Raisio

Raisio Lehdistötiedote Rehujen hiilijalanjälkilaskenta mahdollistaa Raision toiminnan ja koko ruokaketjun kehittämisen ympäristön eduksi

Lehdistötiedote   •   Loka 19, 2010 11:58 EEST

Rehujen ympäristövaikutusten mittaaminen ja hiilijalanjäljen laskeminen ovat
parantaneet Raision oman tuotantoketjun toiminnan tuntemusta ja mahdollistavat
kotieläintuotannon ympäristövaikutusten pienentämisen entistä tehokkaammilla
ruokintaratkaisuilla. Hiilijalanjälkilaskennan avulla koko toimintaketjun
tuntemus paranee, ketjun kriittiset parannuskohdat saadaan selville ja
vertailtavuus mahdollistuu. Ympäristöasioiden huomioiminen parantaa lähes
poikkeuksetta toimintojen tehokkuutta ja sitä kautta myös kannattavuutta.

Rehujen hiilijalanjälkilaskenta tarjoaa luotettavaa lähtötietoa
asiakasteollisuudelle kuluttajien tarpeiden mukaisten tuotteiden
kehittämisessä, sillä ympäristöasiat ohjaavat kuluttajien valintoja
tulevaisuudessa yhä vahvemmin myös ruoan suhteen. Raaka-aineiden osuus rehujen
hiilijalanjäljen muodostumisessa on merkittävä. Hiilijalanjälkilaskennan myötä
raaka-ainetoimittajien kanssa käytävään keskusteluun onkin syntynyt uusi
ulottuvuus. Kotimaisen valkuaisen rooli eläinten ruokinnassa on myös olennainen
tekijä, jota on kehitettävä edelleen koko kotimaisen ruokaketjun voimin.
Sopimusviljely on tehokas ohjausväline, jonka kautta raaka-aineista saadaan
vuosittain paljon tietoa, jota voidaan käyttää kehitystyössä.

Rehujen tuotekehityksen painopisteitä ovat jatkossakin ympäristövaikutusten
pienentämisen lisäksi eläinten hyvinvointi ja terveys sekä kotieläintuotannon
tehokkuus ja kannattavuus. Raisio on ollut uranuurtaja rehujen
ympäristövaikutusten pienentämisessä innovatiivisilla tuotteilla, mutta
hiilijalanjälkilaskenta tuo rehujen tuotekehitykseen uuden välineen ja
näkökulman. Hiilijalanjälkilaskennan tuloksia voidaan hyödyntää rehujen
tuotekehityksessä esimerkiksi reseptejä optimoimalla. Ruokintanäkökulmasta
toisiinsa verrattavilla, mutta eri ainesosia sisältävillä tuotteilla, voi olla
merkittävä ero hiilijalanjälkeä verrattaessa.

Raisio tulee hyödyntämään rehujensa hiilijalanjälkilaskentaa tilatasolla
tapahtuvassa ruokinnan suunnittelussa. Sen avulla tuottaja pystyy vertailemaan
eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia ja taloudellisia vaikutuksia. Jatkossa
Raision asiakkailla on mahdollisuus optimoida kotieläintuotannon ympäristöasiat
ja kannattavuus uudella tavalla. Rehuseoksilla pystytään tehokkaasti
vaikuttamaan kotieläintuotannon ympäristövaikutuksiin.

Lähipäivinä Raisio-konserni ottaa ensimmäisenä Suomessa käyttöön
proteaasientyymin, joka parantaa rehujen sisältämän valkuaisen sulavuutta.
Parantuneen sulavuuden ansiosta rehuseoksen valkuaispitoisuutta voidaan laskea
ja lannan mukana haaskautuvan typen määrä vähenee. Ensimmäiseksi proteaasi
otetaan käyttöön broilereiden rehuseoksissa, ja käyttösovelluksia muissa
eläinryhmissä tutkitaan. Täsmäruokinta ja rehujen prosessointi tehostavat
ravintoaineiden hyväksikäyttöä ja siten pienentävät ruokinnan
ympäristövaikutuksia.

Raisio Oyj

Heidi Hirvonen
viestintäpäällikkö
p. 050 567 3060


Lisätietoja:
johtaja Leif Liedes, p. 050 60826
tutkimus- ja kehitysjohtaja Ilmo Aronen, p. 050 5110081


Source: Millistream