Valtioneuvosto

Rahoitusmarkkinoiden vakautta vahvistavat toimet epävirallisessa Ecofinissa

Lehdistötiedote   •   Syys 28, 2010 22:22 EEST

EU-maiden valtiovarainministerit ja keskuspankkien pääjohtajat kokoontuvat epäviralliseen Ecofin-neuvoston kokoukseen Brysseliin torstaina ja perjantaina 30.9. - 1.10.2010. Suomea kokouksessa edustavat valtiovarainministeri Jyrki Katainen ja Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen. Kokouksen pääaiheiksi nousevat rahoitusmarkkinoiden vakautta vahvistavat toimet.

Euroryhmä kokoontuu torstaina aamupäivällä ennen epävirallista Ecofinia. Euroalueen ministerit käsittelevät talous- ja rahoitusmarkkinatilannetta, Kreikan talouden sopeutusohjelmaa, kilpailukykyä ja talouden tasapainoa Portugalissa ja Luxemburgissa, Eurooppalaisen rahoitusvakauskehikon perustamistilannetta sekä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja G7:n kokousten valmistelua.

Valtiovarainministerit ja keskuspankkiirit aloittavat epävirallisen kokouksensa keskustelemalla taloustilanteesta ja rahoitusmarkkinoiden vakaudesta. Vaikka komission väliennuste on optimistisempi kuin viime kevään ennuste, talous- ja rahoituskriisi ei kuitenkaan ole ohitse. On tärkeää, että EU:n rahoitusjärjestelmän tilaa ja mahdollisia uhkatekijöitä seurataan tiiviisti. Julkisen talouden tervehdyttämistä ja valtioiden rahoitustilanteen vahvistamista on jatkettava kaikissa EU-maissa.

Pankkien tilaa ja näkymiä sekä huonokuntoisten pankkien tervehdyttämisohjelmien etenemistä EU:ssa on seurattava viime heinäkuussa tehtyjen stressitestien pohjalta ja testit on päivitettävä säännöllisesti. Myös pankkien varainhankinnan kehittymistä on seurattava tarkoin.

Rahoitusmarkkinoiden uudistushankkeissa edettävä suunnitelmien mukaisesti

On tärkeää, että rahoitusmarkkinoiden keskeiset uudistushankkeet etenevät viivytyksittä. Erityisen tärkeitä ovat pankkien vakavaraisuussäädösten uudistamishankkeen eteneminen ja EU:n pankkivalvontajärjestelmän perustaminen vuonna 2011.

Uusien EU-valvontaviranomaisten - Euroopan pankkivalvontaviranomainen, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevalvontaviranomainen sekä Euroopan järjestelmäriskineuvosto - tulisi aloittaa toimintansa vuoden 2011 alusta, saada käyttöönsä tarvittavat resurssit ja kehittää välineet rahoitusvakauden seurannalle ja raportoinnille.

Ministerit ja pääjohtajat keskustelevat Baselin komitean ehdotuksesta pankkien vakavaraisuusvaatimusten vahvistamiseksi sekä uusien vaatimusten vaikutuksista. Suomi suhtautuu Baselin komitean ehdotuksiin lähtökohtaisesti myönteisesti; ne vastaavat yleisesti aikaisemmin tehtyjä linjauksia, joiden tavoitteena on lisätä rahoitusvakautta. Vakavaraisuuskehikon uudistamisen vaikutukset rahoitusvakauteen ja toimialaan tulevat olemaan merkittävät. Siksi niiden kokonaisvaikutukset tulee arvioida huolellisesti ennen kuin lopulliset päätökset tehdään.

Ministerit ja keskuspankkiirit keskustelevat myös USA:ssa toteutetusta finanssialan sääntelyuudistuksesta ja sen mahdollisista rajat ylittävistä vaikutuksista. On tärkeää, että yhdentyvillä rahoitusmarkkinoilla EU:n ja USA:n sääntely olisi periaatteiltaan ja tavoitteiltaan pitkälle samansuuntaista.

Ecofin-neuvosto jatkaa keskustelua myös pankkien vakausmaksuista ja rahoitusmarkkinoiden suunnitelluista veroista. Keskustelun odotetaan painottuvan vakausmaksuja koskeviin EU-tason periaatteisiin ja mahdollisuuksiin ottaa käyttöön globaalitason veroja rahoitusmarkkinoilla. Komission odotetaan antavan lokakuussa molempia asioita koskevat tiedonannot.

Suomen mielestä on perusteltua, että finanssiala, ensi vaiheessa pankit, kantaa oman vastuunsa talouden vakauttamisesta ja finanssikriisin aikana aiheuttamistaan kustannuksista sekä osallistuu tulevien finanssikriisien kustannuksiin maksamalla etukäteen perittäviä vakausmaksuja. Suomi suhtautuu periaatteessa rakentavasti kansainvälisesti koordinoituun rahoitusmarkkinoiden transaktioveroon. Erilaisia tapoja ottaa käyttöön transaktioihin kohdistuva vero tai maksu on useita; ennen mahdollisia päätöksiä niiden vaikutukset tulee selvittää huolella.

Ministerit ja keskuspankkien pääjohtajat valmistelevat lisäksi EU:n puheenvuoron IMF:n raha- ja valuuttakomitean (IMFC:n) kokousta varten. Niinikään hyväksytään EU:n yhteinen ajankohtaisia rahoitusmarkkinakysymyksiä koskeva linjaus marraskuun Soulin G20-huippukokoukseen.

Ministerien työlounaan aiheita ovat kansainväliset kirjanpitostandardit (IASB), komission esitys talouspolitiikan koordinaation tehostamiseksi ja EU-2020 -strategia. Perjantain työaamiaisen aiheita ovat luottoluokituslaitokset ja niitä koskeva uusi säädös- ja valvontaympäristö.

 

Lisätietoja: Finanssineuvos Tapio Mutikainen, puh. 358 40 761 2715 tai finanssineuvos Pekka Morén 358 40 761 9387.