Prima A. Biromo.

Yhdysvaltalainen Ventana Research on johtava vertailutietoa ja
analysointipalveluja organisaatioille tarjoava tutkimusyritys. Se auttaa niitä
johtamaan ja optimoimaan suorituskykynsä. Ventana Research keskittyy
liiketoiminta- ja teknologitrendeihin sekä parhaisiin käytäntöihin, jotka
auttavat organisaatioita maksimoimaan suorituskykynsä. Ventana Researchin
palveluja hyödyntää yli 2,5 miljoonaa liiketoiminnan ja tietotekniikan
ammattilaista. Lisätietoja: www.ventanaresearch.com

QPR Software Oyj tarjoaa asiakkailleen parhaat palvelut ja ohjelmistot
prosessien ja liiketoiminta-arkkitehtuurin kehittämiseen. Yhtiöllä on yli 1 500
yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta ympäri maailman yli 50 maassa. QPR:n
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

QPR - Quality. Process. Results. www.qpr.fi

Lisätietoja QPR Software Oyj:ssä:

Antti Ainasoja, johtaja, kansainvälinen ohjelmistomyynti
Puhelin 0400 692 344
Sähköposti: etunimi.sukunimi@qpr.com

QPR on julkaissut CNOOC SES:n hankkeesta englanninkielisen referenssitarinan:
www.qpr.com/CNOOCSuccessStory.pdf

Katso Ventana Researchin 2010 Leadership Awards -verkkosivut:
www.ventanaresearch.com/resources/resources.aspx?id=4035


Source: Millistream