Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Rahoitusta osaamiseen, ohjaukseen ja keisarilliseen museoon

Lehdistötiedote   •   Loka 21, 2010 19:33 EEST

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt heinä-syyskuussa rahoituspäätöksen viidelle kehittämishankkeelle. Näiden hankkeiden yhteenlaskettu kokonaiskustannusarvio 2,7 miljoonaa euroa, josta EU:n ja valtion tuen osuus on 2,16 miljoonaa euroa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 1.7. – 30.9.2010 rahoittamista hankkeista kolme on Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) rahoitettavia kehittämishankkeita (tuki 1,7 milj. €), yksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettava kehittämishanke (tuki noin 300 000 €) ja yksi Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kehittämishankkeita (tuki noin 120 000 €).

ESR-hankkeilla osaamista, ohjausta ja työllistymisen tukea

Kaikki kolme rahoitettua ESR-projektia liittyvät valtakunnallisiin kehittämisohjelmiin, jotka täydentävät kansallista politiikkaa ja perustuvat ministeriöiden kehittämisstrategioihin.

Tiet työhön TIETTY –hanke tarjoaa tuettuja työ- ja aktivointipaikkoja työttömille ja pyrkii siten edistämään työllistymistä ja osaamisen kehittymistä. Tavoitteena on saada avoimilta työmarkkinoilta työpaikka 100 henkilölle. Hanketta toteuttaa Parik-säätiö yhdessä viiden osatoteuttajan kanssa. Hanke kuulu Välityömarkkinat –kehittämisohjelmaan, ja on nyt rahoitetuista projekteista suurin. Sen kustannusarvio on noin miljoona euroa. Hanke toteutetaan Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa.

Rakennus- ja kiinteistöalan koulutuksen ja yritysyhteistyön kehitysprojekti KIRAKE2 toteuttaa kisällikoulutusta, jossa nuoret työntekijät oppivat rakennusalan ammattiin työssäoppimistyömaalla. Rakennustyömaa, jolla on oikea tilaaja, on kehitetty välittäväksi työmaaksi koulun ja varsinaisen rakennustyömaan välille. Hanke kuuluu Osaamisella ja työelämän laadunkehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan –kehittämisohjelmaan.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toimii valtakunnallisena rahoittajana opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteisessä aikuisohjauksen ohjelmassa ”Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen valtakunnallisella kehittämisohjelmalla”. Heinäkuussa rahoitettiin Kiipulasäätiön ja Koulutuskeskus Tavastian Tekemällä oppii –hanke, jonka keskittyy vankien ohjaukseen.

EAKR tukee kulttuuriperinnön säilyttämistä

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen toimintalinjalta Kaakkois-Suomen ELY-keskus on rahoittanut Langinkosken kehittämistä. Hankkeessa selvitetään kahvila- ja WC-palvelujen sijoittamista museon alueelle palvelutason nostamiseksi.

Hankerahaa maaseudun nuorten elämänlaatuun

Kymijoen 4H-yhdistyksen Nuorten Kylät -hankkeessa tarjotaan haja-asutusalueen nuorille monipuolisia vapaa-ajan palveluja ja työmahdollisuuksia. Lisäksi rakennetaan kylätapahtuma-työkalu auttamaan tapahtumien järjestäjiä. Tavoitteena on linkittää kylien järjestöt ja toimijat kylärajat ylittäviksi verkostoiksi, jotta edellytykset myös isommille tapahtumille olisivat olemassa.

Liitteenä on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 1.7. - 30.9.2010 rahoittamat EU-kehittämishankkeet (ei yrityskohtaisia hankkeita). ESR- ja EAKR-hankkeista löytyvät tarkemmat kuvaukset www.eura2007.fi –sivulta RR-tietopalvelusta (haku mm. projektikoodin tai alueen mukaan).

Lisätietoja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa antavat:

rahoituskoordinaattori Pekka Mutanen, puh. 040 7171 246
rahoituskoordinaattori Merja Rossi, puh. 040 761 3565
rahoituskoordinaattori Pirjo Pöllönen, puh. 040 529 6921
ylitarkastaja Antti Puhalainen, puh. 040 778 9905