Valtioneuvosto

Rahankeräyslain muutostarpeita selvittävä hanke asetettu

Lehdistötiedote   •   Marras 25, 2011 19:12 EET

Sisäasiainministeriö on asettanut hankkeen, jonka tehtävänä on selvittää yleishyödylliseen toimintaan liittyviä rajanvetotilanteita.

Rahankeräyslupa voidaan antaa Suomessa rekisteröidylle yleishyödylliselle yhteisölle tai säätiölle. Luvan myöntämisen edellytyksenä on se, että rahankeräyksellä hankitut varat käytetään yleishyödylliseen tarkoitukseen. Rahankeräyksen järjestäminen on luvanvaraista toimintaa. Rahankeräyslupia myöntävät paikalliset poliisilaitokset ja Poliisihallitus.

Rahankeräyslain soveltamiskäytännössä tulkinnalliseksi kysymykseksi on noussut se, täyttääkö uskonnollinen yhdyskunta rahankeräyslaissa yhteisön tai säätiön tarkoitukselle asetetun yleishyödyllisyyden vaatimuksen, silloin kun se harjoittaa uskonnollista toimintaa. Hankkeessa arvioidaan lisäksi erikseen mahdollisuutta myöntää evankelis-luterilaiselle kirkolle, ortodoksiselle kirkkokunnalle taikka niiden seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle rahankeräyslupa.

Työryhmän puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Katriina Laitinen sisäasiainministeriöstä. Työryhmän toimikausi päättyy 13.5.2012.

Lisätietoja: hallitusneuvos Katriina Laitinen, 071878 8559