Valtioneuvosto

Rahapelitoiminnan yksinoikeusjärjestelmää vahvistetaan

Lehdistötiedote   •   Loka 21, 2010 19:27 EEST

Rahapelitoiminnan yksinoikeusjärjestelmää vahvistetaan. Määräaikaisiin toimilupiin perustuvasta yksinoikeusjärjestelmästä on tarkoitus luopua. Jatkossa Veikkaus Oy:n, Raha-automaattiyhdistyksen ja Fintoto Oy:n yksinoikeus toimeenpanna rahapelejä perustuisi lakiin. Hallitus päätti tänään torstaina 21.10. arpajaislain muuttamista koskevan lakiesityksen sisällöstä. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Arpajaislain muutoksilla pyritään ehkäisemään rahapelitoimintaan liittyviä rikoksia sekä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Muutoksilla varmistetaan myös yleishyödyllisen kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä. Ehdotetut muutokset koskevat rahapelijärjestelmää, rahapelien jaottelua ja rahapelitoiminnan ohjausta. Esityksessä ehdotetaan siirryttäväksi nykyisestä muodollisesta toimilupajärjestelmästä lakisääteisten yksinoikeuksien järjestelmään.

Yksinoikeus rahapelien toimeenpanemiseen olisi valtion kokonaan omistamalla Veikkaus Oy:llä, julkisoikeudellisella Raha-automaattiyhdistyksellä ja hevosjalostus- ja raviurheilujärjestöjen keskusjärjestön kokonaan omistamalla Fintoto Oy:llä.

Kullakin rahapeliyhteisöllä olisi jatkossakin lähtökohtaisesti oikeus välittää toimialueeseensa kuuluvia rahapelejä myös sähköisesti ja toimeenpanna myös toimialueeseensa kuuluvia virtuaaliympäristössä toimeenpantaviarahapelejä. Hevoskohteisia rahapelejä saisi jatkossa toimeenpanna vain Fintoto Oy.

Valtiolla olisi määräysvalta Veikkaus Oy:n, Raha-automaattiyhdistyksen ja Fintoto Oy:n hallituksissa. Julkisen vallan harjoittaman rahapeliyhteisöjen ohjauksen yhteensovittamista varten ehdotetaan perustettavaksi neuvottelukuntatyyppinen yhteistyöelin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan rahapeliyhteisöjen nykyisen toimilupakauden päättyessä 1.1.2012.

Lisätietoa arpajaislain uudistamisesta löytyy osoitteesta http://www.intermin.fi/suomi/arpajaislain_uudistus

Lisätietoja: lainsäädäntöjohtaja Kimmo Hakonen, 071878 8280