Raisio

RAISIO OYJ:N TUTKIMUSSÄÄTIÖ LAHJOITTI HELSINGIN YLIOPISTOLLE

Lehdistötiedote   •   Kesä 19, 2011 12:37 EEST

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö lahjoitti 100 000 euroa Helsingin yliopistolle.
Tutkimussäätiö haluaa tällä lahjoituksella omalta osaltaan tukea Helsingin
yliopiston tekemää korkeatasoista tutkimustyötä.

Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön tarkoituksena on edistää suomalaisen
elintarvikeketjun toimintaa. Toimintapiiriin kuuluu koko elintarvikeketju
alkaen kasvinjalostuksesta, peltokasvien viljelystä, elintarvike- ja
rehuteknologiasta, ainesosien kehittämisestä jatkuen aina ihmis- ja
eläinravitsemukseen sekä niihin liittyvään kliiniseen tutkimukseen. Myös em.
tutkimusaloilla tapahtuva menetelmien ja prosessien kehittäminen sekä
tuotteiden turvallisuutta mittaavien järjestelmien kehittäminen kuuluvat
säätiön toimintapiiriin.

Helsingin yliopisto tekee korkeatasoista tutkimustyötä kaikilla Raision Oyj:n
Tutkimussäätiön toimintapiiriin kuuluvilla tutkimusalueilla. Tämän lisäksi
valtion lupaus kartuttaa yliopistojen peruspääomia 2,5-kertaisesti suhteessa
yliopistojen itse lahjoituksina hankkimiin pääomiin oli perusteena Raision
Oyj:n Tutkimussäätiön tekemään, perustoimintaan nähden melko suureen
yksittäiseen lahjoitukseen. Perustoiminnan pilarina ovat väitöskirjatöihin
myönnetyt apurahat, joiden yhteismäärä on ollut runsaat 200 000 euroa vuodessa.
Nyt tehty lahjoitus ei vähennä näitä apurahoja.

"Helsingin yliopisto tekee korkeatasoista tutkimusta monella tutkimusalalla.
Muun muassa ravitsemustieteen ja lääketieteen tutkimus niin humaani- kuin
eläinpuolella täyttää kansainvälisetkin kriteerit ja yhteistyö näiden
tieteenalojen välillä on varsin tiivistä. On täysi syy uskoa, että panostukset
näille tutkimusaloille tuottavat jatkossakin tuloksia, joita voidaan hyödyntää
myös käytännön tuotekehitystyössä. Toivomme tämän lahjoituksen omalta osaltaan
edistävän Helsingin yliopiston korkeatasoista tutkimustyötä", Raisio Oyj:n
Tutkimussäätiön asiamies Ilmo Aronen totesi lahjoitustilaisuudessa.

Helsingin yliopisto on varainkeruuohjelmassaan painottanut ympäristön hyväksi
tehtävää tutkimustyötä. Tämä sopii erinomaisesti myös Raisio Oyj:n
Tutkimussäätiön toimintaan, sillä tutkimussäätiön painopistealueet liittyvät
kaikki tavalla tai toisella kestävää kehitystä tuottavaan tutkimukseen.

Lisätietoja:

Ilmo Aronen
Raisio Oyj:n Tutkimussäätiön asiamies, tutkimus- ja kehitysjohtaja
p. 050 511 0081